Fiertel van St-Cornelius en St-Cyprianus

De St-Hermeskerk heeft naast de relikwiën en de verering van St-Hermes ook die van St-Cornelius en St-Cyprianus. Deze laatste twee worden ook als de patroonheiligen van Ronse beschouwd. St-Cornelis kreeg als enige patroonheilige een straat naar hem genoemd. De St-Cornelisstraat, als één van de oudste straten van Ronse, was geen onbelangrijke weg en de verbinding tussen de kerk en het kasteel. Deze heiligenverering gebeurde op bepaalde dagen maar er was ook een fiertel met het schrijn waarin hun relikwiën lagen. Deze ommegang vond plaats de zondag vóór de Kruisverheffing. De Kruisverheffing wordt gevierd op 14 september. De ommegang had plaats 'hors de la ville', buiten de stad. De ommegang was volgens A. Cambier minder lang dan die met de St-Hermesrelieken.(3)
Nicolas Vaincq, kanunnik aan het St-Hermes collegiaal, schrijft in 1673 in zijn boek over de levens van deze heiligen het volgende.(1)
 
 
"...et le dimanche immediatement précédant la Fête de l'Exaltation de la Sainte Croix; auquel jour apres la messe du choeur, se fait procession solemnelle d'un circuit assez grand hors de la ville, en laquelle on porte le Fiertre contenant les os sacrés de ces deux glorieux Martyrs avec un concours de peuple et dévotion admirable."
 
A.Cambier maakt tevens melding van deze fiertel en schrijft dat in 1660 een schrijn wordt aangekocht voor deze relieken, zodat het schrijn van St-Hermes niet meer moet rondgedragen worden. Het is sarcophaagvormig en is een verguld zilveren schrijn van bescheiden afmeting.(2)
__________________________________________________________
 
Referenties
(1) Nicolas Vaincq, Brief recueil des vies de S.Hermes, de S.Cornille, S.Cyprian et de S.Celestin patrons de Renaix, Veuve Adrien Quinqué, Tournai, 1673 
Nicolas Vainq/ Vincqe, geboren te Ronse en overleden te Ronse op 13.10.1675
(2) A.Cambier, Het Sst-Pieters- en Hermesstift te Ronse, Ronse, 1960, p.541
(3) A.Cambier, Het 850-jarig jubileum van de inwijding, Ronse,