Lakenhalle van Ronse (1823)

In het archief van de R.U.Gent ligt een schets uit 1823 op bruin papier van architect L.Roelandt van de lakenhalle , "La halle au toile" van Ronse, ook gekend als het Methuys.(3) Deze kleine lakenhalle was nodig voor de bloei van de textielindustrie onder het Nederlands bewind (1815-1830)(1). Architect L.Roelandt is ook de man achter de vergroting van de oude St Martinuskerk in 1830. Deze lakenhalle zal later dienst doen als hospitaal en lokaal van de brandweer.(2) Br. Emmanuel vermeldt volgende gegevens over het aantal 'afgemeten' stukken lijnwaad in het openbaar meethuis: in 1836 26227 stukken, met steeds minder stukken in de volgende jaren, tot in 1889 nog slechts 224 stukken.(4)

Deze lakenhalle, Meethuis was gelegen op de hoek van het huidige Mouroitplein en de Hospitaalstraat. De kaart hieronder dateert uit 1855.(5)

In 1821 heeft hij als architect reeds plannen getekend voor dit Meethuis en krijgt de stad Ronse een rekening toegestuurd.

"1821 Debet de Regering der stad Ronse aen L.Roelandt architect te Gent over...en consipeeren de plans voor een burgerlijk hospitaal, en laekenhalle of metershuys."

Op een klein papiertje van 19 juli 1823, staat zijn rekening "voor verschot, reiskosten, verblijf en honornerie" voor de werken die hij leidt te Ronse, waaronder het 'metershuys'.(3)

Op 22 aug. 1827 wordt er nog een rekening opgestuurd naar de stad Ronse voor het opmaken van de plans voor dit gebouw en het hospitaal : 150 gulden door architect Roelandt. (Foto's onder zijn kladnotities)

" Verscheyde plans op tijds vervaardigt, tot het inrichten van een Burgerlijk Hospitaal en Laken Halle te Ronse. Bedragt 150- "

"....der werken, tot het opbouwen van een burgerlijk Hospitaal en Laekenhalle of en Metershuys in gezegde stad Ronsse, bedragt t'zaam Eén hondert vijftig gulden nederlandch  150-00  Verklaard waarachtig "

Hier staat dus te lezen " opbouwen van een burgerlijk Hospitaal...". Dit wordt echter door A.Cambier (7) ontkent en zou het oude St-Eligiushospitaal alleen maar heringericht worden door Roelandt. Opbouwen = herinrichten? In een ander document, aug 1827, schrijft Roelandt 'inrichten'. 

Wanneer de werking in de lakenhalle zo goed als nihil is, wordt deze ruimte ingenomen door het aanliggende hospitaal.(6) Het Meethuis en het hospitaal werden in 1934 afgebroken.(7)

Referentie’s

(1)    Germain De Rouck, Ronse…de tijd langs…, ZV-Trefcenter, Ronse, 1983

(2)    Anon., Feiten uit de geschiedenis der stad Ronse, Goebeert, Ronse, 1925

(3)    www.adore.ugent.be   (zoekterm: Ronse)

(4)    Br.Emmanuel, Proeve van geschiedenis van de textielnijverheid en textielonderwijs te Ronse, Deze cijfers komen van Michel Portois, toen voorzitter van de handelskamer van Ronse.

(5)    www.cartesius.be   , Popp-kaart

(6)   E. De Malander, La vérité sur la gestion des Catholiques pendant 50 ans de 1872 à 1922, Ronse, L.Massez, 1927

(7)   A.Cambier, Over Lodewijk Jozef Adriaan Roelandt, Annalen GOKRTI, Ronse, 1983