Zwarte zusters en Witte zusters te Ronse

Het klooster van de Zwarte zusters (ZZ), gewijd aan St-Anna,  bevond zich achtergelegen in de hoek van de Wijnstraat en het A. Delhayeplein. Het kloosterpand werd na gedurende 5 eeuwen verschillende functies vervuld te hebben van klooster, school en fabriek, gesloopt in 1970.
 Ferrariskaart, 1774
 
De kloosterzusters van het St-Elooihospitaal volgden de regels van St-Augustinus. Omwille van hun witte kledij (witte cape) werden ze de Witte zusters (WZ) genoemd.(1) Het hospitaal lag in de huidige Hospitaalstraat, hoek met Mouroitplein.
De overlijdens staan genoteerd in de parochieregisters van de St-Pieterskerk.

NAAM       ZZ geboorte overlijden
Zuster Ernestine   R,28.5.1667
Maria Antonia Annis   R,20.9.1753
Anna Maria Bert      R,5.1.1738
Monica Danvaing   R,4.6.1747
Albertina Deltroy   R,21.12.1756
Maria Philippa Destrebeque   R,25.4.1761
Maria Jos. Dewadripont   R,20.11.1740
Maria Cath. Dhont   R,9.11.1745
Maria Franc. Dumoulin   R,8.9.1758
Ernestina Duwez   R,19.2.1737
Christina Everart   R,2.6.1726
Augusta Hovarte   R,14.11.1724
Francisca Hovarte   R,22.12.1735
Maria Joanna Lefebvre   R,9.5.1751
Bernardina Leselet       R,14.8.1755
Van Winghen Maria Ther.   R,20.8.1719
NAAM          WZ geboorte overlijden
Catherina De Man   R,28.8.1665
Maria Bridou       R,20.3.1743
Constantia Carlier Mater, 30.10.1714 R,10.2.1758
Rosalie Codron   R,20.4.1762
Maria Henrica Damelbach   R,22.12.1753
Agnes Duvinage
moeder overste
Doornik, 1676 R,12.7.1718
Maria Florent. Fourez
moeder overste
Buissenal, 1636 R,20.11.1720
Maria Elizabeth Lahaize Doornik, 1683 R,27.9.1744
Joanna Jos. Masquelier
moeder overste
Doornik, 1677 R,9.10.1749
Ludovica Carola Meuris   R,22.7.1774
Joanna Ludovica Semet   R,4.9.1739
Maria Aldegundis Simon   R,27.4.1737
Maria Antonia Vandendooren °St-Mart.Lierde, 20.11.1689 R,25.10.1749
Zuster Gabriel   R,15.5.1780
begraven kerkhof hospitaal

_____________________________________________________________

(1) O. Delghust, Recherches historiques sur l' hôpital Saint Eloi à Renaix, Ronse, 1920