Broeders van Goede Werken te Ronse

Deze congregatie werd met toestemming van de bisschop gesticht in 1832 door Stefaan Modest Glorieux, onderpastoor van de St-Hermeskerk en daarna pastoor van de St-Martinuskerk te Ronse van 1842 tot 1846. In 1832 richtte hij een ouderlingentehuis op en een beroepsschool voor arme kinderen in de oude St-Pieterskerk. Hier legde hij de basis voor de oprichting van zijn congregatie. Het eerste gebouw dat dienst deed als klooster was de oude pastorij van de St-Pieterskerk, aangekocht en geschonken door Antonia Depoorter.(3) Dit tehuis en school werden in 1835 overgeplaatst naar een beter pand, het vroegere Oratorianencollege. (1) Door slecht beheer werd Stefaan Modest Glorieux verplicht ontslag te nemen in 1848 als overste. Het klooster te Ronse werd in 1881 gesloten naar aanleiding van een geval van kindermisbruik. Tot 1887 heette deze congregatie Broeders van Goede werken. Het klooster bood tot aan het stopzetten in 1881 verzorging aan oude en zieke mensen. Voor al deze pedagogische- en verzorgende taken waren mensen nodig, broeders. Het zijn deze Broeders van Goede Werken die op 20 mei 1855 te Gent het St-Hermesschrijn mochten dragen in de processie ter gelegenheid van de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.(4)
Op de Popp-kaart (1855) staan het klooster en koer vermeld (rode pijl op kaart) als eigendom van Martin Decraene, broeder Martinus. EH. Colle is in 1855 bestuurder van deze instelling.(5) Na de dood van superior Goethals in 1856 wordt hij superior van het College. In 1868 zijn ze verwikkeld in een proces tegen Edm. Beatse en de stad Ronse die hen uit de kiezerslijst had gehaald. De rechtbank oordeelde in het voordeel van de Broeders en werden ze opnieuw in de kiezerslijst geplaatst.(7)
E. De Malander (2) noteert in zijn verslag over de administratie van Ronse dat er in 1871 39 jongens een beroep hebben geleerd bij deze Broeders; schrijnwerkers, schoenmakers, kleermakers en wevers.
 
 
Jean Adams
°Uden (Nl), 1806, zoon van Jean Adams en Marie Vandeven
+Ronse, 5.5.1874
______________________________________________________________
Jean Jacques Bakx
°Oosterhout (NL), 1810, zoon van Jean Joseph Bakx en Marie Barbe Bukler
+Ronse, 14.12.1867
______________________________________________________________
Mathieu Charles Beckers
°Coesfeld (Dtsl), zoon van Ferdinand Beckers en Anne Catherine Mullers
+Ronse, 5.7.1864 (48 jaar oud)
______________________________________________________________
Petrus Bergman
°Gits, 9.1.1838, zoon van Ignatius Bergman en Theresia Termote. Ouders zijn landbouwers
Geprofest op 8.12.1860 als Broeder Donatianus
+Menen, 9.9.1861 (23 jaar oud) in de Kerkstraat nr.42
______________________________________________________________
Joannes Franciscus Beyaert
°Baarle/ Drongen, 3.4.1808, zoon van Jan Francies Beyaert en Marie Anne Heyndrinckx. Vader is landbouwer.
Geprofest op 24.12.1840 als broeder Leo
+Hansbeke, 16.10.1870, in Dorp ten huize van Charles Lambert, zijn schoonbroer.
______________________________________________________________
Henri Louis Blomme
°Boezinge, 1844, zoon van Charles Sigismond Blomme en Marie Therese Defloo. Vader is smid bij zijn geboorte.
+Ronse, 29.11.1868
______________________________________________________________
Ignatius Boone
°Pittem
Geprofest in 1835 als één van de eerste 4 postulanten
_____________________________________________________________
Jean Baptiste Bruynenbroek
°Bierges, 5.3.1821, zoon van Dominique Bruynenbroek en Marie Catherine Kockenbeek
In het klooster getreden op 2.7.1842 en geprofest op 15.12.1848 als broeder Victor
+Ronse, 14.1.1889
_____________________________________________________________
Pierre Jean Caesemaeker
°Nieuwkapelle, zoon van Gabriel Joseph Caesemaeker en Susanne Constance Verniere
+Ronse, 1.7.1861 (50 jaar oud)
_____________________________________________________________
Victor Copin
°Tielt, 1842, zoon van Jean Baptiste Copin en Anne Catherine Landuyt.
+Ronse, 9.10.1870 (28 jaar oud)
_____________________________________________________________
Francis Joseph Cours
°Zwevegem, 11.6.1786, zoon van Joseph Cours en Marie Catherine Tange
Broeder Joseph
+Ronse, 23.12.1861
______________________________________________________________
Julien Debo
Hij was eigenaar van enkele percelen grond, gelegen op Broeke.(Poppkaart)
______________________________________________________________
Frederic De Bonnet
°Izegem, 23.12.1823, zoon van Petrus Franciscus De Bonnet, suikerbakker uit Dottignies en Judoca Seynaeve uit "Nieuwkerke bij Oudenaarde". (=Nukerke?)
In het klooster getreden op 21.12.1841 en geprofest op 15.9.1848 als broeder Lucas
+Ronse, 11.4.1888 (64 jaar oud)
_____________________________________________________________
Pierre Francois De Cang
°Velzeke, 13.11.1832, zoon van Jean Baptiste De Cang en Catherine Hoefman. Vader is landbouwer.
Geprofest op 7.9.1862 als broeder Chrysostomus
+Ronse, 28.6.1873
______________________________________________________________
Jean Baptiste Declercq
°St-Maria-Oudenhoven, 13.3.1815, zoon van Vincent Declercq en Jeanne Decocq. Vader is landbouwer.
Hij was eigenaar samen met de Broeders van Goede Werken, van enkele percelen grond in Ronse, in de Groeneweg en een perceel van het huidige klooster van de Zusters van Barmhartigheid tussen het Kaatsspelplein en de Kruisstraat.(Poppkaart) In 1853 en 1856 doet hij als directeur van het klooster een aanvraag om een steenbakkerij op te richten op het terrein van het instituut.(6)
+Ronse, 2.4.1880
_____________________________________________________________
G. Declercq
 
