Verslag van Sup. Poppe over WOI en Duitsers in college (1919)

Le Supérieur du Collège Episcopal  Renaix
 
Zeer Eerwaarde Heer
Ik zend u ook een verslag op, daar ik ook een Kruisband daarover ontving. Wellicht heeft mijn opstel niets voor uw werk bij te brengen: 't zal dan toch als archief voor ons college dienen. Met mijne hoogachtende groeten.  K Poppe Sup  14/4  19
 
Aantekeningen
* EH. Karel Poppe stierf te Gent in okt 1947
 'De Ronsenaar' 1947