Kanunnikken aan de collegiale St-Hermeskerk

Pierre Van den Hautte
Periode: ...-1492
Als kanunnik en proost van het St-Hermes collegiaal gaf hij in zijn testament zijn woning en een som geld om een klooster te bouwen te Ronse, het Zwarte Zustersklooster (18).
___________________________________________________________
 
Joannis Hauchin
Periode: 8.6.1561-....
°Geraardsbergen, 1527 en +Mechelen, 5.1.1589
Hij was deken van het Kapittel en werd aartsbisschop van Mechelen.

In 1561 werd Hauchin benoemd tot kanunnik van het Sint-Hermeskapittel van Ronse. Tijdens de Beeldenstorm werd de kerk geplunderd maar het reliekschrijn van Sint-Hermes kon in veiligheid gebracht worden. In 1568 werd Hauchin verkozen tot deken van het kapittel en van het dekenaat Ronse dat in september 1568 verhuisde van het aartsbisdom Kamerijk naar het aartsbisdom Mechelen. Tijdens zijn periode als deken werd er een aanvang gemaakt met de restauratie van de Sint-Hermeskerk en werd het reliekschrijn terug in de kerk geplaatst.(19)

(19)
 
Overlijdensakte, Mechelen, St-Rombouts
"Onsen alder Eerweerdicste Aertsbyschop is gesoncken de 8° ja. daer ward ...."
_____________________________________________________
 
Gilles Backereel
Periode: ...-1572
In 1566, het jaar van de Beeldenstorm werd hij deken van het kapittel.(16)
 In de crypte van de St-Hermeskerk hangt dit ornament voor hem.
____________________________________________________________
 
Daniel Baclan
Periode: ...-1688
 
Hij was subdiaken in het kapittel.
+Ronse, 6.7.1688 en begraven in de St-Hermeskerk, tegen de St-Rochuskapel.
"in navi ante capellam Sti Rochi sepultus"
 Reg. St-Hermescollegiaal
___________________________________________________________
 
Ignatius Baclan
Periode: ...-1693-1719
 
+Ronse, 1719 en begraven op 29.8.1719 in de St-Hermeskerk.
 Reg. St-Hermescollegiaal
__________________________________________________________________________________
 
Petrus Albertus Bertrant
Periode: -1702-
 
______________________________________________________
 
Carolus Bouchez
 
Carolus Ludovicus Bouchez, °Ronse, (St-M.) 16.4.1757, zoon van Carolus Josephus Bouchez en Clara Isabella Mondet. Vader is notaris. Op 13.1.1777 schrijft hij zich in aan de universiteit van Leuven in het college Falconnenses.
+Oombergen, 7.7.1832

Inschrijving te Leuven

 
_____________________________________________________
 
Franciscus Egidius Bourgan
Periode: ...-1708
 
+Ronse, 28.3.1708
 Reg. St-Hermescollegiaal
____________________________________________________________
 
Ludovicus Bufkens
Periode: ...-1686
Deken en kanunnik, +Ronse, 8.12.1686
 St-Hermesbasiliek
 Register van St-Hermeskapittel
"...10° sepultus in navi post sepulchrum RDni D'Haene...."
 
___________________________________________________________
 
Andreas Catulle
 
Periode: ...-1667
Geboren te Helchin, 5.2.1588 als zoon van Andreas Catulle en Elisabeth Rydoens.
J.U.L.: Juris utriusque licentiatus, licentaat in beide rechten aan de Leuvense universiteit.(23)
Aartsdiaken en vicaris-generaal van het bisdom Doornik. Proost van het St-Hermescollegiaal. Hij schreef het boek 'Tornacum nerviorum'.
 
  (22)
 
+Ronse, 27.12.1667
 
___________________________________________________________
 
Antonius Arnoldus Claudinot
 
Periode: ...-1751
°Brussel, (StM en StG) 28.3.1707, zoon van Antoine Claudinot (drukker) en Jeanne Marie Van Nuffel. Hij was kapellaan aan het koninklijk huis (Karel van Lotharingen) en verbonden aan de St-Michiel en St-Goedeleparochie te Brussel.
▲ Doopregister, Brussel, StM en StG
 
 

▲ PR Brussel, StM-StG. " Een priesterlijck met 16 heers in de kerke..."

