Bevolkingsstatistieken 16°eeuw

Bevolkingsgegevens van de 16°eeuw zijn zeer zelden te vinden. Meestal zijn ze dan ook nog onvolledig of incorrect.
Inwoners (2)
1578 : 3930
1595 : 3325
1600 : 1700
 
In 1589 liet Willem de Zwijger om een juiste verdeling van de kerken tussen de protestanten en de katholieken te bekomen een telling houden van de verschillende godsdienstaanhangers in Ronse. Er werden 533 katholieken, 2160 protestanten en 245 die geen godsdienst aanhingen, geteld. Dus, als we veronderstellen dat kinderen ook bij de godsdienstigen werden geteld, waren er toen 2938 inwoners te Ronse.(1)
 
Referentie's
(1) A.Cambier, Het St Pieters- en St Hermesstift te Ronse, Ronse, 1960, p.430
(2) https://archive.is/vk1Sq