Gemeenteraden vanaf 1952

IN OPBOUW
 
Voor de samenstelling van de gemeenteraden voor 1952 verwijs ik naar het boek hieromtrent van O. Delghust, Liste des magistrats communaux de la ville de Renaix. Dit boek is te bekijken op deze website onder de rubriek 'Ingescande boeken'.
 
1952-1958
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 12.10.1952
- Burgemeester: Eugene Soudan
- Joseph Cornelissen, schepen van financiën
- Raoul Hantson, 1° schepen en schepen van middenstand en industrie
- Albert Demanez, schepen van openbare werken, burgerlijke stand en feestelijkheden.( tot 1956)
- Arthur Haustraete, schepen van openbare werken 
- Jean Vandenbossche, schepen van onderwijs en cultuur
- L. Van Opbroecke
- Marcel Vanderhaegen
- G. Debuysscher
- G. Kerkhove
- J. Vandeputte
- Gustaaf Depoorter
- Leopold Dopchie
- Gilbert Plahiers
- Jacques Piessevaux (CVP)
- Jozef Demets
- Ferdinand Devacht (CVP)
- Francois Vanherpen
- Van Coppenolle (PVV)
1959-1964
- Burgemeester: Jacques Piessevaux
- Marcel Vanderhaegen, schepen voor sociale zaken.
- Antoon Beck
- Michel Vancaeneghem
1965-1969
- Burgemeester: Marcel Vanderhaegen
- Antoon Beck
- Emile Cuvelier 
1970-1976
- Burgemeester: Marcel Vanderhaegen
- Albert De Cordier
- Germain De Rouck (BSP): schepen voor de middenstand, jeugdbeleid, sport en toerisme
1977-1982
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 10.10.1976 
SP: 32% - CVP: 29% - PVV: 24% (1)
- Burgemeester: Robert Van Wingene
- Walter Kerckhove, schepen van cultuur
1983-1989
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 10.10.1982
SP: 37% - CVP: 26% - PVV: 22%
- Burgemeester: Orphale Crucke (SP)
- Albert De Cordier: schepen van openbare werken
1989-1994
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 9.10.1988
SP: 44% - PVV: 27% - CVP: 22%
- Burgemeester: Orphale Crucke (SP)
- Agnes Van Crombrugge (CVP)
1995-2000
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 9.10.1994
SP: 31% - CVP: 26% - LDR-BEB: 16%
- Burgemeester: Walter Kerckhove
- Suzy Arijs: schepen van cultuur, onderwijs, emancipatie en feestelijkheden
- Gaston Decuyper: schepen van sociale zaken, OCMW, ontwikkelingssamenwerking en personeel
- Yves Deworm (CVP): schepen van openbare werken, informatica, stadskernhernieuwing, ruimtelijke ordening en stedebouw, openbaar vervoer, huisvesting en grondbeleid
- Robert Dussart: schepen van financiën, fiertel, forensediensten, toerisme, kansarmoede en anders-validen
- Agnes Van Crombrugge (CVP), schepen van sport, landbouw, middenstand, jeugd- en gezinsbeleid en speelpleinwerking.
- Brigitte Vanhoutte (NVA): schepen van toerisme
- Carine Moulaert (SP)
2001-2006
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 8.10.2000
CVP: 24% - SP: 23% - Vl. Blok: 20%
- Burgemeester: Luc Dupont
2006-2012
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 8.10.2006
- Burgemeester: Luc Dupont 
- Gunther Deriemaeker, schepen
- Pol Kerckhove (SP.A)
2013-2018
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 14.10.2012
- Burgemeester: Luc Dupont
2019-2024
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 14.10.2018
- Burgemeester: Luc Dupont. 2022: - Burgemeester: Ignace Michaux
- Aaron Demeulemeester, schepen van dierenwelzijn
 
_______________________________________________________
(1) www.verkiezingsresultaten.belgium.be