+Brussel, 20.10.1751 en begraven te Brussel
 

 Reg. St-Hermescollegiaal

___________________________________________________________
 
Ludovicus Maria Crabeels
Periode: ...-1763
Petrus Ludovicus Maria Crabeels, °Brussel (St-Michiels en St-Goedele), 17.8.1712, zoon van Franciscus Dominicus Crabeels en Violante Beatrice de Rodieres. Vader Franciscus is bij zijn geboorte "secretarii concilii" (Staatssecretaris).
 Doopakte
Handtekening
 
+Ronse, 12.11.1763

▲ Overlijdensakte

_________________________________________________________
 
Judocus Hubertus Deblock
Periode: ...-1722
Afkomstig uit Gent. In zijn overlijdensakte staat "Gandati".
 
+Ronse, 6.7.1722 en begraven in de St-Hermeskerk
 Reg. St-Hermescollegiaal
____________________________________________________________
 
Joannes De Croock
Periode: ...-1750
°Oudegem, 14.3.1694, zoon van Cornelis De Croock en Marie De Kraeker

▲ PR, Oudegem, 1694 (doopakte)

▲ PR, Ronse, St-Hermes, 1750

Voor meer info: klik hier
 
__________________________________________________________
 
Leander Romain Delaruelle

°Ronse, 29.2.1756, zoon van Hermes Delaruelle en Marie Louise Detramasure.

Kanunnik te Ronse (8 jaar). 22.4.1803: pastoor Ronse, St-Pieter

+Ronse, 1.5.1816 (60j oud)

________________________________________________________
 
Christophorus De Le Tenre
Periode: ...-1676
Hij was tevens pastoor van de St-Martinuskerk te Ronse. De kapel van O.L.Vr. Lorette is gebouwd in zijn opdracht. Omstreeks 1658 maakt hij zijn pastorie in de Wijnstraat in het huis 'Hermes Van Wynghene'.(11)  
+Ronse, 5.9.1676. Graf met grafsteen ligt naast de ingang van de oude St-Martinuskerk.
 Reg. St-Hermescollegiaal
__________________________________________________________
 
Franciscus Deletenre
Periode: ...-1730
 
Hij was Protonotarius en deken van het kapittel.
+Ronse, 2.10.1730
__________________________________________________________
 
Matheus Franciscus Deltenre / Deletenre
Periode: ...-1723
°Ath, 25.8.1699, zoon van Mathieu Deltenre en Marguarite Delacourt; 24 j. oud bij zijn overlijden 'circiter 24 annorum' (overlijdensakte). Vader Mathieu is leenman en griffier van het graafschap Ath.
 PR, Ath,St-Julien
 
+8.6.1723 en begraven te Ath in de St-Julienkerk
 Reg. St-Hermescollegiaal
PR. Ath, St-Julienkerk
_______________________________________________________________________________
 
Joannes Baptiste Delroy
Periode: ...-1761
 
+Ronse, 19.3.1761 en begraven in de kerk.
_________________________________________________________
 
Philippus Franciscus Josephus Demeulemeester
 
Periode: 1747-1766 (24)
Hij had de titel S.T.B. (Sacrae Theologiae Baccalaureus) en was secretaris van het Collegiaal.(1764)
 Brugschen almanak, 1764
 
+Ronse, 17.11.1766. De begrafenismis is pas op 16.12.1766
 St.-Hermesbasiliek, Ronse
_________________________________________________________
 
Benedictus Deruddere
Periode: ...1778...
PR, Ronse, SM, 1778
 
__________________________________________________________
 
Petrus De Vos
 
+Ronse, 22.12.1754 en begraven in de kerk
 
__________________________________________________________
 
Emmanuel Joseph De Zangré

 

Emanuel Joseph De Zangere wordt geboren te Leuven (St-Pieterparochie) op 21.10.1736, zoon van Hironimus De Zangere (1678-1736) en Joanna Martina Streithagen (1699-1771). Hij is de jongste van 9 kinderen uit het derde huwelijk van zijn vader. Bij zijn geboorte is zijn vader 68 jaar oud. De naam wordt in de familie soms als ‘De Zangere’ en soms als ‘De Zangré’ vermeld. Zo wordt zijn oudere broer Arnold, geboren als ‘De Zangre’. Zijn grootvader en oudere familieleden zijn ‘De Zangere’.

