Ronsese soldaten in Napoleontische oorlog 1808-1813

De landen die door Napoleon bedreigd werden, hadden een tijdelijke coalitie gevormd om Napoleon te verslaan. Zeven verschillende coalitieoorlogen waren er tussen 1792 en 1815. De 4° coalitieoorlog (1806-1807) was een oorlog tussen Napoleon en een coalitie van onder meer Pruisen en Rusland. De 5° coalitieoorlog waarbij Groot-Brittanië en Oostenrijk een militiare unie vormden tegen Napoleon had plaats in 1809. Het Franse leger won ditmaal weer na de slag bij Wagram. De Britten vielen België binnen vanuit Zeeland om zo Antwerpen te kunnen bereiken als strategisch punt. Ziekten echter waren toen de grootste dooddoener.  Door malaria en tyfus gecombineerd met andere infectieziekten werden veel soldaten geveld. De hoge koorts was fataal. Het Britse leger trok zich uitgeput terug uit Zeeland.(2) Die ziekte waaraan velen stierven aan beide zijden van het front werd de "Zeeuwse koorts" genoemd.(1) Tussen 1804 en 1815 werden ongeveer 2 miljoen Fransen opgeroepen, van wie er ongeveer 1 miljoen om het leven kwamen tijdens deze oorlogen.(6) In de Belgische gewesten was de dienstplicht ingevoerd door een wet van 5 september 1798. Voordien was er geen dienstplicht zodat dit op grote weerstand stootte. Vanaf 1800 zouden er jaarlijks ongeveer 10000 jonge mannen uit de Belgische gewesten ingelijfd worden in het Franse leger.(7) Zo hebben er ook verschillende jongens uit Ronse zich moeten aansluiten bij het leger van Napoleon. De rekrutering van de dienstplichtigen verliep volgens het systeem van 'De loteling". Jongemannen tussen 19 en 25 jaar moesten in het leger, "conscriptie" heette dat en werden geloot in iedere gemeente.(5) Aan ieder front zowel in Zuid- als Noord-Europa vielen vele soldaten door hoge koorts. 
In de overlijdensregisters van de burgerlijke stand van Ronse staan enkele gesneuvelden vermeld van deze oorlog. In de volgende lijst worden ze vernoemd in de volgorde zoals ze geschreven staan in het register. Verder in dit artikel staan de soldaten uit het Napoleontische leger,  vermeld in de Matricules Napoléoniens.
 
Nota: Namen en data staan vermeld zoals ze geschreven zijn in de registers. De cursieve tekst is eigen aanvulling en/of correctie.
 
