Tijdlijn in Ronse

 
1089
- Inwijding van de crypte
1382
- Stadsbrand (1)
1456
- De huidige laat-gotische toren van de St-Hermeskerk is afgewerkt.(8)
1506
- Bouw van zuiderkruisbeuk in St Hermeskerk en St Hermesaltaar.
1511
- Bouw van een groter koor in de St-Hermeskerk dat in 1526 plechtig wordt ingewijd
1534
- Oprichting van de St-Sebastiaangilde
1559
- Stadsbrand
1566
- Beeldstormers vallen de St Hermeskerk aan. (19 aug)
1572
- De Geuzen vallen binnen in de St Hermeskerk en maken grote vernielingen.
1635-1636
- Pestepidemie
1639
- Oprichting van de kapel van Wittentak
1649
- Relikwiën van St Hermes worden naar Oudenaarde gebracht omwille van de inval van de Franse troepen.
1654
- Kapel van Lorette wordt gebouwd
1662
- Kapel Ter Heyde wordt gebouwd
1669
- St Pieterskerk krijgt een eigen pastoor. Voordien was er enkel een onderpastoor in naam van de Proost van de collegiekerk (St Hermes)
1677
- Inval van de Franse troepen
1680
- Ronse komt onder de heerschappij van Louis XIV
1719
- Brand die het noordelijke deel van de stad verwoest.
1745
- apr: Oostenrijkse troepen logeren te Ronse. Op 11 mei heeft de Slag bij Fontenoy plaats.
1763
- Emmanuel Joseph De Zangré wordt op 24 aug. kanunnik in het St-Hermescollegiaal
1780
- Paters Oratorianen verlaten het klooster en college
1786
- Fiertel ging niet uit door Keizerlijk decreet dat alle processies afschafte.
1798
- 2 jan: De St-Pieter- en de St-Martinuskerk worden per opbod verkocht in het stadhuis.(7)
- De beiaard van St Hermeskerk wordt stukgeslagen. (31okt) (2)
- Het Zwarte Zustersklooster wordt verkocht aan de Ronsenaar Alexis Van Germeersch
1808
De vloer van het schip van St-Hermeskerk wordt verhoogd volgens plan van architect P.Velleman, die ook het oud-kerkhof ontwierp.
1809
- Bruul wordt ingericht als wandelplaats
1810
- Stadhuis wordt gebouwd
1818
- Wapenschild van Ronse wordt verleend door de Hoge raad van de adel.
- Fontein op de Markt wordt opgericht
1822
- Kerkhof op Steenweg op Leuze wordt ingebruik genomen
- St-Pieterskerk wordt verlaten
1823
- Koning Willem I wordt te Ronse ontvangen.
- In de St Hermeskerk wordt het houten doksaal van W.Hambloch geplaatst.(2)
- Kasteel van Nassau wordt afgebroken
1824
- De rijkswachtkazerne die tot nu naast het St-Elooi hospitaal was, wordt overgebracht naar de zuid-oostelijke hoek van de markt (Café Bourse du commerce) (5)
1825
- 10 feb: Het St-Elooi hospitaal wordt in gebruik genomen (5)
1828
- Uitbreidingswerken aan de (oude) St Martinuskerk starten onder leiding van arch. Roelandt.
- 27 nov.: Zes inwoners van Ellezelles, schuldig bevonden aan diefstal, worden op de Grote Markt onthoofd: De broers Andreas (43j) en Karel Broquelaire (29j), de broers Joseph (43j) en Francis (38j) Jouret, Andreas Despret (40j) en Jan Jouret (23j).
Volgens dit onderstaand boek (11) werden ze opgehangen.
1830
- Ronse wordt administratief in wijken onderverdeeld.
1840
- dec.: De kapel van de Broeders van Goede Werken wordt ingehuldigd.
1841
- Het eerste nummer van het blad 'L'Echo de Renaix' , een katholiek weekblad,  uitgegeven door A.De Malander, verschijnt. (20jun)
- Oprichting van Pensionnat-Collège Saint-Louis de Gonzaque in oud gebouw van Zwarte Zusters door Francois-Joseph Van Blaeren.(3)
1842
- De molen Lejour die op het JB Guissetplein staat wordt overgebracht naar de (Verlengde) Athstraat.
