Pastoors van de St-Martinuskerk

Mathieu Gheldolf
Periode: 1566-1567 (voor en na)
Als pastoor tijdens de Beeldenstorm werd hij ondervraagd over de preken van de Hervormers.(1)
 
___________________________________________________________
 
Daniel De Neve (11)
Periode:  - 1596 -
 
___________________________________________________________
 
De Mulder
Periode:    -1636
+16.9.1636 (genoteerd in de parochieregister, huwelijken)
___________________________________________________________
 
Petrus Roelans
Periode: 1636-1646
 
Begraven op 21 sept. 1646.
__________________________________________________________
 
Christophorus De Le Tenre
Periode: 1646-1676 (9)
 
Hij was tevens kanunnik in het St-Hermescollegiaal
+Ronse, 5.9.1676 en begraven naast de ingang van de St-Martinuskerk.
 Reg. St-Hermescollegiaal
Grafplaat in de St-Martinuskerk (4)
___________________________________________________________
 
Rochus De Brune
Periode: ...-1687
 
+Ronse, 7.11.1687 en begraven in de St-Martinuskerk.
De dag na zijn overlijden wordt de grote klok, H. Maria, ingewijd
 Parochieregister, St.-Martinus

8 novembris benedicta fuit ab in(fra)scripto maior campana in honorem beatae Mariae Vi(rginis) Com(m)issio habita ab Ill(ustrissi)mo ac R(everendissi)mo D(omi)no Archie(pisco)po Mechlinensi de dato 23 septembris 1687 Ita est quod attestor Baeijens Decanus Insignis Collegiatae Eccl(es)iae s(anct)i Hermetis, et eiusdem district(us) Archip(res)b(yte)r .

sonuit 1a vice in Exequijs R(everend)i D(omin)i Rochi de bruijne pastoris s(anct)i martini qui obijt 7a

Vertaling : Op 8 november is door ondergetekende de grotere klok gezegend geweest ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, na ontvangen toestemming vanwege de Zeer Verheven en Hoogeerwaarde Heer Aartsbisschop van Mechelen van datum 23 september 1687. Zo is het. Wat ik bevestig, Baeijens, Deken van de indrukwekkende kapittelkerk van Sint-Hermes en Aartspriester van hetzelfde district.

De 1e keer weerklonk ze bij de uitvaartdienst van Eerwaarde Heer Rochus De Bruijne, pastoor van Sint-Maarten, die overleden is op de 7e.(10)

 
 Reg. St-Hermescollegiaal
 
_____________________________________________________________
 
A.F. Van Bijlen
Periode: 1689-1709
E.H. Andreas Franciscus Van Bijlen is pastoor van de St Martinuskerk te Ronse van 1689 tot 1709. Tevens was hij kanunnik aan het St-Hermescollegiaal.  Hij is geboren te Geel, plaats ‘Kerckhof’ geheten,  op 10.11.1659 met als ouders Thomas Van Bijlen en Anna Ooms. Zijn vader is advocaat, notaris en neemt in 1672 een herberg over te Geel - huidige Stationstraat- , ‘De schild van Turnhout’ geheten.
Hij was tevens eerst pastoor te Kwaremont.
Parochieregister Kwaremont
____________________________________________________________
 
Carolus Jacobus Helluy
Periode: 1710-1739
Zoon van Philippus Helluy en Catharina Denis (+Ronse, sept. 1721)
_____________________________________________________________
 
Joannes De Croock
Periode: 1739-1750
°Oudegem, 14.3.1694, zoon van Cornelis De Croock en Maria De Kraeker.
Eerst (1735-1739) was hij onderpastoor en deservitor in deze parochie.
Hij was tevens kanunnik aan het St-Hermescollegiaal te Ronse.
+Ronse, 4.8.1750 en begraven in de St-Martinuskerk.
PR, St-Martinuskerk
 
__________________________________________________________
 
Petrus Voets
Periode: 1751-1786
+Ronse, 17.7.1786
Hij was tevens kanunnik van de Sint-Hermescollegiaal.
  Brugse almanak 1769
S.T.B.F. : Sacra Theologiae Baccalaureus Formatus
___________________________________________________________
 
Paul De Tienne
Periode: 1787-1802
°Brussel, 18.7.1742(3), zoon van Paul De Tienne en Catherine De Pape
In feb. 1795 wordt hij als gijzelaar door de Franse bezetters naar Lille gebracht. Na Ronse wordt hij pastoor te Geraardsbergen.
+Geraardsbergen, 2.3.1807
___________________________________________________________
 