* Jean Baptiste Kiellemans, wonende te Ronse, grenardier, zoon van Pierre Jean Kiellemans en Marie Morto, sneuvelt op 6.7.1809 "par balle qui l'a atteint à la tête". Joannes Baptista Kielemoes, °Ronse, SM, 4.3.1775, zoon van Petrus Joannis Kielemoes en Maria Susanna Martina Dewaele
* Francois Vancopenholle, geboren te Ronse, fuselier, binnengebracht in het hospitaal van Eeklo op 3.11.1809 en daar overleden op 20.11.1809 door hoge koorts.
* Bernard Vancopenholle, jager in het leger, opgenomen in het hospitaal van Strasbourg op 14.7.1809 en daar overleden op 8.11.1809 door hoge koorts.
* Joseph Verpoest, geboren te Ronse, fuselier, opgenomen in het hospitaal 'Le Riche' van Gent op 30.10.1809 en daar overleden op 6.12.1809 door hoge koorts.
* Emmanuel Watripont, geboren te Ronse, fuselier van 23jaar, opgenomen in het hospitaal van Pamplona (Spanje) op 1.8.1809, sterft die dag aan zijn verwondingen. Emmanuel Franciscus De Wadripont, °Ronse, SP, 30.3.1786, zoon van Agidius De Wadripont en Maria Theresia Timmerman.
        In die periode (1808-1812) had het leger van Napoleon gemiddeld 354000 soldaten in Spanje, waaronder Fransen, Hollanders, Belgen, Polen en Duitsers. (2) Het Spaanse volk kwam in opstand tegen Napoleon en de slachtingen door het Franse leger die daarop volgden werden geschilderd door F.Goya.(3)
* Constantin Fidel Van Cauwenberghe, geboren te Ronse, fuselier, opgenomen in het 'Grand hopital' van Vienne op 9.6.1809, sterft daar door hoge koorts op 14.6.1809.
* Jose Emmanuel Dewolf, geboren te Ronse op 10.4.1785, zoon van Jean Baptiste Dewolf en Marie Jeanne Hoogstoel; wever, fuselier in het leger, opgenomen in het hospitaal van Talavera (Spanje) op 3.10.1809, sterft daar op 5.11.1809 door hoge koorts.
         De slag van Talavera vond plaats op 27 en 28 juli 1809. De unie van het Engelse en Spaanse leger vocht er tegen het leger van Napoleon.(1)
* Bernard Hooreman, geboren te Ronse, fuselier, opgenomen in het militair hospitaal van Eeklo op 29.10.1809, sterft daar op 25.11.1809
* Prosper Dewolf, geboren te Ronse, soldaat te voet, wordt opgenomen in het militair hospitaal van Middelburg op 11.3.1809 en sterft daar op 27.3.1809 door hoge koorts. Prosper Joseph Dewolf, °Ronse,SM, 4.7.1787, zoon van Joannes Baptiste Dewolf en Appollonia Hooreman
* Constantin Vandevelde, wonende te Ronse, zoon van Charles Vandevelde en Marie Fl. Vandenhoeve, fusilier, sneuvelt te Wagram op 6.7.1809
      De slag bij Wagram had plaatst op 5 en 6 juli 1809 en was voor Napoleon een zeer belangrijke overwinning. Er waren 80000 gewonden of gesneuvelden van de 300000 soldaten op het slagveld.(2)(8)
* Charles Bouvry, geboren te Ronse, 28 jaar, overlijdt in het stedelijk hospitaal van Luxemburg op 5.1.1808.
* Joachim Dekegel, geboren te Ronse, wordt opgenomen in het hospitaal van Givet op 13.3.1810 en sterft daar op 23.3.1810 als deserteur.
* Emmanuel Devos, geboren te Ronse op 18.7.1787 als zoon van J.B. Devos en Bernardine Vandergheynst(4), fuselier, overlijdt te Burgo (Spanje) op 3.2.1809 door hoge koorts.
* Jean Baptiste Coppenolle, geboren te Ronse op 15.10.1788, fuselier, wordt opgenomen in het militair hospitaal van Eeklo op 23.11.1809 en sterft daar op 7.12.1809 door hoge koorts. Jean Baptiste Vancoppenolle, °Ronse, St-Pieterparochie, zoon van Petrus Franciscus Vancoppenolle en Anna Francisca Sturbaut
* Pierre Antoine Cruyppennick, geboren te Ronse, overlijdt te Strasbourg op 3.3.1810. Pierre Antoine Cruypelinck, °Ronse, SP, 16.7.1787, zoon van Joannis Franciscus Cruypelinck en Anna  Catherina Dewolf
* Charles Desprets, geboren te Ronse op 9.5.1786 als zoon van Jean Joseph Desprets en Marie Sabine Archies, overlijdt te Esling (Duitsland) ' d'un coup de feu qu'il a reçu à la bataille d'Esling'.
* Leonard Vanabost, geboren te Ronse, overlijdt te Strasbourg op 23.5.1810
* Pierre Francois Ronsse, geboren te Ronse, 20 jaar oud, zoon van Fidel Ronsse en Marie Josephe Sanspeur, overlijdt te Gent in Bijloke op 13.1.1809.
* Francois Maes, geboren te Ronse als zoon van Pierre Francois Maes en Jeanne Therese Dewolf, jager te paard, sneuvelt te Salamanca (Spanje) op 23.9.1809, 'tué dans l'affaire qui a eu lieu avec l'ennemi'.
* Jean Vandeperre, geboren te Ronse, fuselier 19 jaar, overlijdt in het militair hospitaal van Vitoria (Spanje) door koorts. Opname op 21.12.1808. Joannes Franciscus Vanderperren, °Ronse, SM, 1.2.1789, zoon van Franciscus Vanderperren uit Zaventem en Catherina Francisca Vandendoorne.  In Vitoria had de jonge Spaanse koning , die de kant van Napoleon koos, zich teruggetrokken en werd daar beschermd door het Franse leger.(2)
* Pierre Vandendriessche, geboren te Ronse, jager, opgenomen in het hospitaal van Eeklo op 24.10.1809, overlijdt daar op 7.11.1809
* Charles Emmanuel Haustraete, geboren te Ronse op 13.8.1784 als zoon van Jean Louis Haustraete en Caroline Van Coppenolle, sterft in Catalonië (Spanje) op 21.1.1810 aan zijn verwondingen.
(12)
* Ignace Roman, geboren te Ronse, wordt op 3.1.1810 opgenomen in militair hospitaal van het Kasteel de Landshut (Duitsland) en overlijdt daar op 7.2.1810 door hoge koorts. Ignace Roman, °Ronse, SP, 9.1.1790, zoon van Joannes Benedictus Roman uit Etikhove en Anna Ludovica Vanderdonckt.
 Te Landshut had het leger van Napoleon een veldslag gewonnen tegen de Oostenrijkers op 21 april 1809.(2) Er werd daar een enorme buit aan legermateriaal gemaakt maar het Franse leger verloor er 800 man.(7)
* Pierre August Watripont, geboren te Ronse in 1781, zoon van Gilles Watripont en Jeanne Therese Timmerman, wordt opgenomen in militair hospitaal van Taffalla (Spanje) op 7.2.1809 en overlijdt daar op 8.2.1809 door hoge koorts.
* Charles Jean Carlier, geboren te Ronse, fuselier, wordt opgenomen in Hospitaal 'Hamery' te Pamplona (Spanje) op 13.11.1808 en overlijdt daar op 29.12.1808.
* Louis Joseph Huvenne, geboren te Ronse op 22.2.1789, zoon van Andre Joseph Huvenne en Catherine Lepez (4), overlijdt in het 'Hopital des Sables' op 14.9.1808 door hoge koorts.
* Laurent Brunaud, geboren te Ronse op 17.8.1787, zoon van Pierre Francois Brunaud en Marie Catherine..., gelegerd in '9° reg. de Hussards', sterft  op 16.9.1810 in Pamplona, Spanje ten gevolge van de verwondingen opgelopen in de strijd.
* Quirin Clement, geboren te Ronse, St-Pieterparochie op 30.3.1787, zoon van Pierre Jean Clement en Marie Catherine Debodemont, wordt als conscrit van 1807 naar Wenen gestuurd. Hij is er 'chasseur dans l'infanterie légère', wordt in het hospitaal te Wenen opgenomen op 9.9.1809 en sterft er door hoge koorts op 5.11.1809.
* Nicolas D’Hanens, °Ronse en +Koblenz (Dtsl), 6.4.1813, fuselier. Gestorven in het hospitaal ten gevolge van koorts
* Laguais, fuselier, wordt in het militair hospitaal van Madrid opgenomen op 16.11.1809 en sterft er door koorts op 23.11.1809, 22 jaar oud. Zie verder onder Matricules Napoleoniens, Georges Laquet.
* Pierre Joseph Vandenhoeke, geboren te Ronse op 7.2.1789, zoon van Hermes Vandenhoeke en Marie Catherine Hooreman, fuselier, overlijdt in het hospitaal van Zierikzee op 30.10.1811 door hoge koorts.
* Francois Legrand, geboren te Ronse, fuselier in het Regiment van Walcheren, wordt op 15.9.1811 binnen gebracht in het hospitaal van Gent en overlijdt er op 17.9.1811 ten gevolge van koorts. Francois Joseph Legrand, °Ronse, SM, 21.4.1789, zoon van Joannes Carolus Legrand uit Parijs en Marie Therese Pottier.
* Pierre Joseph Deloose, geboren te Ronse, fuselier, wordt in het hospitaal van Madrid opgenomen op 20.10.1810 en overlijdt er op 29.12.1810 door koorts.
* Louis Joseph Vandenhende, geboren te Ronse, fuselier, wordt opgenomen in het hospitaal van Antwerpen op 14.5.1811 en overlijdt er, 28jaar oud, op 20.5.1811 door koorts.

* Baudouin Demulle, °Ronse en +Torrevieja (Sp), 14.8.1811 op het slagveld, zoon van Pierre Francois en Marie Therese Pierre. Baldusdimus Delmul, °Ronse, SP, 12.1.1790, zoon van Pierre Francois Delmul en Marie Therese Spiers.