1843
- St-Pieterskerk wordt gesloopt. De blauwe arduinen vloer wordt herbruikt in de gebouwen van de vakschool van de Broeders.(6)
1845
- De congregatie van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse wordt gesticht door priester Stefaan Modest Glorieux.
1849
- Oprichting van de  Société Royale de fanfares (Patria) op 3 juni door Celestin Castiau, Felix Bouchez, Florimond Delhaye, François Planchon, Antoine Ponnet, Alphonse en  Victor Vandevelde, Armand Vandergheynst en Charles Wienar. De eerste opvoering was op 14 dec. 1851 in de 'Salon du Parc'.
1850
- Oprichting van een Rijksmiddelbare school (9) Volgens (10) in 1851
1851
- 3 juni: Oprichting van de staatsmiddelbare school "Institute Delesalle" in de gebouwen achter de oude St.-Martinuskerk door Bonami Delesalle.(13)
- Het College wordt opgericht in de voormalige gebouwen van het Zwarte Zustersklooster
1856
- Tyfusepidemie in het noordelijk deel van Ronse. De directeur, EH. Goethals, en enkele leerlingen overleefden het niet.
- Vakschool voor weverij wordt opgericht en tevens een kantschool voor meisjes.
1859
- Oprichting van een vrijwillig brandweerkorps. Renard Pelegrie werd de eerste kapitein-commandant.
1861
- 1 sept: eerste trein op de lijn Gent-St-Ghislain via Ronse
1863
- De St Jorisgilde stopt met haar werking.
1865
- De stadsverlichting gebeurt op gas. Voorheen gebeurde dit op olie en petrol.
- Koninklijk besluit wordt getekend voor de aanleg van de nieuwe stationswijk (Zuidstraat, Olifantstraat,...)
1867
- Stedelijk kerkhof wordt uitgebreid
- Stedelijke muziekschool wordt opgericht door oa Victor Hantson
1869
- Het aanleggen van de leidingen voor drinkbaar water wordt gestart.
1871
- Zuidstraat wordt aangelegd. Maar in 1860 wordt de Zuidstraat reeds vernoemd in een geboorteakte.(17.2.1860)
1875
- De Malanderplein wordt aangelegd.
1878
- De firma Magherman frères gaat failliet en wordt overgenomen door O.Thomaes.
1881
- Huidige stationsgebouw wordt ingehuldigd
1883
- Inhuldiging van het St Antoniuscollege (10 aug)
1885
- maart: Tijdens de inhuldiging van burgemeester Ephr. Demalander ontploft het vuurwerk waarbij Charles Louis Verbruggen overlijdt.
1886
- Opstand tegen Grawitz omwille van zijn patent op de zwartkleuring. (4maa)
1888
- De Passerelle wordt in gebruik genomen
- 'Patria', het gebouw van de franstalige Katholiek Kring wordt ingehuldigd. (28okt)
1892
- De kapel van Wittentak wordt ingehuldigd. De eerste steenlegging gebeurde in 1891.
1892
- De St Hermesgilde herneemt haar bedrijvigheid onder impuls van Amand Delfosse en Emile Gijselings.
1896
- De (nieuwe) St Martinuskerk wordt ingezegend
1899
- Eerste nummer van socialistisch blad 'De verbroedering' verschijnt.
1900
- De toren wordt op de St Hermeskerk geplaatst
- 15 nov.: Priester Daens komt een lezing geven in de zaal Taverne de la Reine over het meervoudig stemrecht.
1906
- Voetbalploeg AS Renaisienne (ASSA) wordt opgericht
1908
- Na afscheuring van ASSA wordt Football Club Renaisien opgericht. De eerste wedstrijd was tegen Eine en werd gewonnen met 6-0. Vanaf 1922 speelde Club op het veld in de Spinsterstraat. 
