Tijdlijn in Ronse

 
1089
- Inwijding van de crypte
1382
- Stadsbrand (1)
1456
- De huidige laat-gotische toren van de St-Hermeskerk is afgewerkt.(8)
1506
- Bouw van zuiderkruisbeuk in St Hermeskerk en St Hermesaltaar.
1511
- Bouw van een groter koor in de St-Hermeskerk dat in 1526 plechtig wordt ingewijd
1559
- Stadsbrand
1566
- Beeldstormers vallen de St Hermeskerk aan. (19 aug)
1572
- De Geuzen vallen binnen in de St Hermeskerk en maken grote vernielingen.
1635-1636
- Pestepidemie
1639
- Oprichting van de kapel van Wittentak
1649
- Relikwiën van St Hermes worden naar Oudenaarde gebracht omwille van de inval van de Franse troepen.
1654
- Kapel van Lorette wordt gebouwd
1662
- Kapel Ter Heyde wordt gebouwd
1669
- St Pieterskerk krijgt een eigen pastoor. Voordien was er enkel een onderpastoor in naam van de Proost van de collegiekerk (St Hermes)
1677
- Inval van de Franse troepen
1680
- Ronse komt onder de heerschappij van Louis XIV
1719
- Brand die het noordelijke deel van de stad verwoest.
1763
- Emmanuel Joseph De Zangré wordt op 24 aug. kanunnik in het St-Hermescollegiaal
1780
- Paters Oratorianen verlaten het klooster en college
1786
- Fiertel ging niet uit door Keizerlijk decreet dat alle processies afschafte.
1798
- 2 jan: De St-Pieter- en de St-Martinuskerk worden per opbod verkocht in het stadhuis.(7)
- De beiaard van St Hermeskerk wordt stukgeslagen. (31okt) (2)
- Het Zwarte Zustersklooster wordt verkocht aan de Ronsenaar Alexis Van Germeersch
1808
De vloer van het schip van St-Hermeskerk wordt verhoogd volgens plan van architect P.Velleman, die ook het oud-kerkhof ontwierp.
1809
- Bruul wordt ingericht als wandelplaats
1810
- Stadhuis wordt gebouwd
1818
- Wapenschild van Ronse wordt verleend door de Hoge raad van de adel.
- Fontein op de Markt wordt opgericht
1822
- Kerkhof op Steenweg op Leuze wordt ingebruik genomen
- St-Pieterskerk wordt verlaten
1823
- Koning Willem I wordt te Ronse ontvangen.
- In de St Hermeskerk wordt het houten doksaal van W.Hambloch geplaatst.(2)
- Kasteel van Nassau wordt afgebroken
1824
- De rijkswachtkazerne die tot nu naast het St-Elooi hospitaal was, wordt overgebracht naar de zuid-oostelijke hoek van de markt (Café Bourse du commerce) (5)
1825
- 10 feb: Het St-Elooi hospitaal wordt in gebruik genomen (5)
1828
- Uitbreidingswerken aan de (oude) St Martinuskerk starten onder leiding van arch. Roelandt.
- 27 nov.: Zes inwoners van Ellezelles, schuldig bevonden aan diefstal, worden op de Grote Markt onthoofd: De broers Andreas (43j) en Karel Broquelaire (29j), de broers Joseph (43j) en Francis (38j) Jouret, Andreas Despret (40j) en Jan Jouret (23j).
1830
- Ronse wordt administratief in wijken onderverdeeld.
1841
- Het eerste nummer van het blad 'L'Echo de Renaix' , een katholiek weekblad,  uitgegeven door A.De Malander, verschijnt. (20jun)
- Oprichting van Pensionnat-Collège Saint-Louis de Gonzaque in oud gebouw van Zwarte Zusters door Francois-Joseph Van Blaeren.(3)
1842
- De molen Lejour die op het JB Guissetplein staat wordt overgebracht naar de (Verlengde) Athstraat.
1843
- St-Pieterskerk wordt gesloopt. De blauwe arduinen vloer wordt herbruikt in de gebouwen van de vakschool van de Broeders.(6)
1845
- De congregatie van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse wordt gesticht door priester Stefaan Modest Glorieux.
1849
- Oprichting van de fanfare (Volksbond) op 3 juni door Celestin Bastiau, Felix Bouchez, Florimond Delhaye, François Planchon, Antoine Ponnet, Alphonse en  Victor Vandevelde, Armand Vandergheynst en Charles Wienar.
1850
- Oprichting van een Rijksmiddelbare school (9)
1851
- Het College wordt opgericht in de voormalige gebouwen van het Zwarte Zustersklooster
1856
- Vakschool voor weverij wordt opgericht en tevens een kantschool voor meisjes.
1859
- Oprichting van een vrijwillig brandweerkorps. Renard Pelegrie werd de eerste kapitein-commandant.
1861
- 1 sept: eerste trein op de lijn Gent-St-Ghislain via Ronse
1863
- De St Jorisgilde stopt met haar werking.
1865
- De stadsverlichting gebeurt op gas. Voorheen gebeurde dit op olie en petrol.
- Koninklijk besluit wordt getekend voor de aanleg van de nieuwe stationswijk (Zuidstraat, Olifantstraat,...)
1867
- Stedelijk kerkhof wordt uitgebreid
- Stedelijke muziekschool wordt opgericht door oa Victor Hantson
1869
- Het aanleggen van de leidingen voor drinkbaar water wordt gestart.
1871
- Zuidstraat wordt aangelegd. Maar in 1860 wordt de Zuidstraat reeds vernoemd in een geboorteakte.(17.2.1860)
1875
- De Malanderplein wordt aangelegd.
1878
- De firma Magherman frères gaat failliet en wordt overgenomen door O.Thomaes.
1881
- Huidige stationsgebouw wordt ingehuldigd
1883
- Inhuldiging van het St Antoniuscollege (10 aug)
1886
- Opstand tegen Grawitz omwille van zijn patent op de zwartkleuring. (4maa)
1888
- De Passerelle wordt in gebruik genomen
- 'Patria', het gebouw van de franstalige Katholiek Kring wordt ingehuldigd. (28okt)
1892
- De kapel van Wittentak wordt ingehuldigd. De eerste steenlegging gebeurde in 1891.
1892
- De St Hermesgilde herneemt haar bedrijvigheid onder impuls van Amand Delfosse en Emile Gijselings.
1896
- De (nieuwe) St Martinuskerk wordt ingezegend
1899
- Eerste nummer van socialistisch blad 'De verbroedering' verschijnt.
1900
- De toren wordt op de St Hermeskerk geplaatst
1906
- Voetbalploeg AS Renaisienne (ASSA) wordt opgericht
1908
- Na afscheuring van ASSA wordt Football Club Renaisien opgericht. De eerste wedstrijd was tegen Eine en werd gewonnen met 6-0. Vanaf 1922 speelde Club op het veld in de Spinsterstraat. 
 "...Heden zondag ontmoet hij op zijn nieuw terrein (filatuur Lagache)..." uit 't Volk van Ronse, aug 1922
 
