Op een briefje van 1686

Op een briefje, ingesloten in de parochieregisters van de St Petruskerk te Ronse, met op de ene zijde de vermelding van een doopsel van Hermes Claris in 1686, staat op de andere zijde een franse tekst. Deze franse tekst, die handelt over een feest dat zal doorgaan in de kapel van de Minderbroeders in verband met Portiuncula, is niet volledig doordat er slechts een deel van dit oorspronkelijke  document gebruikt is voor een doopselnotering. Een deel van het briefje met de franse tekst is afgescheurd en daarop werd dus het doopsel vermeld. De franse tekst is de eerste, de oudste tekst neergeschreven op dit papier. Het andere, linkerkant, afgescheurde deel is verloren gegaan. Deze doopselsvermelding is geschreven door pastoor Anris van Russignies. Had deze pastoor een uitnodiging voor het feest bij de Minderbroeders gebruikt om een doopsel te vermelden omdat hij niet direct toegang had tot de parochieregisters? Het doopsel was op 30 juli en het feest bij de Minderbroeders op 2 augustus. De kapel  van de Minderbroeders op ‘Ter Heyde’ te Ronse – huidige Maquisstraat- was gebouwd door pastoor de le Tenre, op grond geschonken door Ernestine de Ligne, barones van Ronse. Op 29 mei 1669 werd daar de eerste mis opgedragen.(4) De kapel werd verbeurd verklaard tijdens de Franse revolutie en in 1819 gesloopt.(5)

Het betreft hier een kerkelijk feest dat gehouden wordt op 2 augustus ter ere van St Franciscus van Assisi. Op deze dag, de inwijding van de Basiliek van Portiuncula, kon men de Portiuncula-aflaat verdienen door deze kapel binnen te komen. Portiuncula is een kapel in Assisi waar de H.Franciscus vaak verbleef en stierf op 3 oktober 1226. Deze kapel bevindt zich nu in de Basilica di Santa Maria degli Angeli, die over het kleine kapelletje gebouwd werd tussen 1569 en 1679. Deze aflaat werd in 1967 nog herbevestigd door paus Paulus VI.(3) Zelfs in de 17°eeuw kon men door die aflaat al zijn zonden kwijtspelen omdat hij niet alleen door de paus maar ook door God was bekrachtigd via St Franciscus. De rondtrekkende Minderbroeders dweepten met die kracht.(2)

 

                                                               la chapelle des freres Mineurs 

                                                               celebrera la feste de la dedicacement

                         Sainte Marie des anges, dite Portiuncula, ou il y  

                                                               de la bouche de Jesus Christ

                                                               que Pere Saint Francois

                                                               et communier visiteront la

                                                      premieres Vespres iusques au soleil  (1)

                                                               heures, la predication à l’offer-

                                               ande        uinies des litanies et de la

                                                         Saint Sacrement

(1)

    

    Johannes Mauritius, Anatomie van der Barvoetersmonniken Alcoran of der Minder-broeders, Amsterdam, 1695

(3)    Wikipedia : Pesjoenkelen

(4)    Petrus De Meyer, Minderbroeders geboren te Ronse, GOKRTI, Annalen, Ronse, 1956

(5)    https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/28830

(6)    www.geopuntvlaanderen.be/historische kaarten/ Villaret

____________________________________________________

De kapel op de kaart van Villaret (1745)