Gemeenteraden vanaf 1952

IN OPBOUW
 
Voor de samenstelling van de gemeenteraden voor 1952 verwijs ik naar het boek hieromtrent van O. Delghust, Liste des magistrats communaux de la ville de Renaix. Dit boek is te bekijken op deze website onder de rubriek 'Ingescande boeken'.
 
1952-1958 ---------------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 12.10.1952
- Burgemeester: Eugene Soudan
- Joseph Cornelissen, schepen van financiën
- Raoul Hantson, 1° schepen en schepen van middenstand en industrie
- Albert Demanez, schepen van openbare werken, burgerlijke stand en feestelijkheden.( tot 1956)
- Arthur Haustraete, schepen van openbare werken 
- Jean Vandenbossche, schepen van onderwijs en cultuur
- L. Van Opbroecke
- Marcel Vanderhaegen
- G. Debuysscher
- G. Kerkhove
- J. Vandeputte
- Gustaaf Depoorter
- Leopold Dopchie
- Gilbert Plahiers
- Jacques Piessevaux (CVP)
- Jozef Demets
- Ferdinand Devacht (CVP)
- Francois Vanherpen
- Van Coppenolle (PVV)
1959-1964 ------------------------------------------------------------------------
- Burgemeester: Jacques Piessevaux
- Marcel Vanderhaegen, schepen voor sociale zaken.
- Vandenhende
- Cornelissen
- Antoon Beck
- Michel Vancaeneghem
- Devacht
- Van Ceunebroeck
- Aelvoet
- Raoul Hantson
- Vanopbroecke
- Jean Vanimpe
1965-1969 ----------------------------------------------------------------------------
- Burgemeester: Marcel Vanderhaegen
- Cornelissen, schepen
- Antoon Beck
- Emile Cuvelier 
- Hantson
- Vandenbossche
1970-1976 ---------------------------------------------------------------------------
- Burgemeester: Marcel Vanderhaegen
- Albert De Cordier
- Germain De Rouck (BSP): schepen voor de middenstand, jeugdbeleid, sport en toerisme
- Elie Bockstal
1977-1982 --------------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 10.10.1976 
SP: 32% - CVP: 29% - PVV: 24% (1)
- Burgemeester: Robert Van Wingene
- Walter Kerckhove, schepen van cultuur
1983-1989 ------------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 10.10.1982
SP: 37% - CVP: 26% - PVV: 22%
- Burgemeester: Orphale Crucke (SP)
- Albert De Cordier: schepen van openbare werken (PVV)
- Emile Cuvelier: schepen (PVV)
- Robert Van Wingene: schepen (SP)
- Walter Kerckhove: schepen (SP)
- Annie Blanckaert: schepen van toerisme, middenstand en feestelijkheden (PVV)
- Armand Deventer: schepen van sociale zaken en hygiene (SP)
- Micheline Vanopbroecke (SP)
- Leopold Vanmeerhaeghe (RN)
- André Spileers (CVP)
- Frans De Ruyck (CVP)
- Liban Verhellen (CVP)
- Jean Verpoort (PVV)
- Bernard Vanden Daele (CVP)
- Johan Dhaeze (CVP)
- Nicole Capelle-Wittamer (PVV)
- José Haustraete (SP)
- Daisy Jouret-Moreels (CVP)
- Robert Dussart (SP)
- Jean Pierre Stockman (PVV)
- Georges De Smeyter (SP)
- Germain De Rouck (Ronse 2000)
- Luc Dupont (CVP)
- Linda Vandekerkhove (SP)
- Claire Vandenhole (PVV)
- Gerard Declercq (SP)
- Luc Godefroid (SP)
1989-1994 ----------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 9.10.1988
SP: 44% - PVV: 27% - CVP: 22%
- Burgemeester: Orphale Crucke (SP)
- Walter Kerckhove: 1° schepen
- Luc Dupont: schepen voor tewerkstelling, 
- Armand Deventer: schepen voor sociale zaken
- Andre Spileers: schepen voor sport
- Robert Dussart: schepen voor financiën
- Yves Deworm: schepen voor openbare werken
- Agnes Van Crombrugge (CVP)
- Emile Cuvelier (PVV)
- Frans De Ruyck
- Albert De Cordier (PVV)
- Annie Blanckaert (PVV)