Als kanunnik was hij lid van de St-Hermesgilde en Hooftman van die gilde in 1778-1783 en 1784.

Zijn familie is nauw verbonden met de universiteit van Leuven. Zijn nonkel aan moederskant, Leonardus Josephus Streithagen (1697-1777), uit het derde huwelijk van zijn grootvader, is rector aan de universiteit.

 (1)

Leonardus Josephus De Zangré, broer van Emmanuel, schrijft zich in 1751 in aan de universiteit van Leuven voor filosofie.(College Lilienses)

 (1)

Emmanuel Joseph De Zangré, schrijft zich op 20 jan 1758 ook in aan het College Lilienses van de universiteit te Leuven voor de lessen filosofie.

 (1)

Op 24 aug. 1763, op 26 jarige leeftijd, wordt hij, Emmanuel De Zangré, kanunnik benoemd te Ronse in het kapittel van de St-Hermescollegiaal. Hij heeft dan het diploma van licentiaat, J.U.L. (=J.U.Licentiate)

 (1)

Brugse Almanak, 1769 (2) ( Joann. J. Moerman, +14.4.1796. Petrus A.E. Thierry, +Ronse, 27.4.1792. Lud. L. Thierry, +Ronse, 10.9.1790. Joan. Fr. Meuris, +Ronse, 2.5.1787)

Als kanunnik laat hij een portret schilderen bij Francois Joseph Manisfeld/ Manisfels (1742-1807) uit Doornik. Francois Manisfeld was gehuwd met Cecile Barbieux en woonde te Doornik, rue des Corriers. Het schilderij werd door de familie Boucheron Seguin uit Frankrijk geschonken aan de kerkfabriek van St-Hermesbasiliek te Ronse.

Overlijdensakte van Francois Manisfeld

Emmanuel Joseph De Zangré overlijdt te Ronse op 1.3.1785. Hij wordt begraven op het kerkhof naast de collegiale kerk.

▲ Overlijdensakte, Ronse, St-Hermescollegiaal (www.arch.be)

____________________________________________________________

Bernardinus Fostier
Periode: ...1765-1771.
 
Bernardinus Fostier, °Ronse (St-M), 20.5.1699, zoon van Petrus Fostier en Joanne Ludovica Haelters
 PR, Ronse, St-M
 
Op 24.1.1759 schrijft hij zich in aan de universiteit van Leuven, college Falconenses, als minorenses.(1)
 
+Ronse, 22.2.1771. De begrafenismis is op 2.3.1771
 
 Familiale relatie tussen Bernardinus Fostier en Joannes Fostier
 
____________________________________________________________
 
Joannes Fostier
Periode: ...1723
Joannes Fostier, °Ronse, St-Mart., 25.6.1656, zoon van Petrus Fostier en Joanna Piers. Vader was burgemeester van Ronse.
 PR, Ronse, doopakten
 
+Ronse, 16.5.1723 en begraven in de St-Hermeskerk.
 Reg. St-Hermescollegiaal
____________________________________________________________
 
Joannes Jacobus Fostier
Periode: ...1723
Joannes Jacobus Fostier, °Ronse (St-M), 1.9.1693, zoon van Nicolas Fostier en Catherine Fostier.
 PR, Ronse, SM
 
+Ronse, 25.7.1723
 PR, Ronse, SH
___________________________________________________________
 
Ludovicus Fostier
Periode: ...1691
Ludovicus Fostier, °Ronse, SM, 14.9.1642, zoon van Ludovicus Fostier en Joanna Moreau. Hij was cantor in het collegiaal.
 PR, St-Martinus, Ronse
 
Op één van de zuilen van het koor van de St-Hermesbasiliek staat een gedenkplaat ter nagedachtenis van hem.
" Sancto Josepho insigni patriarcharum splendori et memoriae D. Ludovici Fostier huius ecclesiae canonici et primi cantoris obiit 5 julii 1691 aetatis suae 48. Ab haeredibus conditum hoc monumentum renovavit Franc. Emm. Fostier curiae Fland. advocatus eius ex fratre AB Nepos  R.I.P."
 