* Charles Louis Delbar, geboren te Ronse als zoon van Jean Baptiste Delbar en Marie Christine Clement, overlijdt in het militair hospitaal van Hamburg (D) op 9.2.1812; conscrit van 1807, 25 jaar oud. Charles Louis Delbar, °Ronse, SP, 2.3.1787

* Pierre Joseph Lepez, geboren te Ronse, 16.12.1784, zoon van x en Marie Jossine Delpierre, fuselier, wordt in het hospitaal van Grenoble opgenomen op 5.2.1807 en overlijdt er op 2.7.1807 aan griep, 21jaar oud. Petrus Josephus Lepée, °Ronse, SM, 16.12.1784, zoon van Hermes Lepée en Marie Josepha Delpierre uit St-Sauveur.
* Charles Vanderdonckt, fuselier, wordt opgenomen in het burgerlijk ziekenhuis van Besançon (Fr) op 19.5.1806 en sterft er, 21 jaar oud, op 2.6.1806 aan "Jeterique".
* Pierre Joseph Vandercailden, fuselier, wordt in het hospitaal van Sevilla (Sp) binnengebracht op 27.11.1811 en sterft er, 21 jaar oud, op 13.1.1812 door koorts.
* Emmanuel Vanderspiegel, geboren te Ronse op 27.11.1789 als zoon van Jean Baptiste Vanderspiegel en Marie Therese Geynst, wordt in het hospitaal van Tolosa (Sp) binnengebracht op 15.2.1812 en overlijdt er aan zijn verwondingen (2 schotwonden in het been en breuk van het been) op 27.2.1812. Hij was 'voltigeur' in het leger (=lichte infanterist en goede schutter).
* Jean Joseph Schouvemont, zoon van Ferdinand Schouvemont en Anne Francoise Deliveyne, conscrit van het jaar 14 met nr.44, overlijdt op 21.6.1812 door koorts in het militair hospitaal van Metz (Fr). Hij was 'principal du train d'artillerie' in het leger.
* Pierre André Vandendael, geboren te Ronse, met militair nummer 8979, wordt op 19.11.1812 binnen gebracht in het hospital van Sélestat (Fr) en overlijdt er op 9.1.1813 door koorts, 30 jaar oud.
* Pierre Laemont, °Ronse, 23.7.1788, zoon van Eugene Laemont en Anne Catherine Sanspeur, conscrit van 1808, fuselier, met militair nr.7321, wordt op 27.8.1811 binnen gebracht in het St-Jacques hospitaal in Toledo (Sp) en sterft er op 20.9.1811 door koorts, 22 jaar oud.
* Augustin Robert De Jonghe wordt op 5.1.1813 binnen gebracht in het hospitaal van Den Helder (Nl) en sterft er op 7.1.1813 door koorts. 
* Joseph Deliveyne, geboren te Ronse op 3.10.1791 als zoon van Pierre Francois Deliveyne en Antoinette Meerschaert, fuselier, wordt in het hospitaal van Napoleonville (Fr /= Pontivy) binnen gebracht op 24.6.1812 en overlijdt er aan koorts op 28.6.1812.
* Adolphe Velghe, geboren te Ronse op 8.1.1791 als zoon van Paul Velghe en Anne Joseph Lama, fuselier, wordt binnen gebracht in het hospitaal van Rio Suo op 3.1.1813 en sterft er op 7.1.1813 door koorts.
* Joseph Beyls, geboren te Ronse als zoon van Louis Beyls en Marie Anne Bisman, 'ouvrier au 1° battalion de L'Escaut', gestorven in het militair hospitaal te Osnabrück op 10.4.1812. Josephus Bijls, °Ronse, SM, 26.6.1791, zoon van Ludovicus Josephus Bijls en Maria Anna Josepha Biesman.

* Emmanuel Joseph Rousseau, °Ronse  en +Castres(Fr), 23.10.1811 in het burgerlijk hospitaal.  

* Pierre Francois Lesenne, °Ronse, 27.2.1779, Petrus, zoon van Carolus Lesenne en Francisca Vanholant, wordt als fuselier opgenomen in de kliniek van Barmhartigheid te Saragossa op 11.11.1810 en sterft daar op 23.12.1810, 21 jaar (dixit register, maar eigenlijk 31j) oud, ten gevolge van koorts.

*Philippe Deleuze, °Ronse, fuselier, wordt opgenomen in het ziekenhuis te Gent op 7.6.1809 en sterft er op 15.8.1809, 19j oud.

Matricules Napoléoniens (11)
 