- Claire Vandenhole (PVV)
- Gerard Declercq
- Luc Godefroid (SP)
- Gaston Decuyper
- Katty Vandekerkhove
- Michel Van Den Abeele
- Nico Dendoncker
- Carlos Anckaert
- Patrick Gerardi
- Michel Van Den Daele
- Luc De Vleeschauwer
- Charles Vinois (PVV)
- Marin Den Haerynck
- Andre Deruyver (PVV)
- Jacques Pycke (PVV)
1995-2000 ---------------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 9.10.1994
SP: 31% - CVP: 26% - LDR-BEB: 16%
- Burgemeester: Walter Kerckhove (SP)
- Luc Dupont: schepen  (CVP)
- Suzy Arijs: schepen van cultuur, onderwijs, emancipatie en feestelijkheden (SP)
- Gaston Decuyper: schepen van sociale zaken, OCMW, ontwikkelingssamenwerking en personeel (SP)
- Yves Deworm (CVP): schepen van openbare werken, informatica, stadskernhernieuwing, ruimtelijke ordening en stedebouw, openbaar vervoer, huisvesting en grondbeleid
- Robert Dussart: schepen van financiën, fiertel, forensediensten, toerisme, kansarmoede en anders-validen (SP)
- Agnes Van Crombrugge (CVP), schepen van sport, landbouw, middenstand, jeugd- en gezinsbeleid en speelpleinwerking.
- Carine Moulaert (SP)
- Andre Spileers (CVP)
- Frans De Ruyck (CVP)
- Annie Blanckaert (LDR)
- Armand Deventer (SP)
- Claire Vandenhole  (LDR)
- Michel Vandendaele  (CVP)
- Marin Den Haerinck (SP)
- Andre Deruyver (LDR)
- Rudi Boudringhien  (VLD)
- Eric Vanden Borre (SP)
- Johan Van Caenegem (VLD)
- Joris Vanden Houcke (CVP)
- Albert Decordier (LDR)
- Didier Debuyst (VLD)
- Guy Heylens (CVP)
- Marcel Saelens (VLD)
- Gunther Deriemaeker (SP)
- Philippe Vandenabeele  (SP)
- Gustaaf  Huylebroeck (VlBl)
2001-2006 --------------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 8.10.2000
CVP: 24% - SP: 23% - Vl. Blok: 20%
- Burgemeester: Luc Dupont
- Rudi Boudringhien: schepen voor toerisme (VLD)
- Agnes Van Crombrugge: schepen  (CVP)
- Gunther Deriemaeker: schepen  (SP)
- Suzanne Arys: schepen ( SP)
- Yves Deworm: schepen  (CVP)
- Pol Kerckhove: schepen (SP)
- Claire Vandenhole (LDR)
- Michel Vandendaele (CVP)
- Andre Deruyver (LDR)
- Joris Vandenhoucke (CVP)
- Gustaaf Huylebroeck (VlBl)
- Marcel Saelens (VLD)
- Erik Tack (VlBl)
- Joost Hysselinckx (VlBl)
- Patrick De Dobbeleer (VLD)
- Diederik Van Hamme (CVP)
- Carine Van De Walle ( VlBl)
- Yves Dufour (VLD)
- Christophe Stockman (SP)
- Olivier Renaer (VlBl)
- Lesly Van Wijnen (SP)
- Eric Van Der Eedt (onafh)
- Leander De Cauter (SP)
- Rina Van Moorleghem (SP)
- Jan Foulon (CVP)
- Rudy Gistelinck (VlBl)
- Guy Heylens (CVP) tot 23.4.2001
- Martine Aelvoet (VlBl) tot 23.4.2001
2006-2012 ------------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 8.10.2006
- Burgemeester: Luc Dupont 
- Gunther Deriemaeker, schepen
- Pol Kerckhove (SP.A)
2013-2018 -----------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 14.10.2012
- Burgemeester: Luc Dupont
- Jan Foulon: schepen
- Ignace Michaux: schepen
- Tom Deputter: schepen
- Brigitte Vanhoutte
- Joris Vandenhoucke: schepen
- Wouter Stockman: schepen
2019-2024 ----------------------------------------------------------------------
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 14.10.2018
- Burgemeester: Luc Dupont. 2022: - Burgemeester: Ignace Michaux
- Aaron Demeulemeester: schepen van dierenwelzijn
- Jan Foulon (CD&V): schepen
- Brigitte Vanhoutte (NVA): schepen van onderwijs
 
_______________________________________________________
(1) www.verkiezingsresultaten.belgium.be