+Ronse, 5.7.1691, 48 jaar oud.
 Reg. St-Hermescollegiaal
_________________________________________________________________________________
 
Ferdinandus Gossart
Periode: ...1718
 
+Ronse, 1.2.1718
 Reg. St-Hermescollegiaal
_____________________________________________________________
 
Franciscus Gosse
Periode: ...1769 (2)-1772 (3)
Als pastoor van de St-Pieterskerk te Ronse, was hij ook verbonden als kanunnik aan de St-Hermeskerk.(2) Hij had de titel S.T.B.F. , Sacra Theologiae Baccalaureus Formatus
 ◄ Brugse Almanak, 1772 (3)
 
 
_____________________________________________________

 

Jacobus Goulaert

Periode: ...1677

°Couvin. Hij was schatbewaarder van het kapittel. De arend-lessenaar in de St-Hermesbasiliek is geschonken door hem. Lees meer: HIER

+Ronse, 24.1.1677 en begraven in de St-Hermeskerk, dichtbij de St.Rochuskapel.

__________________________________________________________

Hennin

Periode: ...1558

Hij voerde in nov. 1558, samen met de deken, de onderhandelingen met Oudenaarde over de teruggave van de gestolen klokken en in het Minderbroederskloosteren te Oudenaarde hingen. Maar hun vraag werd niet ingewilligd. (9)

___________________________________________________________

Carolus Jacobus Helluy

Periode: ...1721...

Zoon van Phillipus Helluy en Catharina Denis (+Ronse, sept. 1721)

Hij was pastoor van de St-Martinuskerk (1710-1739)

__________________________________________________________

Gilles Hulen

Periode: ...1764 (2)- 1772 (3)

Gislenus Hulen, °Geraardsbergen, 9.12.1730, zoon van Joannes Franciscus Huleu en Agnes Casteur. Zijn zus, Agnes Hulen, ligt nog begraven op het oud-kerkhof te Ronse.

▲ Geboorteakte, Geraardsbergen (www.arch.be)

Hij was secretaris van het kapittel en had de titel S.T.B.F. (Sacra Theologiae Baccalaureus Formatus)

+Ronse, 15.9.1794

___________________________________________________________

Carolus Knapen

Periode: ...1724

Pastoor te Mechelen aan de St.-Pieter en St.-Paulusparochie.

 Par.reg., Mechelen, St-Pieter en St-Paulus

+Mechelen, 29.8.1724 en daar begraven

 PR, Ronse, St-Hermes

 PR, Mechelen, St-Rombouts, 30.8.1724

___________________________________________________________

Jean Hubert Leemput

°Rotterdam, (1748) en +Gent, 18.3.1803, zoon van Henry Leemput en Marie Clare Falon. Zijn broer Hubert Pierre Leemput (°Rotterdam, 1754), gehuwd met Philippine Van Melderdt, was handelaar in Ronse en werd in 1796-1797 officier van de burgerlijke stand te Ronse. 

Doctor in de theologie, professor van griekse taal te Leuven. In 1787 wordt hij deken van het kapittel te Ronse. Na zijn onderwijsperiode te Leuven gaat hij naar de Centrale School te Gent en geeft daar geschiedenisles.

___________________________________________________________

Gerardus Leppers

Periode: ...1769-1771

? °Loon op Zand (NL), 14.11.1747, zoon van Peter Jan Leppers en Nicolaa De Beer (5) ?

Hij had de titel S.T.B.F en was gedeputeerde van de Vrijheid voor de gemeente.