* Jean Baptiste Arnoust, °Ronse, 4.8.1791, zoon van Aimable Francois en Rosalie Vandevelde. Hij wordt op 2.11.1813 geschrapt omdat hij sinds 26 okt achter is. Joannes Baptiste Arnoud, °Ronse, SP, zoon van Amabilis en Rosalie Josepha Vandewille.
* Jean Baptiste Aelvoet, °Ronse, 13.10.1784, zoon van Jean Baptiste Aelvoet en Francoise Vandenhoke, fuselier-korporaal. Ontslagen op 21.8.1810. Moeder: Anne Francoise Vandenhoecke. Hij staat echter niet vermeld op die datum in het geboorteregister maar is geboren op 13.10.1783 in de St-Pieterparochie. Hij overlijdt, ongehuwd te Ronse op 26.1.1859. In zijn overlijdensakte staat hij als ‘pensionnaire de l’état comme au grand livre des pensions 967’In 1857 krijgt een Jean Baptiste Aelvoet, geboren te Ronse in 1785, de medaille St-Helena. Een medaille om de nog in leven zijnde soldaten van Napoleon I te eren.(13) Is dat deze persoon? De Popp-kaart (1855) vermeldt een zekere Jean Baptiste Aelvoet, zoon van Jean Baptiste als landbouwer en eigenaar van een stuk weide aan de Braambosmolen.
* Leandre Emmanuel Bataille, °Ronse SM, 24.3.1781, zoon van Alexis Bataille en Marie Francoise Couvreur, fuselier-grenardier. "Réformé" op 26.5.1812. Hij neemt deel aan volgende veldslagen : 1804 te Hannover; 1805-1806-1807 in Nederland; 1808 in Denemarken; 1809 in Duitsland; in 1812 te Dantzig (Dtsl) waar hij zwaar verminkt geraakt.(14) Naam: Battaille; moeder: Maria Teresia
 (12)
* Andre Joseph Benoit, °Ronse, 4.5.1783, zoon van Pierre Joseph Benoit en Genevieve Masure, fuselier-grenardier, conscrits van het jaar 13 (1804). Hij verving Louis Dejardin uit Ronse. Ontslagen te Bayonne op 30.8.1811. Hij huwt te Ronse op 13.8.1812 met Henriette Guievreux, °Ronse, 1.4.1783. Beide geven zelfstandige op als beroep.
* Henri Brunin, °Ronse, 19.9.1794, zoon van Hubert Brunin en Bonne Rose Lechien, fuselier. Gedeserteerd op 22.2.1814. Hij nam de plaats in als soldaat van een ander persoon die geloot was. Hij staat niet vermeld op die geboortedatum in de parochieregisters.
* Emmanuel Cantaert, °Ronse, 25.5.1785, zoon van Alexis Cantaert en Marie Therese Meulenyser, voltigeur. Hij deserteert op 6.4.1807 met wapens en bagage en wordt ter dood veroordeeld en tot een boete van 1500fr. op 12.4.1807. 
* Jean Baptiste Cardon, °Ronse, 1.10.1784, zoon van Jean Baptiste Cardon en Anne Caroline Delrue, gaat op 13.1.1806 in het leger als voltigeur. Hij wordt reeds ontslagen op 20.11.1807. Terug gekomen in Ronse wordt hij wever en huwt op 3.2.1815 met Rosalie Laemont.
* Pierre Jacques Clarist, °Ronse, 2.3.1784, zoon van Pierre Jean Clarist en Marie Joseph Vandergust, fuselier. Hij wordt opgenomen in het hospitaal (?) op 29.5.1806. Petrus Jacobus Clariste, °Ronse, SP, 1.3.1784, zoon van Petrus Joannes en Marie Josephe Vandergeynst.
* Pierre Joseph Colpert, °Ronse, 22.12.1784, zoon van Francois Joseph Colpert en Marie Josephe Benoit, fuselier. Er wordt verondersteld dat hij krijgsgevangene is genomen te Leipzig op 19.10.1813. Franciscus Josephus Colpaert, °Ronse, SM, zoon van Jacobus Franciscus Colpaert en Maria Josepha Benoit.
* Augustin Couvreur, °Ronse, 28.8.1792, zoon van Emmanuel Francois Couvreur en Marie Isabeau Soek. Conscrit van 1812. Geeft als beroep wever op. Hij wordt krijgsgevangene genomen op 11.9.1813 te Dresden. Moeder: Maria Caroline Isabella t Sock
* Jean Baptiste Cundde, °Ronse, 28.5.1788, zoon van Jean Baptiste en Anne Marie Calewaert, conscrits van 1808. Hij wordt op 16.1.1810 opgenomen in het hospitaal van Santo Domingo (Domin.rep.). Jean Baptiste Cnudde, °Ronse, SP, 28.5.1788, zoon van Jean Baptiste Cnudde en Anna Marie Callewaert.
* Louis Joseph Debavey, °Ronse, 30.7.1785, zoon van Walburge Debavey en Jeanne Delperie, voltigeur, sterft op 27.4.1809 door koorts. Ludovicus Josephus Debavije, °Ronse, SM, 30.7.1785, zoon van Joannes Franciscus Debavije uit Oudenaarde en Joanna Delepire uit Normandie (Fr)
* Roman Decoen,°Ronse, 18.8.1793, zoon van Nicolas en Marie Catherine Bridoux. Hij geeft wever op als beroep. Conscrit van 1813. Hij wordt geschrapt op 30.9.1813 omdat hij sinds 21 mei opgenomen is in het hospitaal omwille van kwetsuren.
Romanus Decoen, °Ronse, SP, 27.6.1793, zoon van Nicolas en Catharina Bridou, huwt te Ronse op 30.1.1828 met Beata Lanvain. Hij krijgt in 1858 de St Helenamedaille voor zijn verdiensten tijdens de Napoleontische oorlogen. Op 9.1.1866 overlijdt hij, 73 jaar oud.
* Joseph Deleveyne, °Ronse, 9.10.1791, zoon van Pierre Francois en Antoinette Meerschaut, conscrits van 1811, fuselier. Hij geeft als beroep wever op. Overleden in het hospitaal van Napoleonville op 28.6.1812
* Pierre Antoine Delyn, °Ronse, 7.2.1793, zoon van Jean Baptiste en Jeanne Joseph Heysse. Conscrit van 1813. Hij wordt geschrapt op 30.9.1813 omdat hij opgenomen is in het hospitaal op 2 mei omwille van een kwetsuur. 
Petrus Antonius Bellin, °Ronse, SM, 7.2.1793, zoon van Joannis Baptiste en Anna Josepha Heyse. Hij zou volgens deze register maar 1.35m groot zijn. Foutief, want de soldaten werden afgekeurd indien ze kleiner waren dan 1.55m.
* Francois Clement Demarez, °Ronse, 23.11.1793, zoon van Louis Jacques en Isabeau Vanderg..Beroep: landbouwer. Conscrit van 1813. Hij wordt geschrapt op 30.9.1813 omwille van zijn opname in het hospitaal voor een kwetsuur. Broeder Emmanuel vermeldt dat hij tijdens de Napoleontische oorlogen gekwetst werd te Leipzig (Iéna). In 1815 werd hij naar huis gestuurd. Thuis nam hij het molenaarsberoep terug op en tijdens een storm, wanneer hij de sluizen van zijn molen wou openen om overstroming te voorkomen, verdronk hij. Hij huwt met Marie Ernestine Bronchart en overlijdt te Ronse op 8.9.1861.
* Jean Baptiste Denachtergael, °Ronse, 20.10.1792, zoon van Pierre Joseph en Jeanne Therese Vandenhove. Conscrit van 1812. Hij geeft wever op als beroep. Op 11.8.1813 wordt hij krijgsgevangene genomen te Dresden
* Benoit Joseph Depalme, °Ronse, 26.10.1793, zoon van Benoit en Marie Therese Mauxunie. Als conscrit van 1813 wordt hij geschrapt op 2.11.1813 omdat hij sinds 28. okt. 'achter is'.
* Jean Charles Depelsaieire, °Ronse op 26.6.1784 als zoon van Joseph Depelsaieire en Marie Livine Vandenhende, gaat op 12.5.1806 in het Napoleontische leger als fuselier en sterft op 6.6.1808 in het hospitaal van Monta... door koorts. Hij woonde bij zijn inlijving in Nukerke. Joannes Carolus Depelsenaer, °Ronse, SP, 25.6.1784, zoon van Josephus en Maria Lievine Vandenhende.
* Pierre Antoine Deraedt, °Ronse, 6.5.1785, zoon van Alexis Deraedt en Marie Anne Vandecaille, fuselier. Hij sterft in het hospitaal van Grenoble op 14.9.1806 door koorts. Petrus Antonius Deraet, °Ronse, SM, 6.5.1785, zoon van Alexis en Maria Anna Vandercuijlle