_____________________________________________________________
A. Decorte
 
_____ ________________________________________________________
Martin Decraene
°Zwevegem,11.11.1792, zoon van Augustinus Decraene en Barbara Theresia Vercruyssen
Geprofest in de St-Hermeskerk te Ronse op 20.8.1835 als broeder Martinus. Hij was één van de eerste vier postulanten die EH. Glorieux bijstonden.(3)
Hij was eigenaar van enkele gronden en een huis in Ronse, volgens de Popp-kaart. Hij staat daar ook als onderwijzer aangegeven
+Ronse, 8.11.1863 (71 jaar oud)
____________________________________________________________
J. Degraeve
 
____________________________________________________________
 
Emmanuel Demeyer
°Zegelsem, 25.8.1821, zoon van Gaspard Demeyer en Philippine Martens. Vader is wever.
Geprofest te Ronse op 26.11.1846 als broeder Emmanuel
+Ronse, 22.12.1879
_____________________________________________________________
Petrus Deraedt
°Anzegem
Geprofest als één van de eerste 4 postulanten
_____________________________________________________________
Ferdinand De Riemaecker
°Ruiselede, 25.1.1811, zoon van Jean De Riemaecker en Rosalie Devrieze. Vader is wever.
+Ronse, 9.4.1872
_____________________________________________________________
Francois Jacques Emmery
°Brugge, 12.11.1817, zoon van Jacques Emmery en Anne Trottijn. Vader is bakker in de Lange Reye te Brugge. Hij was tevens bakker in het klooster.
Geprofest te Ronse op 24.1.1842 als broeder 'bakker' Norbertus
+Ronse, 23.8.1878. Het bidprentje vermeldt Emmeric als naam. De geboorteakte Emmery.
_____________________________________________________________
Pierre Antoine Engels
°Werchter, 14.3.1809, zoon van Jean Baptiste Engels en Jeanne Marie Wouters. De ouders zijn bij zijn geboorte werklieden.
+Ronse, 7.6.1873
Adres bij overlijden: Avelgem
_____________________________________________________________
H. Garcia
 