 (4)

Overleden te Ronse, 5.7.1771

_____________________________________________________

Joannes Baptiste Martin

+Ronse, 18.11.1754 en begraven in de kerk.

_____________________________________________________

Massez

Periode: ...1797...

Op 20.5.1797 legt hij de eed af van de onderwerping aan de Franse wetten ivm kerkelijke zaken (17).

___________________________________________________________

Nicolas Outshoorne

Periode: ...1623...

Hij was tevens pastoor van de St-Pieterskerk te Ronse.(15)

___________________________________________________________

Balduinus Parent

Periode: ...1742

In 1711 wordt hij kanunnik benoemd aan de O.L.Vr.kathedraal te Brugge.(7)

+Ronse, 24.1.1742

Overlijdensakte, Ronse, St-Hermescollegiaal

___________________________________________________________

Carolus Josephus Pendarie

Periode: ...1768 (3)- 1774.

Hij was deken van het Collegiaal en had de titel van Sacrae Theologiae Licentiatus. (S.T.L.)

(3)

Hij is één van de betrokken personen bij het besluit tussen de gemeente Ronse en de Vrijheid over de aardappelentienden.

(6)

+Ronse, 16.7.1774 en begraven in de kerk.

_____________________________________________________

Albert Saligo

Periode: ...-1799

°Overboelare, 1735 en +Aalst, 19.8.1811. 1771: pastoor van Balegem. Hij weigerde de eed van haat aan het koningschap af te leggen. In 1799 wordt hij opgesloten in het Rapshuis te Gent. Ook wordt hij te Brussel opgesloten en komt vrij op 15.6.1799.(20)

____________________________________________________________

Michael Scorion

Periode: ...-1704-1720

+Ronse, 18.9.1720 en begraven 'in het midden van de St-Hermeskerk tegen de trappen'. "... in medio ecclesie ante gradum"

 Reg. St-Hermescollegiaal

______________________________________________________________

Jaspaert de Surmont

Periode: ...1684...

°Doornik, 4.9.1654, zoon van Gaspar de Surmont (+28.10.1666) en Ludovica Hennebicq (+Doornik, 1.1.1680).

 Verslag van een proces uit 1697

_________________________________________________________  ____

Ludovicus Leopoldus Thierry

Periode: ...1764...

+Ronse, 10.9.1790

Overlijdensakte, Ronse, St-Hermescollegiaal (www.arch.be)

______________________________________________________________

Petrus Emmanuel Alexander Thierry

°Ronse (24)

Periode: ....1764-1772 (3)

+Ronse, 27.4.1792

Overlijdensakte, Ronse, St-Hermescollegiaal (www.arch.be)

___________________________________________________________

Nicolas Vaincq

Periode: ...1675

°Ronse en +Ronse, 13.10.1675.

Hij schreef in 1673 een boek over 4 heiligen vereerd in de St-Hermeskerk: St-Hermes, Cyprianus, Celestinus en Cornelius met tevens een beschrijving en verloop van de fiertel.

 

______________________________________________________________

Carolus Melchior Vallée

Periode: ...1702-...

Hij had het diploma J.U.Licentiate en was cantor in het kapittel.

 Reg. St.Hermes, doopakte, 1702

__________________________________________________________

Andreas Franciscus Van Bijlen

Periode: ...1706...

Meer info: KLIK HIER

 Reg. St-Hermescollegiaal, Geboorten

__________________________________________________________

Joannes Ludovicus Van Coppenolle

Periode: ...1760

? Joannes Ludovicus Van Coppenole, °Russeignies, 20.4.1729, zoon van Egidius Van Coppenole en Marie Therese De Saint-Mortier.?

Hij was kapellaan van de Kapel van de H. Drievuldigheid. Zoals vermeld in zijn testament is hij begraven in de St-Martinuskerk.

+Ronse, 29.12.1760 en begraven op 30.12.1760.

