Parochieregister-curiosa

Overlijden van Prinses van Ronse  "in barensnoot", St-Pieterparochie, 28.11.1663
"ontrent den 10 uren voornoene is overleden onse ghenadighe mevre de princesse van Ronsse in barensnoot huysvr van onsen Ed prince van nassauw"   = Johanna Claudia van Königsegg-Rotenfels, vrouw van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
_____________________________________________________________
 
Overlijden van Clara, 22.10.1664
"Clara .. aude dienstmaerte van daude princesse overleden int swart susterhuys"
____________________________________________________________
 
Doopakte van St-Martinus, 10.3.1668 van Petrus Anthonius De Wolf, zoon van Joannes Guil. De Wolf, baljuw van Buissenal. Te Ronse gedoopt omdat de ouders moesten vluchten. " hic bapta ratione refugii parentum".
_____________________________________________________________
 
Doopakte van Ronse, St-Martinus, 21.5.1672 van Petrus Van Baet, onwettig kind van Petrus Van Baet en Petronilla Vanden Hoecke, " personeel van de bibliotheek", "personariae liberaram"
_____________________________________________________________
 
Huwelijksakte, 26.11.1673 van St-Pietersparochie, Ronse: Bruid en getuige heten "Vande Vreyheyt" . Waarschijnlijk naar de 'Vrijheid' in Ronse genoemd geweest eeuwen ervoor.
_____________________________________________________________
Overlijdensakte van de St-Hermeskerk, anno 1675 waarin staat dat die persoon, Elisabeth Vancoppenolle, begraven is in de kerk, tegen de deur van de St-Annakapel. " sepulta ante portam capelle Ste Anne..."Was die kapel afgesloten met een deur?
_____________________________________________________________
 
Doopakte van de St-Martinuskerk, 1678, van een onwettig kind van een voor de pastoor althans onbekende vader, een Franse soldaat en Adriana Debille.
_____________________________________________________________
 
3 juni 1678, overlijden van "vulgo Guilmette", "pauper", arm, "mendica ", bedelaarster (St.-Martinusparochie, Ronse)
____________________________________________________________
 
Overlijden van franse soldaat in het hospitaal, 4.10.1683
"4 obiit miles gallus in hospitali"
___________________________________________________________
 
In 1685 was er reeds een deur naar de crypte, huidige kant Albertpark, toen kerkhof. Op deze begrafenisakte van Pollez staat geschreven dat hij begraven wordt voor de deur van de crypte. Vertaling 'sepultus cum exeguis ante portam crypte': 'begraven met eredienst voor de deur van de crypte'
 Register St-Hermescollegiaal
_____________________________________________________________
 
Onderwijs werd in de 17°eeuw ook gegeven door onderwijzers verbonden aan de kerk. Zoals blijkt uit deze doopakte (juni 1691) van Elisabeth Battaille, dochter van Petrus Battaille. Vader Petrus is "Ludimagistri huius ecclesia" , onderwijzer van deze kerk (St-Hermeskerk)
____________________________________________________________
 
Overlijdensregister van St-Martinuskerk vermeldt in 1693 de begrafenis van twee Franse soldaten gedood te Ronse. "...duo milites Galli occisi Rothnaci."
_____________________________________________________________
 
1734, St.-Martinuskerk, het echtpaar Hoereman en Vandepladutse huwen op 24 aug. en opnieuw ("de novo") op 6 sept. Reden: er is een verwantschap in 3° graad (vermeld op volgende pagina in register) en de bisschop had zijn toelating nog niet gegeven op 28 aug. De brief was nog niet aangekomen?
___________________________________________________________
 
Bij de geboorte van onwettige kinderen in de pre-Napoleontische tijdhad de vroedvrouw de taak om tijdens de bevalling de naam van de vader te laten vertellen (verklappen) door de moeder. Die werd door de pastoor dan duidelijk vermeld in de doopakten. Maar in deze doopakte van 1758 te Ronse, wordt het de pastoor verboden vanuit Mechelen (Oostenrijks bewind) om die naam te schrijven. Uniek voorval. Vertaling : " Is gedoopt de 14° onder voorwaarden Petrus Faustinus, onwettige zoon van Maria Catharina Langhie die verklaart aan Anna Josepha Maieul, wettige vroedvrouw van deze parochie, tijdens de weeën dat de vader is.....De naam van de vader wordt niet vermeld omdat het officieel verboden is door Mechelen op datum van 14 jan. 1758"
___________________________________________________________
 
In een overlijdensakte van de St-Martinuskerk, anno 1770, vermeldt pastoor Voets bij het overlijden van Anna Catharina Voets, dat het zijn nicht is 'neptis mea'.
__________________________________________________________
 
Drama's zijn van alle tijden. In het overlijdensregister van St-Martinuskerk, 1780, staat een overlijden van een jongen, Joannes Emmanuel Haustraete, van 10 jaar, uit een boom gevallen ("de arbore cadendo') en onmiddellijk overleden ('subito periit')
__________________________________________________________