Raphaël Delfosse, Ronsenaar en vrederechter te Mol (1894-1932)

Raphaël Edmond Maurice Delfosse wordt te Ronse geboren op 12 dec 1894, zoon van Jan Frans Delfosse en Marie Justine Van De Kerckhove. Bij de geboorte van Raphaël geeft de vader ‘onderwijzer’ op als beroep. Het gezin woont te Ronse in de Musschestraat. Tijdens WOI gaat hij als Reserve-Luitenant vrijwillig in het leger.

Militaire loopbaan

Op 15 feb 1915 gaat hij als vrijwilliger in het leger. In de militaire verslagen wordt hij omschreven als een zeer moedig onder-luitenant die ondanks de zware bombardementen zijn soldaten in koele bloede ter hulp komt en daardoor gekwetst geraakt bij een vijandige aanval te Ramskapelle op 25 maa 1918.

   ◄militaire verslagen. " Sous officier tres courageux a donné un bel exemple de sang-froid et d'abnegation en agissisant au cours d'un bombardement ennemie les secours à apporter à ses soldats, bien qu'il fut lui-même grièvement blessé. Au front depuis 14 mois"

 

" Trés bon officier brave et d'un courage à toute épreuve....conduit son unité à l'assaut au cours de l'offensive du 14 au 19 octobre 1918, sa compagnie ayant été chargée de boucher une tronce entre deux bataillons au moment d'une contre-attaque ennemie s'est porté résolument en avant avec ses hommes et a repoussé l'ennemie, faisant preuve d'un sang-froid et d'esprit de décision...."

Hij loopt een ernstige hoofd- en nekwonde op door een ontplofte obus en wordt verzorgd in het militair hospitaal L’Océan in De Panne en later in Le Havre. Op het einde van de oorlog wordt hij aangeduid als vlagdrager van zijn regiment en krijgt “deux chevrons de front” en andere medailles: Ridder in de Kroonorde, oorlogskruis met palm,…Tevens verwerft hij de graad van Lieutenant. Door zijn opgelopen verwonding bekomt hij in nov 1929 de status van “grand invalide” , invalide voor 100%, en de daaraan verbonden vergoeding. In 1939 wordt hem postuum “Het Vuurkruis” aangeboden.

Vrederechter te Mol

Van 28 apr 1929 tot aan zijn dood in 1932 is hij Vrederechter te Mol. In het ‘Nieuwsblad van Geel’ staat hij vernoemd als een “groot oorlogsinvalied en een katholiek”. In Mol woont het gezin in de Corbiestraat 36,  huidig nummer 104; op de foto het huis rechts. Het vredegerecht van Mol was toen op de Markt in het gemeentehuis.(2)

 

Woning (huis rechts) van R.Delfosse te Mol, Corbiestraat.

In enkele plaatselijke kranten uit het begin van de jaren 30, staat vermeld dat hij weigert te zetelen in de jury voor het examen van gemeentebediende in 1930.Reden? Hetzelfde jaar is hij een zeer milde schenker voor de nieuwe vlag van de Bond van kroostrijke gezinnen. Het gesponserde bedrag van 100 Bfr laat veronderstellen, in verhouding met de rest, dat hij financieel geen problemen had.(1)

In dezelfde krant (Gazet van Mol)  lezen we bij zijn overlijden : "...goed recht te laten wedervaren uitte zich vooral door de diepe studie welke hij aan al de zaken, zelfs de kleinste, toewijdde en ondanks zijne ziekte was geene moeite hem te veel. om zich gerust te stellen over de vonnissen die hij gegeven had.....en hadden we soms de illusie dat zijne wilskracht de onverbiddelijke ziekte zou te boven komen."

Hij overlijdt op 37 jarige leeftijd te Mol op 19 sep 1932 na een langdurige ziekte opgelopen aan het oorlogsfront en wordt begraven te Antwerpen op het Schoonselhof in een grafconcessie van zijn schoonfamilie Stoffels. (perk U, rij C, graf 08) Na zijn dood verhuist zijn vrouw (3) met hun zoon naar Mortsel, Ridder Van Ranstlei, 25. Hun zoon, Roger Leon Joseph Delfosse, is geboren te Mol, 6.1.1931, en naast zijn naam wordt te Mortsel in de registers van de burgerlijke stand "Engeland sedert 1953" vermeld.

 

    foto Jacques Buermans; Schoonselhof

Familieleden

■ Zijn vader Jan Frans Delfosse overlijdt te Gent op 26 sep 1931. Dit overlijden van de vader van de Vrederechter haalt zelfs de plaatselijke pers van Mol.

 

Michel Delfosse (°Ronse,1881), broer van Raphaël, was deurwaarder te Ronse. Zo was de zoon van Michel, Robert Delfosse, ook deurwaarder te Ronse.

Gaston Arsène Delfosse, (°Ronse, 1889 / +Ronse, 1969), broer van Raphaël, was vicaris van de St Baafskatedraal te Gent. Hij was eerst (1920-1930) onderpastoor te Wetteren en werd “de langen onderpaster” genoemd. Daar kende hij Arsène Goedertier, de mogelijke dief van die schilderijen. Gaston Delfosse was te Wetteren zeer actief in de katholieke arbeidersbeweging.

 

Referentie's

(1) www.collecties.kempensekranten/GazetvanMol

(2) G. Luyten, Profiel van Mol, Tafelronde 47, Mol, 1971. Tevens staat in kranten uit die periode bij openbare verkopen vermeld dat die doorgaan in het Vredegerecht in het Gemeentehuis.

(3) Madeleine Ida Josephe Marie Stoffels, geboren te Antwerpen 26.06.1902, bediende, voetverzorgster, kinesitherapeute.

Met dank aan het Gemeentearchief van Mol voor de bereidwillige hulp.