Nieuw altaar in de oude St-Martinuskerk (1869)

Pastoor Felix Cavenaille laat in 1869 in de St-Martinuskerk een nieuw altaar plaatsen. De eerste plannen werden niet goed bevonden; zoals te lezen is in de brief en de nieuwe plannen worden uitbesteed aan het steenkappersbedrijf Casterman-Delrivière uit Tournai.

Tournai, 19 janvier 1869

Monsieur le Curé

Je m’ engage à exécuter l’autel de votre paroisse d’apres le dernier plan soumis par Mr Bruyenne, au même prix que le plan primitif, sauf la croix, le médaillon du tabernacle et les statuettes.

Soyez assez bon, Monsieur le Curé, de me renvoyer les plans qui sont restés chez vous, je pourrai faire commencer  de suite cet ouvrage.

Recevez, Monsieur le Curé, mes salutations respectueuses

    Casterman – Delriviere

Priere de remettre les plans  a Ponette à la diligence de l’étoile, aujourd’hui 13 Ht…quelques jours vous les recev….nouveau

De plannen worden vanuit Ronse naar Tournai opgestuurd via ‘ la diligence de l’étoile’. Vanaf 1863 was Antoine Ponette (°Ronse, 1829) – F.E.Hantson(4) postmeester te Ronse van de ‘paardenpost’.(3) Vandaar de vraag in de brief om de plannen af te geven aan Ponette. Deze postkoets vertrok om 6u00 's morgens aan het Hotel  l’Etoile op de Hoogstraat.(3) Dit hotel werd later overgenomen door zijn broer Oswald Ponette (°Ronse, 1837) -Vanneste.(5) Het vorige altaar moet dateren uit 1830 nadat de vergrotingswerken aan de kerk voltooid waren en was dus maar 40 jaren oud. Minard had hiervoor toen enkele schetsen gemaakt. (2) Het nieuwe altaar zal blijkbaar vooral uit steen opgebouwd worden aangezien de werken door een steenkappersbedrijf worden uitgevoerd.

__________________________________________________________

Referentie’s

(1)    De brief ligt in het Rijksarchief te Gent, Par 264

(2)   

(3)    Paul Van Butsele,  Les posteries à Renaix, Rothnacum, Ronse, 1979

(4)    

(5)