_____________________________________________________________
F. Geenens
 
______________________________________________________________
Louis Heggermont
°Heestert
Geprofest in 1835 als één van de eerste 4 postulanten
_____________________________________________________________
Augustinus-Xaverius Herrebout
°Brugge, 22.2.1816, zoon van Franciscus Herrebout en Coleta Lafant. Vader is boterdrager en moeder melkverkoopster.
Novice in het klooster te Ronse; Broeder Lambertus
+Brugge, 2.7.1841 (25 jaar oud) in de Korte Waelschestraat bij zijn broer Petrus.
_____________________________________________________________
Leopold Lauwers
°Rollegem, 12.8.1840, zoon van Petrus Amandus Lauwers en Francisca Opsomer. Vader is paardensmid
In het klooster getreden op 8.9.1860, geprofest op 7.9.1861 als broeder Leopoldus
+St-Bernard, 3.12.1866 (26 jaar oud). Dit is de St-Bernardus gevangenis te Hemiksem.
In 1840 vroeg de minister van Justitie aan de bisschop van Gent religieuzen voor een gevangenishospitaal en een "dwang"-werkhuis voor bedelaars en zwervers in Hemiksem. De bisschop beval de Broeders van Goede Werken aan die dat werk tot 1866 deden. (8)
____________________________________________________________
Maximilien Joseph Lelievre
°Bruay (Fr), 6.6.1834, zoon van Abraham Lelievre en Albertine Capin
In het klooster getreden op 24.9.1872; broeder Maximilien
+Ronse, 29.4.1874
______________________________________________________________
Adriaan Willem Maat
°Rotterdam, 1840 en +Ronse, 17.2.1878; zoon van Pierre Maat en Anna Hoegers.
Broeder Hugo
______________________________________________________________
Emmanuel Matton 
°Welden, 11.11.1817, zoon van Augustin Matton en Barbara Vanderstichele. Vader is landbouwer en moeder is spinster bij zijn geboorte.
In het klooster getreden te Ronse op 10.4.1845, geprofest op 26.11.1846 als broeder Bonaventura
+Brugge, 21.5.1849 in het hospitaal van de gevangenis, Pandreitje. (31jaar oud). Op zijn overlijdensakte staat hij vermeld als Broeder van Liefde.
^^Overlijdensakte
't Pandreitje, door J.A. Garemijn (Groeningemuseum, Brugge)
______________________________________________________________
Alfred Joseph Michot
°Thuin, zoon van Alphonse Joseph Michot en Désirée Ternez
+Ronse, 18.7.1869 (21 jaar oud)
______________________________________________________________
Pierre Moerenhout
°Brussel, 1822, zoon van Jean Baptiste Moerenhout en Marie Jeanne Deroy.
Hij was eigenaar van enkele eigendommen in Ronse, waaronder een wasserij (blanchisserie) in de huidige St-Pietersnieuwstraat en van een koer, Decrolykoer later genoemd.(Poppkaart)
+Ronse, 23.11.1871 (49 jaar oud)
 Popp, art.3081
______________________________________________________________
Leo Myle
°Zwevegem, 20.9.1816, zoon van Jean Myle en Amelie Roose. Vader is kleermaker
In het klooster getreden op 13.10.1839 en geprofest op 21.12.1840.
+Ronse, 29.11.1865 (49 jaar oud)
_____________________________________________________________
Edouard Louis Pelsmaeker
°St-Niklaas, 6.3.1835, zoon van Augustin Benjamin Pelsmaeker en Marie Francoise Delentacker. Zijn vader is wever bij zijn geboorte.
+Ronse, 2.4.1870 (35 jaar oud)
_____________________________________________________________
Telesphorus Rebs
°Herinnes, 1844, zoon van Bernard Rebs en Julie Convas. De ouders zijn landbouwers 
Geprofest op 19.3.1869 als broeder Telesphorus
+Ronse, 27.5.1870 (26 jaar oud). Op zijn overlijdensakte staat hij als Ribs.
_____________________________________________________________
Nicolas Rogister
°Arlon, 15.6.1811, zoon van Pierre Nicolas Rogister en Therese Arquin. 
Broeder Ambroise
+Ronse, 15.7.1867 (56 jaar oud)
_____________________________________________________________
Lambertus Rooyackers
°'s Hertogenbosch, 7.7.1845, zoon van Jean Rooyackers en Henriette Vansantvoort
In het klooster getreden op 6.12.1870 en geprofest op 19.3.1871 als broeder Lambertus
+Ronse, 10.7.1884 (39 jaar oud)
______________________________________________________________
Henri Samarcq
°Wormhout (Fr) 
+Ronse, 8.6.1861 (44j oud)
_____________________________________________________________
Francois Scheire
°Locristi, +/-1853, zoon van Pierre Scheire en Blondine Vervaet
+Ronse, 5.1.1882
______________________________________________________________
Théodore Tenbrinke
°Zienwent (NL), +/-1838, zoon van Henri Tenbrinke en Alcida Wiggens
+Ronse, 29.5.1870
______________________________________________________________
Laurentius Van Caelenberghe
°Wichelen, 19.7.1802
In het klooster gekomen op okt.1838 en daar geprofest in 1839 als broeder Laurentius. In Kortrijk gaf hij les vanaf 11.11.1840.
+Ronse, 9.9.1854
_____________________________________________________________
Pierre Jean Vandenbroecke
