Sanderus-kaart van Ronse 1649

Deze afbeelding van Ronse, in dit geval een originele kaart van Antonius Sanderus, komt uit het boek van J. Blaeu 'Novum ac magnum theatrum urbium Belgica' uit 1649.
De afbeelding is gemaakt kijkende vanuit het westen, richting het oosten naar Ronse. Naast de afbeelding van de verschillende kerktorens (St-Pieters-, St-Hermes- en St-Martinuskerk) en de toren van het stadhuis, neemt het kasteel een zeer prominente plaats in. Deze kaart is daarom ook opgedragen aan, zoals de tekst linksonder vermeldt:  ' aan de zeer illustere heer Joannes Franciscus Desideratus graaf van Nassau, etc heer van Ronse'.
Joannes Franciscus Desideratus graaf van Nassau is de enige zoon van Jan VIII van Nassau-Siegen, die in 1629 de baronnie van Ronse koopt van de familie Granvelle. Jan VIII van Nassau-Siegen overlijdt echter reeds in 1638; enkele jaren nadat het kasteel gebouwd is. Toen de kaart opgemaakt werd en aan hem werd opgedragen was Joannes Franciscus een jonge twintiger, heer van Ronse geworden na het overlijden van zijn vader.
 Joannes Franciscus Desideratus Van Nassau
Onderaan in het midden van de tekening zien we de kapel van Wittentak. Deze kapel werd gesticht en opgericht in 1639 onder impuls van Ernestine Yolande de Ligne, de moeder van Joannes Franciscus Desideratus. Vandaar dat deze kapel hier wordt afgebeeld.
Sanderus maakte al zijn kaarten en afbeeldingen niet zelf. Hij had medewerkers. Deze kaart is zoals ze vermeldt, gemaakt door zijn medewerker Vedastus du Plouich. 'Ved. du Plouich fec.' . Vedastus du Plouich fecit, Gemaakt door Vedastus du Plouich.
Het niet-genummerde torentje tussen de St-Hermeskerk en de St-Martinuskerk is van het Zwarte-zustersklooster, tussen de Zonnestraat en de Wijnstraat. Rechts van de St-Martinuskerk is het torentje van het stadhuis.
Rechtsboven staat het wapenschild van Ronse: een dubbelkoppige zwarte adelaar op een gouden achtergrond.
Linksboven staat het wapenschild van Nassau-Siegen. Maar met een kleine wijziging: het kwadrant links onder heeft een rode balk op witte achtergrond. Het originele Nassau-Siegen wapenschild heeft een witte balk op rode achtergrond. In andere boeken uit die periode die dezelfde afbeelding gebruiken, is deze balk wit. Dus ik veronderstel dat dit hier een kleuringsfout is.
  Wapenschild van Nassau-Siegen
 
Op de collegiale St-Hermeskerk staan op de toren 4 kleine torentjes. Bij de restauratie in 1893 zijn er terug torentjes gezet. Blijkbaar waren die verdwenen. Albert Cambier merkt hetzelfde op in zijn Gids van de St-Hermeskerk. (1)
 
L: Sanderuskaart; R: 1893
 
___________________________________________________________
 
Referenties
(1) A. Cambier, Gids voor St-Hermeskerk, Annalen GOKRTI, Ronse, 1959, p.40