Petrus Joseph Triest
Periode: 1802-1803
°Brussel, 31.8.1760 en +Lovendegem, 24.6.1836
In de latijnse school van Geel kreeg hij in 1776 zijn eerste opleiding en zag in Geel de thuisverpleging van psychische zieken. Misschien motiveerde dit hem voor zijn latere werk in de armoezorg. In 1797 werd hij pastoor benoemd van de St-Pietersparochie te Ronse. Hij weigerde echter om de eed van trouw aan het burgerlijke gezag af te leggen en moest onderduiken. Hij keerde uit de clandistiniteit terug in 1802 en werd pastoor van de St-Martinusparochie te Ronse. De St-Pieterparochie was afgeschaft door de hervormingen van Bonaparte. Doordat hij zich bleef verzetten tegen het burgerlijk gezag werd hij door de bisschop overgeplaatst naar Lovendegem. Hij richtte de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Marie op. Deze kloosterorde verzorgde ook de zieken in het hospitaal te Ronse, 'Maison de Bethléem' genoemd.(5) 1820: titulair-kanunnik te Gent, St-Baafs. Te Brussel in de St-Michiel- en Goedelekathedraal is een mausoleum voor hem opgericht.
Hij lig begraven te Lovendegem in het klooster van de Zusters van Liefde.
 ^ Leerlingenlijst van de latijnse school te Geel, 1776
 
 
 
_____________________________________________________________
 
Bonifacius Porreye
Periode: 1803-1814
°Hazebroeck (Fr), 1760 en +18.8.1844
In 1814 werd hij pastoor-deken te Ronse. Omwille van zijn anti-regeringshouding (van de Verenigde Nederlanden) werd hij in 1821 veroordeeld tot verbanning.
 (7)
 
___________________________________________________________
 
Carolus De Clerck
Periode: 1814-1822
°Poperinge (St-Janparochie), 31.10.1772, zoon van Petrus Cornelis De Clerck en Maria Anna De Lohen. Overleden te Poperinge op 14.11.1849.
In 1822 werd hij pastoor-deken van de St-Hermeskerk te Ronse.
Journal de Belgique, 9.11.1822
 
____________________________________________________________
 
Constantinus Vandermijnsbrugge
Periode: 1823-1836
°Zarlardinge, 9.7.1788, zoon van Franciscus Vandermijnsbrugge en Catharina Vandenberghe. Onderpastoor van St-Hermeskerk te Ronse (1821-1823). Overleden te Ninove op 28.2.1855 waar hij deken was. De (oude) St-Martinuskerk werd vergroot onder leiding van architect Roelandts terwijl hij pastoor was.
 
 
_____________________________________________________________
 
Carolus Vanaelbrouck
Periode: 1836-1842
°Zottegem, 29.10.1798, zoon van Adrianus Vanaelbrouck en Maria Theresia Vandeneycken. Overleden te Steenhuize in de Bergestraat op 18.12.1849. Omdat hij verwikkeld zat in politieke intriges nam hij ontslag te Ronse en werd hij overgeplaatst naar Steenhuize.(8)
 
 Geboorteakte
 
______________________________________________________________
 
Stephane Modeste Glorieux
Periode: 1842-1846
°St-Denijs, 3.5.1802 en +Smetlede, 25.11.1872. Hij was de stichter van de Broeders van de Goede werken en Zusters van Barmhartigheid. Meer over de Broeders van de Goede werken: Klik hier
 
 Grafsteen te Smetlede
 
____________________________________________________________
 
Albert Joseph Maria Vermeersch
Periode: 1846-1856
°Maldegem, 29.3.1808, zoon van Jean Vermeersch, notaris en Reine Therese Geysens (°Kortrijk). De priesterwijding was op 21.12.1833. Hij werd na zijn ambt te Ronse pastoor-deken te St-Niklaas in 1856 en is daar overleden op 10.4.1876.
 
______________________________________________________________
 
Felix Cavenaille
Periode: 1856-1879
°Oudenaarde, 10.10.1803, zoon van Nazaire Cavenaille, geboren te Dour, apoteker en Lucie Raepsaet, geboren te Oudenaarde. Overleden te Ronse op 25.12.1879.
Het handelsblad van Antwerpen, 1879
 
______________________________________________________________
 
Carolus Heynssens
Periode: 1880-1892
°Gent, 3.10.1829, zoon van Judocus Heynssens (bediende) en Scholastica Blockeel. Hij was eerst leraar te Gijzegem en te Lokeren. Het 'Koor van St. Martinus', het latere St. Ambrosiuskoor werd door hem opgericht. Overleden te Ronse op 11.1.1892.
 