* Jean Baptiste Detramasiere, °Ronse, 21.2.1793, zoon van Jean Baptiste en Catherine Jeanne Delcaigne. Beroep: landbouwer. Conscrit van 1813. Hij wordt op 30.9.1813 geschrapt omdat hij sinds 6 mei achter is. Hij staat niet vermeld in de geboorte/ doopregisters op die datum.
* Pierre Francois Dewatripont, °Ronse, 20.2.1792, zoon van Louis en Anne Therese Vandergeynst. Beroep: dienstknecht. Conscrit van 1813. Hij wordt op 30.9.1813 geschrapt omwille van zijn opname in het hospitaal op 21 mei voor kwetsuren. Hij staat niet vermeld in de geboorte/ doopregisters op die datum.
* Constantin Joseph Dewolf, °Ronse, 24.5.1793, zoon van Corneil en Petronille Deplechin, conscrit van 1813. Hij geeft handelaar op als beroep. Op 30.9.1813 wordt hij 'geschrapt' omwille van zijn opname in het hospitaal voor kwetsuren. 
* Charles Joseph Droyer, °Ronse, 9.1.1784, zoon van Charles Joseph Droyer en Caroline Boccauw, fuselier-voltigeur. Carolus Josephus Droyers, °Ronse, SP, 9.1.1784 zoon van Carolus Josephus en Maria Carolina Baccauw. Hij huwt te Ronse op 14.7.1819 met Anne Therese Cnudde. Als beroep geven ze dan op: wever en bobijnster. In het burgerlijk hospitaal op 20.1.1848 overlijdt hij, 65 jaar oud.
* Emmanuel Joseph Duhault, °Ronse, 5.8.1792, zoon van Pierre Joseph en Marie Anne Baert. Conscrit van 1813 en ontslagen op 25.6.1814. Emmanuel Josephus Duhault, °Ronse, SM, 4.8.1792, zoon van Petrus Josephus en Maria Joanna Baert. Hij huwt (Duhaut) te Ronse op 31.3.1815 met Colette Jeannot, (achtergelaten kind op 6 jarige leeftijd te Kruishoutem). Beroep: wever (1815), leidekker (1865). Op 14.10.1865 overlijdt hij te Ronse in het burgerlijk ziekenhuis.
* Prosper Joseph Dutrannoit, °Ronse, 4.5.1789, zoon van Philippe Francois en Marie Fontaine, conscrit van 1809. Hij deserteert op 3.5.1808 en wordt tot 5 jaar publieke arbeid veroordeeld en 1500fr boete. Prosper Josephus Dutranoit, °Ronse, SM, zoon van Philippus Franciscus Dutranoit en Maria Josepha Fontaine.
* Prosper Joseph Everaerd, °Ronse, 22.3.1785, zoon van Louis Joseph en Marie Alexandrine Gens, fuselier.
* Louis Fievet, °Ronse, 30.12.1765, zoon van Paul Fievet en Elisabeth Louches, fuselier, korporaal, gedeserteerd op 25 fructidor jaar 12 (25 sep 1804). Hij staat echter niet vermeld in de doop/ geboorteregisters op die datum.
* Charles Francois, °Ronse, 28.9.1782, zoon van Jean Francois en Catherine Flamand, conscrits van het jaar 12, fuselier. Hij deserteert op 29 frimaire jaar 13.(20.12.1804)
* Emmanuel Joseph Geenems, °Ronse, 21.4.1791, zoon van Pierre Herman en Anne Marie Vandevrye, fuselier. In 1812 deed hij de veldslag van het leger in Spanje mee. Hij wordt op 4.8.1812 opgenomen in het hospitaal. Emmanuel Joseph Geenens, °Ronse, SP, 9.8.1791 als zoon van Petrus Hermes Geenens en Anna Vandevrije.
* Francois Joseph Gengere, °Ronse, 1.3.1787, zoon van Francois Joseph en Marie Magdeleine Selcourt. Beroep: drukker. Conscrit van 1813. Hij wordt geschrapt op 2.11.1813 omdat hij sinds 19 okt. achter is. Franciscus Josephus Geinger, °Ronse, SM, 1.3.1787, zoon van Franciscus Josephus (uit Luxemburg) en Maria Magdalena Delcourt (uit Ath). Hij huwt te Gent op 28.8.1816 met Caroline Keukelaere. Bij hun huwelijk wordt hun zoon Jean Keukelaere, °Gent op 12.4.1812, erkent. Toen hij in het leger ging op 30.9.1812 was hij reeds vader. Als beroep geeft hij bij zijn huwelijk ‘prepareur des draps’ op. Overleden te Gent op 22.4.1853, 66 jaar oud. 
* Pierre Francois Geva, °Ronse, 9.12.1783, zoon van Nicolas Geva en Marie Therese Droyers. Hij wordt opgenomen in het hospitaal op 24.9.1809. Petrus Franciscus Gevat, °Ronse, SM, 9.12.1783, zoon van Nicolas en Anna Theresia Isabelle Deriviere.
* Bonnaventure Hanson, °Ronse, 27.9.1783, zoon van Pierre en Marie Francoise Desmet, fuselier. Hij wordt op 1.5.1810 opgenomen in het hospitaal. Bonaventura Hantson, °Ronse, 28.12.1783, zoon van Joannes Hantson en Anna Francisca De Smet.
* Pierre Jean Hantson, °Ronse, 28.10.1784, zoon van Jean Baptiste Hantson en Anne Marie Bellinck, fuselier-voltigeur, concrits van jaar 14.
* Charles Emmanuel Haustrael, °Ronse, 13.8.1784, zoon van Jean Louis en Caroline Vanoppenolle, fuselier-voltigeur. Gestorven op het slagveld van Moyette, het leger van Catalogne, op 21.1.1810. Carolus Emmanuel Haustraete, °Ronse, SM, 13.8.1784, zoon van Joannis Ludovicus en Maria Carolina Vancoppenolle.
* Jacques Francois Heylens, °Ronse, 17.6.1785, zoon van Corneil Heylens en Marie Jossine Dekeyser, voltigeur, conscrit van jaar 14. Ontslagen omwille van gezondheidsreden op 26.10.1806. Jacobus Josephus Heylens, SP, °Ronse, 17.6.1784, zoon van Cornelis Heylens en Maria Judoca De Keyser. Hij huwt te Ronse op 19.1.1809 met Celestine Baert. Hun beroepen zijn dan wever en spinster. Marie (Christine) Baert overlijdt op 17.6.1840, waarna hij hertrouwt te Ronse op 29.10.1840 met Marie Cecile Meersschaert.
* Maximilien Hoogtoel, °Ronse, 29.3.1784, zoon van Jacques en Marie Catherine Delbar, fuselier. Opgenomen in het hospitaal bij de oorlogsgevechten op 1.9.1809. Maximus Hoogstoel, °Ronse, SP, 28.3.1784, zoon van Jacobus Hoogstoel en Maria Catharina Delbar.
* Louis Joseph Kambijer (Cambier), °Ronse, 9.3.1785, St-Martinusparochie, zoon van Jean Joseph Kambijer en Marie Therese Joleyst. Er wordt verondersteld dat hij krijgsgevangene is genomen te Leipzig op 19.10.1813. Vader is Joannis Franciscus Cambier en moeder Maria Theresia Joleyt.
* Pierre Antoine Kennebroenck, °Ronse, 7.10.1791, zoon van Pierre Antoine en Marie Barbe Vandersp.., fuselier, conscrit van 1811. Hij heeft de campagne in Spanje meegedaan en opgenomen op 31.12.1813 in het hospitaal. Petrus Antonius Ceunebroeke, °Ronse, SP, 7.10.1791, zoon van Petrus Antonius en Maria Barbara Vanderspiegel
* Martin Joseph Kerkove, °Ronse, 1783, zoon van Nicolas Joseph en .., conscrit van het jaar 11. Aangekomen op ile d'Aix op 15.9.1806.
* Georges Sebastien Laquet, °Ronse, 1787, zoon van Denis Laquet en Jeanne Catherine Vauters, conscrits van 1807, fuselier. Hij heeft de veldslagen van 1807 meegedaan en is gestorven in het hospitaal van Madrid op 21.11.1809 door koorts.
* Francois Lefevre, °Ronse, 16.12.1790, zoon van Pierre Antoine en Catherine Joseph, conscrit van 1810. Hij geeft wever op als beroep. Krijgsgevangene genomen op 11.11.1813 te Dresden. Hij staat op die datum niet vermeld in de geboorteregisters.
* Louis Emmanuel Leprez, °Ronse, 5.2.1793, zoon van Jean Baptiste en Marie Therese Vandenhoude. Als conscrit van 1813 geeft hij wever op als beroep. Hij wordt 'geschrapt' op 30.9.1813 omdat hij 'achteraan is'. Ludovicus Emmanuel L’Epé (Lepez), °Ronse, SP, 5.2.1793, zoon van Joannis Baptiste en Maria Theresia Vandenhende. Hij huwt te Ronse op 12.10.1821 met Marie Therese Devriese (+1830) en hertrouwt te Zulzeke op 12.9.1831 met Anne Jacqueline Haelters. Op 15.3.1855 overlijdt hij te Ronse in het Instituut van de goede werken, St-Pieternieuwstraat. Beroep: wever