 PR St.Hermes

 Begrafenis in PR, St-Martinuskerk

__________________________________________________________

Joannes Lucas Van Delen

Periode: ...1742

°1691 (8). Hij was cantor en secretaris van het kapittel. De 'Cartularia', alle interessante kapitteldocumenten van de XV° tot midden van de XVIII° eeuw, zijn door hem geresumeerd.(10)

+Ronse, 16.1.1742

__________________________________________________________

Joannes Vander Stricht

Periode: 1738-1751

°Gent (St-Baafs), 6.10.1700, zoon van Joannes Vander Stricht en Maria Agatha Van Calendries.

 Geboorteakte

Licentiaat in beide rechten. Hij was tevens Proost van de collegiale O.L.Vrouwkerk te Brugge. In die kerk hangt zijn schilderij en op het koorhek hangt zijn wapenschild in het medaillon en zijn wapenspreuk 'Pacem opto'. Ook op het hek voor de kapel van het Paradijsportaal in die kerk staat zijn wapenschild. Tevens was hij proost (wereldlijke leider van het kapittel) van het kapittel te Ronse.

 Wapenschild op het hek voor het Paradijsportaal

In de schatkamer van de St-Salvatorkathedraal hangt een ander schilderij van hem. Op het papier dat hij in zijn handen heeft staat:" Joannes Vander Stricht JUL Toparchae curiae de Caeneghem Proth. Apost. ....Sancti Hermetis Rothnaci praepositus..."

Eigendommen

- Damme: Huyse de Groote Sterre. Boven de voordeur hangt zijn spreuk: Pacem opto. De St-Christoffelhoeve, aangekocht in 1760, was tevens eigendom van hem en werd dan de Proostdye genoemd.(14)

In zijn testament van 26.1.1773 laat hij zijn bezittingen na.(13) Een deel van zijn geld moet naar de armen gaan. Zo krijgt kanunnik Fierens van de St-Donaaskerk te Brugge geld om hout te kopen voor de armen. Tevens schenkt hij geld voor de armen van de O.L.Vrouwkerk te Brugge om klederen en lijnwaad te kopen. Aan de pastoors van Westkapelle, Hoeke, 'St-Catharina buiten Damme', Lapscheure, Moerkerke en Oostkerke schenkt hij 26 ponden om uit te delen aan hun armen "vermits den Heer overleden aldaer kleyn aendeel uyt de Thienden geprofiteert heeft."

(13)

+Brugge, 1.12.1775 en begraven op 4.12 in de O-L-Vrouwkerk. Zijn overlijden werd niet vermeld in de overlijdensregister van de collegiale St-Hermeskerk van Ronse. Het kapittel van Ronse werd niet begunstigd in zijn testament.

Lees meer : Eric Devos, Een gezicht van de Vrijheid, Annalen 2019, GOKRTI

_________________________________________________________

Christophorus Franciscus Van Meldert

Periode: ...1743

? Christophorus Egidius Albertus Van Meldert, °Berchem, 5.10.1682, zoon van Petrus Antonius Van Meldert en Petronella De Brouwere. ?

Hij was cantor in de kerk en bezat het diploma van licentiaat in beide rechten. (J.U.L.)

+Ronse, 9.1.1743 en begraven in de kerk.

 

Overlijdernsregister van St-Hermescollegiaal

___________________________________________________________

Franciscus Xaverius Van Meldert

Periode: ...1713-1733.

Franciscus Van Meldert, °Berchem, 8.1.1675, zoon van Petrus Antonius Van Meldert en Petronella Brauwere

 PR, Berchem, 1675

+Ronse, 27.11.1733

___________________________________________________________

Franciscus Van Nijwenkercke

Periode: ...1677

+Ronse, 7.12.1677 en begraven in de St-Hermeskerk, in het schip dichtbij de kolom van de St-Hermeskapel, " in navi... prope columnam Sacello Sti Hermetis"

 Reg. St-Hermescollegiaal

___________________________________________________________

Robrecht Van Schoorisse

Hij was naast kanunnik te Ronse ook kanunnik te Doornik.(12)

___________________________________________________________

Petrus Theodorus Verhaegen

°Haacht, 5.4.1761 en +Gent, 20.12.1822, zoon van Joannes Verhaegen en Anna Vanden Putte.