1911
-30.7 : Zaal Harmonie op de Markt wordt ingehuldigd
1918
- Tijdens hun terugtocht blazen de Duitsers de Passerelle en Pessemiersbrug op
1921
- Swimming club Ronse wordt opgericht door Dr. A.Dehet.
1923
- Inhuldiging van het momument 'Bluten pompier' ter nagedachtenis aan de gesneuvelden van WOI
1928
- Hockeyclub Ronse wordt opgericht.
- Nadat in 1914 alle pijlen en bogen moesten ingeleverd worden door de Duitse bezetter, kan de Sint-Hermesgilde terug haar aktiviteiten beginnen.
1936
- De (Looze?)- en/of (Isaac?)beek op de Bruul wordt overwelfd.
1938
- 10 april: inhuldiging van de St-Franciscuskerk
1940
- 10 mei : Duitse bommen vallen op Ronse en maken doden en gekwetsten.
1941
- De Fiertel kan niet doorgaan omwille van de oorlogsperikelen. (8jun)
1944
- 'De Ronsenaar' verschijnt voor de eerste maal.(sep)
1950
- Eerste 'moderne' bommelfeesten (4)
1951
- Eerste steenlegging van nieuw stadhuis (juni)
1955
- Cinema Familia in de Watermolenstraat wordt in gebruik genomen
1956
- St-Franciscuskring, zaal van de St-Franciscuskerk, wordt in gebruik genomen
1963
- 11 aug : Wereldkampioenschap wielrennen met als als winnaar Benoni Beheyt voor Rik Van Looy.
1988
- 28 aug : Wereldkampioenschap wielrennen met als winnaar Maurizio Fondriest voor Martial Gayant.
------------------------------------------------------------------------------------
 
Referentie's
(2) A.Cambier, Het Sst Pieters- en St Hermesstift te Ronse, deel 2, Ronse, 1960, p.644
(3) Jan Mores, Jubileumuitgave Oud-leerlingen St-Antoniuscollege, Ronse, 1999
(5) O.Delghust, Recherches historiques sur l'Hôpital Saint Eloi à Renaix, Ronse, Massez-Meert, 1920
(6) H.Roosens en J.Mertens, De oudheidkundige opgravingen bij St-Hermes te Ronse, Gent, 1949
(7) G en L. Bataille, Recherches historiques sur la ville de Renaix, Gent, Vander Schelden, 1856
(8) A. Cambier, Annalen GOKRTI 1993, pag.128
(9) M. Cloet, Het bisdom Gent, Gent, 1992