* Francois Mathieu, *Ronse, 17.8.1793, zoon van Pierre Joseph en Marie Therese Vannieuwenhove. Conscrit van 1813 en wever als beroep. Hij wordt op 30.9.1813 geschrapt omdat sinds 10 sept. 'achter is'. Franciscus Mahu, °Ronse, SP, 16.8.1793
* Louis Joseph Parez, °Ronse, 17.3.1785, zoon van Charles Louis Parez en Jossine Deruyssaerts, fuselier. °Ronse, SM, 19.3.1785, zoon van Carolus Ludovicus Parrez en Anne Jossine Droissart. Hij huwt met Sabine Quembecke (+Doornik, 8.10.1845) en hertrouwt te Doornik op 3.8.1846 met Ursmarine Dubus. Op 18.12.1858 overlijdt hij te Doornik. Beroep: houthandelaar (1846)/ dagloner(1858).
* Jean Baptiste Paulette, °Ronse, 21.12.1784, zoon van Gerard Jacques Paulette en Marie Mobrin, wordt ontslagen op 14.10.1807. Joannes Baptiste Pollet, °Ronse, SM, 21.12.1784, zoon van Guilielmus Jacobus Pollet en Maria Susanna Malrin. Hij huwt te Niel op 26.8.1817 met Angelina Van Poppel (+Boom, 4.11.1857). Beroep: wever(1817)/ barbier te Boom(1857). Overleden te Boom op 16.6.1859 in zijn woning, Kerkhofstraat nr.87.
* Philippe Antoine Procureur, °Ronse, 8.2.1791, zoon van Emmanuel Joseph Procureur en Marie Catherine Delivesme, fuselier en conscrit van 1811. Hij heeft de veldslag in Spanje meegedaan en wordt op 1.4.1813 opgenomen in het hospitaal. °Ronse, SP, zoon van Emmanuel Joseph en Maria Catherine De Livenne
* Ange Joseph Puette, °Ronse, 14.10.1783, zoon van Isidor en Marie Jeanne Carion, conscrits van het jaar 13. Korporaal op 11.1.1808, sergeant op 24.2.1813. Hij neemt deel aan de veldslagen van 1809 en 1810 in het Noordelijk leger. Angelus Josephus Peutte, °Ronse,SM, 2.10.1783, zoon van Isidorus Josephus Peutte uit Amougies en Maria Joanna Carton.
* Etienne Joseph Quintin, °Ronse, 25.9.1784, zoon van Nicolas Joseph Quintin en Eleonore Demonceau; ontslagen op 1.9.1814. Stephanus Josephus Quintin, °Russeignies, 25.12.1784, zoon van Nicolas Josephus en Eleonore Josepha Demonceau, huwt te Ronse op 22.1.1818 met Jeanne Marie Vinois. Beroep: wever(1818). Op zijn overlijdensakte staat echter vermeld dat hij gehuwd was met Rosalie Malempin en hertrouwt met Julie Huvenne. Overleden te Ronse in het Burgerlijk ziekenhuis op 2.11.1837
* Louis Robbe, °Ronse, 8.9.1785, zoon van Jean Joseph Robbe en Caroline Beutz, sterft in het hospitaal van Alexandrie aan 'maladie de poitrine'
* Pierre Jean Roose, °Ronse, 14.5.1793, zoon van Joseph en Marie Catherine Delbruyck. Hij geeft landbouwer op als beroep. Als conscrit van 1813 wordt hij geschrapt op 30.9.1813 omdat hij opgenomen is in het hospitaal op 2 mei omwille van een kwetsuur. Petrus Joannes Roose, °Ronse, SP, 14.5.1793, zoon van Josephus uit Zwevegem en Maria Catharina De Reyke uit Bossuit.
* Philippe Antoine Roost, °Ronse, 23.5.1785, zoon van Pierre Francois en Isabelle Therese Besaest, fuselier-voltigeur, conscrit van jaar 14. Hij wordt ontslagen omwille van gezondheidsreden op 26.10.1806. Philippus Antonius Roost, °Ronse, SP, 23.5.1785, zoon van Petrus Franciscus uit Schorisse en Isabella Theresia Besaert.
* Joseph Ruyffelaere, °Ronse, 21.5.1784, zoon van Emmanuel Ruyffelaere en Marie Martens, fuselier. Ontslagen omwille van gezondheidsreden op 11.3.1806.
* Bernard Schiettecatte, °Ronse, 28.1.1788, zoon van Pierre Antoine Schiettecatte en Anne Ostade, voltigeur. Hij deed de veldslag van Praag in 1808-1809. Ontslagen op 15.6.1814. Bernardus Schietekatte, °Ronse, SP, 28.1.1788 huwt (Schiettecatte) te Ronse op 4.2.1818 met Jeanne Catherine Detranoy (°Ronse, 1790)
* Jean Baptiste Sperc, °Ronse, 4.2.1788, zoon van Louis en Isabelle Baucan, conscrits van het 1808. Gestorven in het hospitaal van Madrid op 23.12.1810 door koorts
* Pierre Joseph Stokman, °Ronse, 5.11.1784, zoon van Jean Baptiste en Bonne Josepha Malrein (Malrain), fuselier. Petrus Josephus Stockman, °Ronse, SM, huwt te Ronse op 10.4.1822 met Ursule Vanpevernaese (Vanpevenaege). Beroep: wever (1822). Hij overlijdt te Ronse op 6.8.1828, 43 jaar oud.
* Jean Benoit Suirken, °Ronse, 6.7.1787, zoon van Jean Benoit en Marie Louise Combier. Concrit van 1813. Beroep: wever. Hij wordt op 30.9.1813 geschrapt omdat hij verondersteld gevangen is genomen op 26 aug.
* Pierre Surquin, °Ronse, 8.1.1790, zoon van Charles Surquin en Dorothée Payelle, conscrits van 1810. Geeft beenhouwer op als beroep. Hij deed in 1810 en 1811 de veldslag mee in Spanje  en kwam daarna naar Rusland in 1812.
* Dominique Vancapnoble, °Ronse, 24.12.1782, zoon van Louis en Marie Therese, fuselier, conscrit van jaar 13. Hij deserteert op 20.4.1807 uit een detachement op weg naar het Grote leger. Dominicus Van Coppenolle, °Ronse, SP, 23.12.1782, zoon van Ludovicus Van Coppenolle uit Nukerke en Marie Theresia Van Coppenolle.
* Phe Van Copinolle, °Ronse, 21.4.1785, zoon van Pierre Francois Van Copinolle en Marie Sabine Deboevrie, sterft in het hospitaal van Alexandrie op 6.10.1807 door koorts. Hier wordt bedoeld: Emmanuel Van Coppenolle, °Ronse, St-Martinusparochie, 11.4.1785, zoon van Petrus Franciscus uit Nukerke en Maria Sabina De Bouvrie uit Melden.
* Jacques Amand Vancoppenalle, °Ronse, 6.2.1782, zoon van Francois en Elizabeth Aurin, conscrit van het jaar 11 en fuselier. Hij deserteert op 22 messidor van het jaar 12 (11.7.1804). Jacobus Amandus Vancoppenolle, °Ronse, SM, 6.2.1782, zoon van Ludovicus Franciscus en Maria Elizabetha Horrin uit St-Sauveur. Hij huwt te Ronse op 2.11.1814 met Marie Angeline Vanderstraeten, °Ronse, 29.8.1781 en +Ronse, 17.1.1823. Beroep: wever en dagloonster(1814); dagloner (1823). Op 16.4.1823 hertrouwt hij met Coletta Lison, °Ronse, 30.5.1792. Hij overlijdt in het Burgerlijk hospitaal te Ronse op 5.2.1846, 64 jaar oud.
* Pierre Francois Vandenabeel, °Ronse, 15.8.1785, zoon van Pierre Francois Vandenabeel en Marie Caroline Segur, fuselier, wordt krijgsgevangene genomen door het Spaanse leger op 21.1.1810. Petrus Franciscus Vandenabeele, °Ronse, SM, 15.8.1785, zoon van Joannes Franciscus uit Schorisse en Maria Carolina Pijens uit Michelbeke
* Augustin Vandendaele, °Ronse, 4.7.1785, zoon van Daniel Vandendaele en Catherine Lebbrecht, fuselier. Hij deserteerde met wapens en bagage op 4.5.1807 en werd ter dood veroordeeld en 1500fr. boete. Augustinus Emmanuel Vanden Daele, °Ronse, SP, 4.7.1785, zoon van Daniel en Anna Carolina Librecht. Hij huwt met Marie Vandenhoecke (+Ronse, 29.10.1816) en hertrouwt te Ronse op 8.10.1818 met Lucie Vanceunebroek (+Ronse, 16.2.1845). Huwt een 3°maal met Francisca Van Vlaenderen en overlijdt te Brugge op 28.12.1852.
* Jean Francois Vandendaele, °Ronse op 11.2.1783 als zoon van Damest Vandendaele en Caroline Librecht, gaat op 26.9.1808 in het leger als fuselier en overlijdt in hospitaal van Alexandrie door koorts op 23.10.1808. Joannes Franciscus Vandendaele, °Ronse, SP, 11.2.1783, zoon van Daniel en Caroline Librecht.