Periode: 1797 - 

Als student aan de universiteit te Leuven behaalde hij de eerste prijs voor filosofie in 1781. Hij wordt tevens kanunnik aan de St.-Baafskathedraal te Gent en pastoor van het Klein begijnhof te Gent.

 Doopakte, Haacht, 1762

 (21)

___________________________________________________

Franciscus Vifquin

In 1664 wordt hij onderpastoor van de St-Martinuskerk te Ronse. 

+Ronse, 25.10.1708 en begraven in het koor van de St-Martinuskerk te Ronse. Op zijn overlijdensakte staat vermeld " ex canonicus"

 Reg. St-Hermescollegiaal

___________________________________________________________

Petrus Voets

Periode: ...1764 (2) - 1772 (3)

Pastoor van de St-Martinuskerk te Ronse

Voor meer info: klik hier

___________________________________________________________

Petrus Wuyts

Periode: ... 1772 (3)...

___________________________________________________________

Referenties

(1) https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/inleiding/zoekterm/oude+universiteit+Leuven/eadid/BE-A0518_104297_108072_DUT/inventarisnr/I10429710807227/pagina/1

(2) https://books.google.be/books?id=1RKlwJ0M23cC&pg=PA79&dq=de+zangr%C3%A9,+j.u.L.&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj74M-HrrrlAhWKYVAKHTuEAy4Q6AEIKTAA#v=onepage&q=de%20zangr%C3%A9%2C%20j.u.L.&f=false

(3) https://books.google.be/books?id=OaVBAAAAcAAJ&pg=PA82&dq=huleu+ronse&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiEtdq4gsLlAhUFblAKHYmMAhMQ6AEIMDAB#v=onepage&q&f=false

(4) Costumen van de twee steden ende lande van Aalst, Gent, 1771

(5) www.geneanet.org

(6) https://books.google.be/books?id=a9pCAAAAYAAJ&pg=RA4-PA151&lpg=RA4-PA151&dq=carolus+pendarie&source=bl&ots=ZBTWv8xaFH&sig=ACfU3U0wsLY19h4dbhs92KvltgZ4RTi0kQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiIvLTxyczlAhVMY1AKHcjmB9UQ6AEwDXoECAYQAQ#v=onepage&q=carolus%20pendarie&f=false

(7) Kan. G.F. Tanghe, Panorama der gekende kerkdienaers van Onze Lieve Vrouw te Brugge, 1804

(8) Brigitte Meyns, Aken of Jeruzalem, Leuven, universitaire pers, 2000

(9) Rom. Van De Vyvere, De klokken van de Sint-Hermestoren van Ronse, Ronse, GOKRTI annalen, 1973

(10) A.Cambier, Het SSt-Pieters- en Hermesstift te Ronse, Ronse, 1960

(11) https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/29158

(12) Anom., Het kapittel van Sint-Hermes binnen Ronse, Ronse, Vanden Daele, 1892

(13) Books.google.be

(14) Marcel Gevaert, Het Brugse Ommeland, Davidsfonds, Leuven, 2010

(15) Germain De Rouck, De Rederijkers te Ronse in de 17° eeuw, Annalen Gokrti, 1958

(16) A. Cambier, Gids voor de St-Hermescrypte te Ronse, Annalen GOKRTI, 1958

(17) A. Cambier, Gids voor St-Hermeskerk, Annalen GOKRTI, 1959, p.33

(18) G.L.B. (Bataille), Recherches historiques sur la ville de Renaix, Gent, 1856

(19) Wikipedia

(20) M. Cloet, Het bisdom Gent, Gent, 1992

(21) Den Vlaemschen indicateur ofte aen-wyser der wetenschappen en vrye konsten, Gent, 1781, Gebroeders Gimblet

(22) Concilia Germaniae, 1775 (Google-books)

(23) A. de Lannoy, André Catulle, chanoine et Prêvot de Saint-Hermes à Renaix, Ronse, Annalen GOKRT, 1969

(24) Het kapittel van Sint-Hermes binnen Ronse, Ronse, 1892