De eerste steenlegging van de St-Martinuskerk (1893)

Door de bevolkingsgroei in de 19°eeuw wordt de (oude) St Martinuskerk te klein. Ondanks de uitbreiding in 1830 wordt er besloten door de gemeenteraad op 12 december 1891 om een nieuwe kerk te bouwen in de nieuwe stationswijk. Architect De Noyette wordt belast met dit werk. Op 11 september 1892 starten de werken en op 18 september 1893 wordt de eerste steen gelegd door deken Mortiers in het bijzijn van pastoor Pycke en onderpastoors De Vos en Van Dorpe.(1) Deze eerste steen ‘ Lapis primarius’ wordt door de architect besteld bij Rooms en geleverd bij pastoor Pycke. Kostprijs : 48,10fr op de factuur van 20 juli 1893.

De eerste steen wordt ingemetst op 2m hoogte in de binnenmuur van de Sacramentskapel; het meest oostelijke deel van de kerk. Het was toen gebruikelijk om de ‘eerste steen’ achter het hoofdaltaar in de muur te plaatsen. In de kerk van Haaltert, ook een werk van architect M.De Noyette, is de lapis primarius ook op die plaats ingemetst. Uitgaande van deze ‘eerste steen plaatsing’ kan er verondersteld worden dat de werken aan deze nieuwe kerk begonnen zijn aan de kant van de Zuidstraat. Kerken worden meestal gebouwd in west-oost richting, met het koor in het oosten: de plaats waar de zon opkomt

+ LAPIS PRIMARIUS ANNO Dm 1893

Detailfoto van factuur

Ter illustratie

           

Modest De Noyette (1847-1923) (2)         Pastoor Vital Pycke

Referentie’s

(1)   Sint Martinus Ronse 1896-1996, 1996

(2)   https://hkhaaltert.be/data/Tijdschrift/1980/Haaltert%20Heemkring%20tijdschrift%201986%20nr2.pdf