 
* Amand Vandenhauwaert, °Ronse, 16.11.1792, zoon van Pierre Francois en Marie Catherine Declercq. Conscrits van 1813. Beroep: huisknecht. Hij wordt geschrapt op 2.11.1813 omdat hij sinds 19 sep achter is. Hij staat in de geboorteregisters niet vermeld op die datum.
* Jean Francois Vandenhenden, °Ronse, 21.10.1789, zoon van Pierre Vandenhenden en Ferdinande Delie. Hij deserteerde op 5.7.1811. Jean Francois Vandenhende, °Ronse, St-Pieterparochie en moeder is Bernardina Delie.
* Bernard Vandenhenden, °Ronse, 1780, zoon van Dominique en Marie Dechevre, conscrits van 1800. Hij geraakt gekwetst op 10.6.1807 te Heilsberg en wordt in het hospitaal van Marienverdre opgenomen op 11.6.1807. Bernard Joseph Vandenhende, °Ronse, SM, 25.2.1780, zoon van Jacobus Dominicus Vandenhende en Maria Ludovica Deschrijver.
Bij Heilsberg in het voormalige Duitse Oostpruisen, thans Polen, vond op 10.6.1807 tijdens de 4° Coalitieoorlog een veldslag plaats tussen de Fransen en de Russen, aangevuld met Pruisische cavalerie. Op de avond van 10 juni hadden de Fransen 12000 en de bondgenoten 9000 doden en gewonden, waaronder enkele generaals.(15)
* Leopold Vanderdonckt, °Ronse, 15.8.1791, zoon van Pierre Joseph Vanderdonckt en Angelique Vandekerkhove, fuselier. Geeft dagloner op als beroep. Hij neemt deel aan de veldslag in Spanje en wordt ontslagen op 16.6.1814.
* Jean Joseph Vandergheynst, °Ronse, 24.7.1783, zoon van Jean Baptiste Vandergheynst en Marie Anne Anston, conscrit van het jaar 12 en fuselier. Op 18 nivose jaar 13 gaat hij te Rochefort aan boord van het schip Le Majestueux. Hij staat niet vermeld op die datum in de geboorteregister.
* Alphonse Vanderplanken, °Ronse, 23.10.1782, zoon van Pierre Antoine en Elisabeth Vandeval, conscrit van het jaar 12 en fuselier. Hij heeft de veldslagen van 1807 meegemaakt en krijgsgevangene genomen op 22.8.1811.
* Fidel Amand Vanguermersch, °Ronse, 19.3.1784, zoon van Jean  en Marie Sevan, fuselier. Hij deserteert op 29.12.1802? en wordt veroordeeld op 13.5.1804 tot 7 jaar publieke arbeid en 1500fr. boete. Fidel Amand Vangermeersch, °Ronse, SP, 18.3.1784, zoon van Joseph en Maria Josepha Lesenne.
* Jean Francois Vannieuwenhove, °Ronse, 8.6.1780, zoon van Jean Baptiste en Anna Catherine Haustraete, fuselier. Ontslagen omwille van gezondheidsreden op 21.3.1807.
* Joseph Vanopbroeke, °Ronse, 18.7.1787, zoon van Josse Louis Vanopbroeke en Marie Florentine Debodenance. Er wordt verondersteld dat hij krijgsgevangene is genomen te Leipzig op 9.10.1813. Joseph Vanopbroeke, °Ronse, SP, 17.7.1787, zoon van Ludovicus en Maria Florentina De Bodenanse.
* Jean Baptiste Vanrokegem, °Ronse, 28.8.1793, zoon van Jean en Victoire Massez. Beroep: wever en conscrit van 1813. Hij deserteert op 16.5.1814. Joannes Baptiste Vanrokeghem, °Ronse, SM, 26.10.1793, zoon van Joannes en Victoria Josepha Massez. Hij huwt te Ronse op 19.8.1816 met Maria Florentina Vanlanderghem (+Ronse, 13.7.1865). Beroep: wever (1816), landbouwer (1865). Hij overlijdt te Ronse op 21.1.1865.
* Pierre Alexis Velghe, *Ronse, 26.9.1793, zoon van Pierre Alexis en Marie Jeanne Vandenbossche. Conscrit van 1813 en geschrapt op 30.9.1813 omdat hij sinds 26 aug. 'achter is'. 
* Charles Louis Verhaegen, °Ronse, 31.12.1793, zoon van Jean Baptiste en Isabeau Rose Demeyer. Beroep: wever. Conscrit van 1813. Hij wordt geschrapt op 2.11.1813 omdat hij sinds 25 okt achter is.
* Jean Verschelden, °Ronse, 18.12.1783, zoon van Pierre Francois Verschelden en Louise Dekeyser, fuselier. Beroep: landbouwer
* Francois Vinois, °Ronse, 17.3.1793, zoon van Jean Baptiste en Catherine Vandendaele. Beroep: wever. Conscrit van 1813. Hij wordt geschrapt op 2.11.1813 omdat hij sinds 25 okt. 'achter is'.
* Henry Joseph Wauters, °Ronse, 27.7.1794, zoon van Jacques en Rosalie Joseph Beaupere. Hij ging het leger in als vrijwilliger in 1811, werd huzaar, een lichtbewapende ruiter. Overleden in het hospitaal van Dantzig op 20.3.1813 door koorts. Henri Joseph Wauters, °Ronse, SM, 26.7.1794, zoon van Petrus Jacobus Wauters en Rosalia Josepha Bauters.

