Stadskaart 1684

Een genealogische beschrijving van de perceeleigenaars op deze kaart kan je lezen en downloaden op: Klik hier
 
*  In 1637 werd de eerste, oorspronkelijke kapel van Wittentak gebouwd om OLVr van Wittentak te bedanken voor de 'genezing' van de pest. Dit gebeurde onder impuls en financiele steun van Ernestine de Ligne, barones van Ronse en Nicolas Mondet, schepen van Ronse. Deze laatste had door de pest 2 kinderen verloren de voorbij jaren. De kapel werd op zijn grond gebouwd. Op de kaart van 1684 is die grond nog steeds hun eigendom; op naam van Adriaan Mondet, zoon van Nicolas. Merk op: nr.20 'de Jisswites van Doornik' (Jezuïten) en nr.22: t' clooster van Ressegem. Beide kloosters hadden meerdere gronden te Ronse.
 
*  Kapel Ter Heyde in de Maquisstraat. Bovenaan de kaart de A.Demanezstraat, die naar Deurnestraat loopt en linksboven in de hoek de St-Martensbeek.
 

*   Is dit nu een vlek of is dit bewust getekend door de tekenaar? Is dit een persoon (pastoor) die van de pastorij van de (oude) St-Martinuskerk naar de kerk stapt? Dit zou dan één van de weinige personen zijn die op die kaart getekend staan. In de deur van de St-Hermeskerk staat ook een dergelijke figuur.

 

*   We zien duidelijk welke delen het oudst zijn in de Hoge Mote, gebouw achteraan rechts en de ingangspoort. De galgen op de Bruul zijn ook getekend. (links boven)
 
*   Grafdelvershuisje en 'Aude cleyne maert'
 
*   Sijne conincklijke majesteit van Spanje. De percelen toebehorende aan de koning van Spanje waren waarschijnlijk aangeslagen eigendommen van protestanten. Op het einde van de 16° eeuw waren die veroordeeld en werden hun goederen aangeslagen. In 1550 werd een wet, het Bloedplakkaat, uitgevaardigd dat de eigendommen van alle veroordeelde ketters geconfisgueerd werden ten voordele van de Spaanse vorst.
 
*  Bruul. Er was reeds een staande wip alhoewel dat gebied nog zeer moerassig was. Schuttersverenigingen waren er reeds. Die omgrachte hoeve/ mote stond waar nu St-Sebastien is; toen eigendom van Andries D'Anvaing. Tevens is de galg getekend, plaats waar nu rode beuk staat en de (verdwenen) molen in de Watermolenstraat.