Molen Vanderhaegen in de Athstraat

De Molen in de Athstraat, genoemd als ‘Molen Vanderhaegen’ naar de laatste molenaar,  stond eerst op het JB Guissetplein en werd in 1842 overgebracht door Emmanuel Lejour naar de Athstraat na toelating van de Bestendige deputatie van de provincie.(1) Op het kadasterplan van 1830 staat de molen duidelijk afgebeeld.(2)

De stad kocht de grond op de huidige Guissetplaats en de molenstoel voor 2800 Bfr. Met dikke touwen en rolblokken werd de molen voortgetrokken door mannen en op zijn nieuwe locatie gezet.(3)

De topografische kaart van 1846 vermeldt de molen als de 'Moulin du Amand Dufour' (=Lejour). Op de kadasterkaart van Popp (1860) staat deze molen vermeld als ‘Moulin dit Amand Le Jour’.

 Popp kaart (2)

Bij de molen was er reeds voor WO2  een café ‘In de mooie molen’, uitgebaat door Maurice Provost (1936). De straat heette toen Verlengde Athstraat als verder lopend onderdeel van de toenmalige Athstraat , nu Politieke gevangenenstraat. De Athstraat was voor de bouw van de spoorlijn nog niet onderbroken.

 De Verbroedering, 1936

 (foto: Martial Geenens)

Op een stafkaart van 1949 staat de molen nog aangeduid maar is reeds in ongebruik. (1)

 Stafkaart 1949

In de jaren 70 van vorige eeuw is de molen afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Momenteel staat huisnummer 107 op dit perceel.

Jean Baptiste Vanderhaegen, de laatste molenaar, °Ronse, 8.2.1861 en +Ronse, april 1935, zoon van Joseph Vanderhaegen en Felicite Golbry. Hij huwt te Ronse, 24.4.1884 met Marie Stoesser, geboren te Ronse, 19.7.1861, dochter van Jean Stoesser en Marie Thérèse Hennebert. Bij zijn huwelijk staat vermeld als beroep : 'ouvrier meunier'. Zij (Vanderhaegen-Stoesser) liggen begraven op het oud-kerkhof te Ronse. 

Jean Baptiste Vanderhaegen en Marie Stoesser

Referenties

(1)    www.molenechos/org/verdwenen/molen.php.AdvSearch=5925

(2)    www.cartesius.be

(3)  Nestor Mora, Een bravourstukje, Annalen GOKRTI, Ronse, 1972