Begrafenisplechtigheden voor Keizer Karel VI (1741)

In de registers van de Collegiale St Hermeskerk staan anno 1741 begrafenisdiensten vermeld ter ere van de overleden Keizer Karel VI van Oostenrijk. Vlaanderen lag toen onder het bewind van de Oostenrijker. Keizer Karel VI stierf op 20 okt 1740 te Wenen, 55jaar oud. Hij was de vader van Keizerin Maria-Theresia, die hem opvolgde. Die diensten gaan door te Ronse in de St Hermeskerk op 13 jan 1741 en worden gehouden rond een praalgraf (cenotaphium). De vigilie (gebeden voor de overledene) worden reeds op 12 jan om 3u in de namiddag gezongen. De omvang van de plechtigheden doet veronderstellen dat de keizer geliefd was. Nergens is er een melding van de aanwezigen.

 Statieportret van Keizer Karel VI(1)

        Duit uit 1715 met beeltenis van Keizer Karel VI

“ 20 8bris 1740 obiit vienniis Augustissimus Carolus sixtus Romanorum imperator.

13 janrii 1741 in Ecclesia Colleg: Sti hermetis Rothn: celebrate sunt exequie dicti augustissimi imperatori pro quarum solemnitate acta fuerunt sequentia

prius cenotaphium ant …fuit positium in sanctuario dicte ecclesia elevatium super suppedaneum St hermetis, ornatum corona auea crucifi..deaurata …candelabis super tabulaere et octo magnis candelabris inferius,

2do superius pendebat baldachines St hermetis ornatum nigris coloribus et aquila in medio

3° sequitur numerus candelarium …octo duarium librarum pro magnus candelabris: sexia altari medie libre …eius…magnitudius ….candelabis argentea et octo parve pro altaribus C:M: et St hermetis

4° vigilie fuerunt cantate 12 janrii: hora tertia post meridiem prime classis….

5° pro toto officio fuerunt tantum pulsate 8 pa.. magnis…..una hora 12° die vigilio una pro vigilis, una ad finea vigil.. una vesperi hora septa. Sequenti ..una hora sixta … una pro.. una pro offertorio et una pro corum …..pulsaverunt etiam ….hebdomeidus ….diem”

►►

“Op 20 oktober 1740 overleed te Wenen de eerbiedwaardige Karel VI keizer van het Romeinse rijk.

Op 13 januari 1741 zijn in de Collegiale kerk van Sint Hermes te Ronse de begrafenisdiensten gevierd van deze voornoemde, zeer illustere keizer voor wie volgende plechtige daden zijn gebeurd

Vooreerst werd een praalgraf geplaatst…..In het heiligdom van voornoemde kerk, omhoog geheven boven de sokkel van het beeld van St Hermes, versierd met een gouden kroon en verguld kruis en 6 kandelaars….en iets lager nog 8 kandelaars

2°  boven het baldakijn van St Hermes hing een zwart ornament met een adelaar in het midden.

3° vervolgens een aantal kandelaars….

4°  de vigilie werden gezongen op 12 januari om 3 u in de namiddag…..

5°  voor de hele plechtigheid werden 8 maal luide klokken geluid, 1 om 12 uur de dag van de wake, 1 op de dag zelf en ‘ avonds om 7 uur………….” (2)

 

Referentie’s en aantekeningen

(1)    Wikipedia : Keizer Karel VI

(2)    Met dank aan Lief Onkelinckx voor de hulp bij de vertaling.