Parochieregister-curiosa

Doopakte van de St-Martinuskerk, 1678, van een onwettig kind van een voor de pastoor althans onbekende vader, een Franse soldaat en Adriana Debille.
_____________________________________________________________
 
In 1685 was er reeds een deur naar de crypte, huidige kant Albertpark, toen kerkhof. Op deze begrafenisakte van Pollez staat geschreven dat hij begraven wordt voor de deur van de crypte. Vertaling 'sepultus cum exeguis ante portam crypte': 'begraven met eredienst voor de deur van de crypte'
 Register St-Hermescollegiaal
_____________________________________________________________
 
Overlijdensregister van St-Martinuskerk vermeldt in 1693 de begrafenis van twee Franse soldaten gedood te Ronse. "...duo milites Galli occisi Rothnaci."
_____________________________________________________________
 
Bij de geboorte van onwettige kinderen in de pre-Napoleontische tijdhad de vroedvrouw de taak om tijdens de bevalling de naam van de vader te laten vertellen (verklappen) door de moeder. Die werd door de pastoor dan duidelijk vermeld in de doopakten. Maar in deze doopakte van 1758 te Ronse, wordt het de pastoor verboden vanuit Mechelen (Oostenrijks bewind) om die naam te schrijven. Uniek voorval. Vertaling : " Is gedoopt de 14° onder voorwaarden Petrus Faustinus, onwettige zoon van Maria Catharina Langhie die verklaart aan Anna Josepha Maieul, wettige vroedvrouw van deze parochie, tijdens de weeën dat de vader is.....De naam van de vader wordt niet vermeld omdat het officieel verboden is door Mechelen op datum van 14 jan. 1758"
___________________________________________________________
 
In een overlijdensakte van de St-Martinuskerk, anno 1770, vermeldt pastoor Voets bij het overlijden van Anna Catharina Voets, dat het zijn nicht is 'neptis mea'.
__________________________________________________________
 
Drama's zijn van alle tijden. In het overlijdensregister van St-Martinuskerk, 1780, staat een overlijden van een jongen, Joannes Emmanuel Haustraete, van 10 jaar, uit een boom gevallen ("de arbore cadendo') en onmiddellijk overleden ('subito periit')
__________________________________________________________