°Moorsele, +/-1801, zoon van Pierre Joseph Vandenbroecke en Rosalie Vandenberghe. De Popp-kaart vermeldt Pierre Modeste Vandenbroecke als eigenaar van een perceel grond gelegen oostelijk van de Kruisstraat.
+Ronse, 18.2.1879
_____________________________________________________________
Petrus Modestus Vandenbroeke
°St-Denijs, 4.1.1807
Geprofest te Ronse op 21.12.1840 als broeder Modestus
Hij werd overste in het Broedersgesticht te Ieper.
+Ieper, 27.1.1872
____________________________________________________________
Henri Vandenheuvel
°Zeeland (Nl), 18.2.1844, zoon van Corneille Vandenheuvel en Jeanne Coenen.
Geprofest op 2.2.1870 als broeder Lucianus
+Ronse, 22.3.1872
_____________________________________________________________
Frederic Vandeplassche
°Deerlijk, 5.6.1845, zoon van Joannes Vandeplassche en Angele Depraetere. Vader is wever en moeder is spinster bij zijn geboorte; bij zijn overlijden is vader linnenhandelaar. 
+Ronse, 19.5.1868 (23 jaar oud)
_____________________________________________________________
Antonius Vandepol
°Lensden (NL), 8.5.1820, zoon van Gerrit Vandepol en Mechteld Boersen.
Geprofest te Ronse op 7.9.1863 als Broeder Ludgerus
+Ronse, 26.3.1870
_____________________________________________________________
Ferdinand Ludovicus Vandyck
°Zwijndrecht, 1844, zoon van Jacques Joseph Vandyck en Rosalie Goossens
Geprofest op 2.2.1866 als broeder Polycarpus
+Ronse, 28.10.1866 (22 jaar oud)
_____________________________________________________________
Corneil Van Eycken
°Werchter, 1.9.1805 (14 fructidor jaar XIII), zoon van Henri Van Eycken en Anne Claire Leyssens. Vader is dagloner bij zijn geboorte.
+Ronse, 2.6.1873
______________________________________________________________
Charles Louis Vanheulle/ Vanhulle
°+/-1802
Hij doet de aangifte van overlijden in 1866 van zijn confraters Jean Francois Vanson en van Jean Baptiste Declercq in 1880.
_____________________________________________________________
Karel Van Meensel
°Antwerpen, 11.5.1862
In het klooster getreden op 30.8.1879 en geprofest op 13.4.1882 als broeder Arsenius.
+Ronse, 13.6.1885
_____________________________________________________________
Gerard Jean Van Mierlo
°Eindhoven (Nl), 1806, zoon van Godefroid Van Mierlo en Jeanne Marie Goossens
+Ronse, 1.1.1875
_____________________________________________________________
Jean Van Oevelen
°Kalmthout, 21.10.1807, zoon van Corneille Van Oevelen en Antoinette Cauwenberg. Vader is landbouwer.
+Ronse, 18.11.1874
_____________________________________________________________
Joannes Franciscus Hubertus Vanson
°'s Hertogenbosch, 3.7.1818, zoon van Jean Joseph Vanson en Anne Cornelie Pessers.
In het klooster getreden op 10.7.1855, geprofest op 19.9.1856 als broeder Augustinus
+Ronse, 11.7.1866
____________________________________________________________
Adrien Vorsselmans
°Kalmthout, 25.9.1806, zoon van Jean Baptiste Vorsselmans en Anna Marie Doms. Vader is landbouwer.
+Ronse, 19.4.1873
_____________________________________________________________
Eduardus Waelkens
°Waregem, 1.12.1822, zoon van Joannes Waelkens en Virginia Vanhoutte. Vader is dagloner.
In het klooster getreden op 31.12.1855, geprofest op 25.9.1857 als broeder Remigius
+Ronse, 5.5.1884
____________________________________________________________
Eduardus Waumen
Geprofest op 2.2.1867 als Broeder Anselmus.
+Troy (Vs), 23.12.1879
____________________________________________________________
Henricus Johannes Willemsen
°Hummels (Nl), 20.9.1846, zoon van Guillaume Willemsen en Jeanne Stokvisch.
Broeder Zepherinus
+Ronse, 24.3.1870. (23 jaar oud) Op zijn overlijdensakte staat hij niet vermeld als broeder maar als 'domestique'.
^^overlijdensakte
____________________________________________________________
Illustraties
 
 L'Echo de Renaix, 1861
___________________________________________________________
Referenties
(1) O.Delghust, Renaix à travers les ages, Ronse, De Malander, 1899
(2) E.De Malander, Rapport sur la situation administrative de la ville de Renaix pour l'année 1871, Ronse, Vandendaele, 1872
(3) Comité Glorieux, EH Etienne-Modest Glorieux, een sociale priester die een bewogen leven kende, Ronse, 1969
Met dank aan Frederic Dubar voor de bidprentjes
(4) Eric Devos, Een 'schrijnende' anomalie in 1855 met blijvende gevolgen voor de Fiertelommegang, Annalen GOKRTI, Ronse, 2018
(5) G.L.Bataille, Recherches historiques sur la ville de Renaix, Gent 1856
(6) M. Decrits, Steenbakkerijen te Ronse, 1846-1890, Annalen GOKRTI, 1997
(7) Dewander en Faider, Pasicrisie, 3°deel, Cours de Belgique, Brussel, 1869 (Google.books)
(8) Br. Edesius Boerrigter, Broeders van O.L.Vr. van Lourdes, 1980