 "...Heden zondag ontmoet hij op zijn nieuw terrein (filatuur Lagache)..." uit 't Volk van Ronse, aug 1922
 
1911
- Oprichting van Davidsfonds Ronse
-30.7 : Zaal Harmonie op de Markt wordt ingehuldigd
1918
- Tijdens hun terugtocht blazen de Duitsers de Passerelle en Pessemiersbrug op
1921
- Swimming club Ronse wordt opgericht door Dr. A.Dehet.
1922
- 19.3: oprichting van Parochiale werken van St-Martinus VZW, Hoogstraat
1923
- Inhuldiging van het momument 'Bluten pompier' ter nagedachtenis aan de gesneuvelden van WOI
1925
- Op de gemeenteraad van 20 nov. wordt een krediet van 20000Bfr goedgekeurd voor de aankoop van het uurwerk op de St-Hermeskerk. De levering gebeurt door M. Tordoir.
1928
- Hockeyclub Ronse wordt opgericht.
- Nadat in 1914 alle pijlen en bogen moesten ingeleverd worden door de Duitse bezetter, kan de Sint-Hermesgilde terug haar aktiviteiten beginnen.
1930
- 22 juni: inhuldiging van de nieuwe beiaard in de St-Hermeskerk
1936
- De (Looze?)- en/of (Isaac?)beek op de Bruul wordt overwelfd.
1938
- 10 april: inhuldiging van de St-Franciscuskerk
1940
- 10 mei : Duitse bommen vallen op Ronse en maken doden en gekwetsten.
1941
- De Fiertel kan niet doorgaan omwille van de oorlogsperikelen. (8jun)
1944
- 'De Ronsenaar' verschijnt voor de eerste maal.(sep)
1946
-25 aug.: Inhuldiging van het oorlogsmonument van de St-Sebastiengilde op de Bruul
- sep.: Drie nieuwe klokken in St-Martinuskerk en torenuurwerk
1950
- Eerste 'moderne' bommelfeesten (4)
1951
- Eerste steenlegging van nieuw stadhuis (juni)
- Oprichting van Vlaamse Jeugdafdeling van Davidsfonds (12)
1952
- Inhuldiging van de kliniek van de Zusters van Barmhartigheid op Hogerlucht
1955
- Cinema Familia in de Watermolenstraat wordt in gebruik genomen
1956
- St-Franciscuskring, zaal van de St-Franciscuskerk, wordt in gebruik genomen
1963
- 25 juni: doortocht van 3° rit in Tour de France
- 11 aug : Wereldkampioenschap wielrennen met als als winnaar Benoni Beheyt voor Rik Van Looy.
1988
- 28 aug : Wereldkampioenschap wielrennen met als winnaar Maurizio Fondriest voor Martial Gayant.
------------------------------------------------------------------------------------
 
Referentie's
(2) A.Cambier, Het Sst Pieters- en St Hermesstift te Ronse, deel 2, Ronse, 1960, p.644
(3) Jan Mores, Jubileumuitgave Oud-leerlingen St-Antoniuscollege, Ronse, 1999
(5) O.Delghust, Recherches historiques sur l'Hôpital Saint Eloi à Renaix, Ronse, Massez-Meert, 1920
(6) H.Roosens en J.Mertens, De oudheidkundige opgravingen bij St-Hermes te Ronse, Gent, 1949
(7) G en L. Bataille, Recherches historiques sur la ville de Renaix, Gent, Vander Schelden, 1856
(8) A. Cambier, Annalen GOKRTI 1993, pag.128
(9) M. Cloet, Het bisdom Gent, Gent, 1992
(10) E. Smet, 150 jaar officieel secundair onderwijs te Ronse, Annalen GOKRTI, Ronse, 2005
(11) Johannes De Vogel, Het buitengewone zware recht, Rotterdam, 1828 (uit www.geheugen.delpher.nl/ zoekactie Oudenaarde)
(12) Luc Dejonghe, Ronse, Vlaamse schiereiland, Ronse, 1986
(13) Guy Gadeyne, Ronse, 1796-1982, kroniek van een eigenzinnige stad, Ronse, GOKRTI, Annalen 2020