Familie van Nassau, gestorven te Ronse, begraven te Leuven (1714/1728)

Jan VIII van Nassau-Siegen koopt in 1629 de baronnie van Ronse van de familie Granvelle en begint onmiddellijk met de bouw van een kasteel. Het gebouw was klaar in 1636. Hijzelf overlijdt reeds in 1638 en zijn weduwe Ernestine Yolande de Ligne blijft op het kasteel wonen. Zij, Ernestine Yolande de Ligne, heeft in 1639 het St Franciscus a Paulocollege, het Miniemenklooster, te Leuven gesticht.(7) De familie was dus nauw verbonden met dit klooster. Een grafsteen, deel van hun vroeger mausoleum, is nog altijd  ingemetst in de muur. Zelf ligt ze, gestorven te Brussel op 3 jan. 1663, begraven in de kathedraal St Michiel en St Goedele te Brussel. 

(Par. reg. Ronse, St-Martinus: "IIIa jan 1663 obiit brusellis Dna Princeps nassonia")

Niet enkel heeft ze in Ronse de Kapel van Wittentak gesticht maar ook in Leuven was ze de stichtster van het klooster van de Paters Miniemen.

▲Ernestine de Ligne, schilderij in Mauritshuis, Den Haag

In 1714, 19 okt, overlijdt in het kasteel van Ronse Isabella Clara Eugenie gravin de la Serre du Puget, weduwe van Johan Desiderius van Nassau-Siegen.(1) Johan Desiderius was de enige zoon van Jan VIII van Nassau, baron van Ronse en Ernestine Y. de Ligne.  Dit was de katholieke familietak van Nassau; zeer nauw verwant met de Hollandse van Nassau familie , Oranje van Nassau. In deze zeer beknopte stamboom is dat overzichtelijk gemaakt.  

De familie wil een katholieke begrafenis die gecelebreerd wordt in de St Martinuskerk, parochie waar het kasteel deel vanuit maakt.

Het lichaam van de gestorven gravin de La Serre wordt overgebracht van Ronse naar Leuven en begraven in de kerk van de Paters Miniemen zoals vermeld staat in de parochieregister, “…corpus sepultum est Lovanii in templo RRPP minimorum…”.

Everaerts (2) schrijft dat in de kerk van de Paters Miniemen te Leuven er een klein marmeren mausoleum staat met de lichamen van Francois Jean Desiré, Prins van Nassau (+Roermond,1699) en zijn echtgenote Isabelle Claire Eugenie Gravin de la Serre.  De grafsteen, nu ingemetst in de muur, staat nog altijd in het klooster van de Paters Miniemen.(3)

Op hun mausoleum stonden 2 medaillons met de buste van beide.(2)

▼ (foto onder: tekening en tekst van A. Everaerts)

"Hunc ad tumulum ita qui magna colis et ambis Franciscus Joannes Desideratus Nassauie princeps comes in Catzenellebogen, Vianden et Dietz eques aurei velleris sub rege catholico supremus campi marechallus limburgi et geldrie gubernator et capitanus generalis, nihil in humanis magnum reputens nisi deo servire in hoc PP. Minimorum templo et conventu a suis fondato inter ..."

▲ Afbeelding van  Frans Joannes Desideratus van Nassau – Siegen (1627-1699)(4)

“………dominus Rothnaci….”

 Links op dit schilderij van Van Dyck: Johan Frans Desideratus van Nassau samen met zijn zussen (1634)

 Joannes Frans Desideratus van Nassau is 3 maal getrouwd. In deze stamboom staan zijn verschillende echtgenoten en kinderen vermeld.(8)

Op 28.11.1663 overlijdt te Ronse Johanna Claudia van Königsegg-Rotenfels, vrouw van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.

"Ontrent den 10 uren voornoene is overleden onse ghenadighe mevr de princesse van Ronsse in barensnoot huysvr van onsen Ed prince van nassauw"

Op 26.8.1728 sterft te Ronse , op 47 jarige leeftijd, Anna Ludovica prinses van Nassau, weduwe van Carolus D’Amant,(d’ Amman) burggraaf van Hombergen (Oombergen).(1) Hij stierf in 1721.  Anna Franziska Louise van Nassau is de dochter van hoger besproken  Frans Joh. Desid. Van Nassau en Isabelle Cl. De la Serre. Zij wordt eveneens naar Leuven overgebracht en ook begraven in de kerk van de Paters Miniemen , in dezelfde kerk als haar ouders. Haar overlijdensakte in de parochieregister van St Martinus te Ronse vermeldt : “…ubi sunt fundatores Nassouii Principes Conventus….”, “…waar  de Prinsen van Nassau stichters van het klooster zijn”. Met ‘stichters van het klooster’ bedoelt de pastoor dus dat ze begraven wordt bij haar ouders en in het klooster, gesticht door haar grootmoeder.

Familie d’ Amman

In de XVI° eeuw kan de familie d’ Amman uit Gent door aankoop de heerlijkheid van Oombergen (deelgemeente van Zottegem) verwerven. Gaspar d’ Amman, vader van Charles , kreeg in 1635 de titel van burggraaf.  Charles  d’Amman, gehuwd met Anna Franziska Louise van Nassau,  laat het te klein geworden koor van de St Martinuskerk te Oombergen in 1701 vergroten.  Dit staat vermeld op de arduinen steen in de noordelijke buitenmuur van het koor.(5)

Charles D’Amman (D’Amant) huwt met Anna Ludovica van Nassau (=Anna Franziska Louise) in de St Martinuskerk te Ronse op 20.6.1713.(1) De huwelijksplechtigheid wordt gedaan door haar oudere broer Alexius Anton Christian van Nassau, kanselier aan de universiteit van Leuven en abt van het klooster van Bouzonville. Later , in 1728, wordt Alexius van Nassau bisschop van Trabzon, Turkije.(6)

De personen in het rood op deze beknopte stamboom zijn gestorven te Ronse en begraven te Leuven. Johan Desiderius van Nassau ligt bij zijn echtgenote begraven te Leuven maar is te Roermond gestorven en niet in Ronse.

Referentie’s

(1)    RA , parochieregisters St Martinus, Ronse

(2)    A.Everaerts, Recueil de tombes et epitaphes à Louvain, deel 3, Leuven, 1887

(3)    https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/42139

(4)    https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Frans_Desideratus_van_Nassau-Siegen

(5)    https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/9797

(6)    https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexis_Anton_Christian_Ferdinand_van_Nassau-Siegen

(7)    https://anet.ua.ac.be/desktop/ehc/static/ebooks/EHC_796469.pdf (pag.24)

(8)   Uit het eerste huwelijk wordt ook Ernestine Claudia Margarita Felicitas de Nassau geboren te Ronse, 1.1.1654. Deze dochter overlijdt echter te Ronse op 22.11.1654. Tevens  Ludovica Carola Anna de Nassau, °Ronse,SM, 19.10.1661.