 
 
______________________________________________________________
 
Vital Pycke
Periode: 1892-1906
°St. Kornelis-Horebeke, 28.1.1834, zoon van Charles Louis Pycke (landbouwer) en Antonia Delacroix. Hij was eerst prefect aan het college van Dendermonde en Geraardsbergen. Als pastoor heeft hij de bouw en de inwijding van de nieuwe kerk meegemaakt. Samen met zijn onderpastoors heeft hij een glasraam geschonken in de St. Martinuskerk. Overleden te Ronse, 26.5.1906 en begraven op het oud-kerkhof waar zijn graf nog steeds ligt.
 
 
Zie de foutieve geboortedatum  op zijn bidprentje!
 
______________________________________________________________
 
Aime Jean Baptiste De Prez
Periode: 1906-1927
°Lede, 7.10.1859, zoon van Franciscus De Prez (landbouwer) en Leopoldine Veldeman. Hij overlijdt te St-Niklaas, 13.3.1949.
Het glasraam in de St.Martinuskerk in Ronse met de afbeelding van de H.Petrus is geschonken in 1927 door en ter herinnering aan EH. A. De Prez. Het wapenschild is van Paus Pius XI; paus van 1922 tot 1939.
 
 
 
_____________________________________________________________
 
Theophilus Steyaert
Periode: 1927-1957
°Wannegem-Lede, 29.9.1871, zoon van August Steyaert (molenaar) en Mathilde Bosschaert.
Priester gewijd te Gent op 1.9.1895. Hij was kandidaat in de wijsbegeerte en letteren en tijdens WO1 aalmoezenier in het leger. Overleden te Ronse op 27.12.1957.
 
 
_____________________________________________________________
 
Edmond Philippe
Periode: 1958-1971
°Ronse, 4.9.1904 en +Sleidinge, 3.11.1979, zoon van Joseph Philippe (onderwijzer) en Odile Jouret.
 
 
_____________________________________________________________
 
Elie Couvreur
°Ronse, 12.4.1921 en +Louise-Marie, 1.5.2009, zoon van Aimé Couvreur en Marie Dobignies. Van 1945 was hij leraar aan het St-Antoniuscollege te Ronse. Daarna werd hij daar superior.
 
____________________________________________________________
Luc Flamand
°Gent, 20.5.1938 en +Gent, 1.6.2020. Priester gewijd op 12.6.1965.  Leraar aan het Sint-Antoniuscollege te Ronse ( 31 juli 1965),
Periode: 2004-
- zondagonderpastoor te Kwaremont (1967-1973),
- onderpastoor te Ronse, Sint-Martinus (31 augustus 1977),
- aalmoezenier van het Werk der Vlamingen te Parijs (3 maart 1981),
- pastoor Gent- Centrum ( St-Michiels, St-Baafs en St-Niklaas) (3 april 1996),
- pastoor te Ronse, Sint-Martinus (3 april 2004).
Hij ging op rust te Gent, op 1 april 2011. 
 
_____________________________________________________________
Referenties
(1) Inge Van den Bussche, Ketters en beeldenstormers te Ronse, licentiaatsverhandeling, U.Gent, 1995, pag.36
(2) Jan Vanderkimpen, Sint-Martinus Ronse 1896-1996, Ronse
(3) www.odis.be
(4) O. Delghust, Christophore de le Tenre, Annalen GOKRTI, Ronse, 1948
(5) G.L. Bataille, Recherches historiques sur la ville de Renaix, Gent, 1856
(6) Geschiedenis der martelaren, Arnhem, 1868, Books-Google
(7) Leven van Mauritius de Broglie, Gent, 1844, J.Rousseau
 
 anno 1568. Geen indicatie over wie het hier gaat.
(8) E.H. Etienne-Modest Glorieux, Ronse, 1969
(9) In de parochieregister, huwelijksakten, van St-Pieterskerk, heeft hij in dec. 1646 een huwelijk geleid door de afwezigheid van de pastoor en hij vermeldt zich als pastoor van St-Martinuskerk.
(10) Transsciptie door Annemie Swillens
(11) Paul Van Butsele en Yves Lenoir, Een Henegouwse enclave te Ronse, Annalen GOKRTI, Ronse, 1998