* Emmanuel Dernaucourt,  °Ronse, 8.7.1787, zoon van Rochus Dernaucourt en Marie Jeanne Anthoon. Fusilier in dienst getreden op 1.7.1808. 

_____________________________________________________
 
Sommige die door loting in het leger moesten, hadden geluk want ze werden afgekeurd op basis van te kleine gestalte (< 1,55m), slecht gebit, mentale toestand, te grote gezwellen of een andere fysische beperking.(9) Een goed gebit was nodig om de zakjes (foto onder) met buskruit te kunnen opentrekken met de tanden. Voor ieder schot moest een lading buskruit in de geweerloop gedaan worden. Zo probeerde men door de voortanden uit te slaan aan de militaire plicht te ontkomen.
 Cartouche met links het buskruit en rechts in het zakje de kogel, moest met de tanden opengetrokken worden.(10)
 
Ter illustratie
'De Loting' voor de verplichte legerdienst bestond tot begin van 20°eeuw. De foto uit 'De verbroedering', februari 1900, vermeldt deze loting.
 
Referentie's en aantekeningen
(0) www.zoekakten.nl  : geboorte-,huwelijks- en overlijdensakten.
(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeuwse_koorts  / ....../Talavera
(2) Johan Op De Beeck, Napoleon, deel 2: van keizer tot mythe, Manteau, Antwerpen, 2014
(3) Schilderij van Francisco Goya, 1814, Prado in Madrid
(4) Doopakten : RA, parochieregisters Sint Martinus, Ronse
(5) Johan Op De Beeck, Napoleons nachtmerrie, Epo, Berchem, 2012
(6) Bart Van Loo, Napoleon, de schaduw van de revolutie, De bezige bij, Antwerpen, 2014
(7) Emiel Lamberts, Europeaan tegen wil en dank, Davidsfonds, Leuven, 2013
(8) E.Lamberts(7) vermeldt echter 25000 doden bij de Fransen en 24000 bij de Oostenrijkers.
(9) Laurent Wasseuil, Renaisiens réformés des classes 1805-1810, Annalen GOKRTI, Ronse, 1968
(10) H.Müller, Gewehre, Pistolen, Revolver, Edition Leipzig, Dresden, 1979
(13) https://www.stehelene.org/php/accueil.php?lang=nl
(14) https://nl.geneanet.org/archives/releves/depgn4566/669
(15) https://nl.milpedia.org/wiki/Slag_bij_Heilsberg
(16) Br.Emmanuel-M.Mora, De watermolens van Ronse, Eigen schoon
(17) Marc Vuylsteke, De Zuidelijke Nederlanden bij Frankrijk, Businarias, jan. 2022