Marmeren trap en vloer in St-Hermeskerk (1822-1827)

In het archief van architect Roelandt vinden we enkele documenten, kladnotities  die verwijzen naar het vernieuwen van de vloer in de St-Hermeskerk.(1) Architect Roelandt heeft te Ronse heel wat werken geleid zoals de vergroting van de (oude) St-Martinuskerk, het oude hospitaal, het meethuis en de kazerne voor de Maréchaussée. Het eerste document uit aug.1822 vermeldt een rekening van zijn reis en opdracht voor “ de te doene veranderingen aen den vloer en trappen..”.

8 augusty 1822 Debet de Heeren kerkmeesters der prochiale kerke van St Hermes tot Ronse aen L.Roelandt architect tot Gend Over eene reyse nae Ronse op verzoek van heeren kerkmeesters tot examineeren de te doene veranderingen aen den vloer en trappen onder der bovenkerk.  Reyskosten en verblijfkosten     7-20       Een dag verblijf en dotatie       10-00                  17-20

Een tweede document uit hetzelfde archief van aug.1827 vermeldt weer een reis naar Ronse en eerloon voor “het examineren de plans tot verandering van den marmeren vloer”, nu Nf 20-00.

                                               Gent 22 augusti 1827

Mijnheeren

Ik hebbe de eer u hier bijgaande te laten toekomen mijne rekening van reiskosten en honorarien voor het examineren de plans tot verandering van den marmeren vloer in de kerk St Hermes te Ronse.   Bedraagende    Nf 20-00 Met verzoek die in rekening te brengen en het noodig daar aan te laten verzorgen. Intusschen hebbe de eer u zeer minzaem                 ……Dienaer

Aan de Heeren kerkmeesters der fabric parochiale kerk van van St Hermes te Ronsse

Deze werken kaderen in het geheel van aanpassingen die van 1808 tot 1822 werden uitgevoerd aan het interieur van de kerk. In 1822 verlaagde men de vloer van de benedenkerk en werd de trap van het koor 1,9m verschoven naar het oosten.(2)

Wanneer Architect Roelandt vanuit Gent naar Ronse komt met de koets verblijft hij in “Auberge Den Arend” .

Referentie’s

(1)   www.adore.ugent.be  (zoekterm Ronse)

(2)   Patrick Devos, Sint-Hermes bekent kleur, Provincieraad van Oost-Vlaanderen, Gent, 2001