Heraldiek in Ronse

Filips de Schone

Filips de Schone (°Brugge, 1478 en +Burgos, 1506), zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, heerste over de Habsburgse Nederlanden en de kroon van Castilië.

Plaats: St-Hermeskerk, koor

Fenologie:

- het schild is verdeeld in 4 kwadranten, waarvan de onderste groter zijn.

- boven het midden op de ereplaats is een kleiner wapenschild, het wapenschild van Vlaanderen, afgebeeld

- het kwadrant rechts boven toont 3 gouden lelies op blauwe achtergrond

______________________________________________________________

Filips de Schone en zoon Keizer Karel V

Filips de Schone (°Brugge, 1478 en +Burgos, 1506), zoon van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, heerste over de Habsburgse Nederlanden en de kroon van Castilië.

Zijn zoon Keizer Karel V (°Gent, 1500 en +Cuacos de Yuste, 1558) nam de regering over alle Nederlandse gewesten en Spanje over.

Plaats: St-Hermeskerk, zuidelijke transcept, tegen plafond

Fenologie:

- Het wapenschild is onderverdeeld in 16 aparte wapenschilden waarvan de kwadranten diagonaal gelijk zijn.

- De kwadranten links onder en rechts boven zijn het schild van Filips de Schone. De 2 andere kwadranten zijn het wapenschild van zijn zoon Keizer Karel V

- De kleuring van de leeuwen is omgekeerd. Op het origineel wapenschild zijn de leeuwen goudkleurig op zwarte achtergrond.

______________________________________________________________

Graaf van Vlaanderen

De eerste graaf van Vlaanderen die dit wapenschild gebruikte was Filips van de Elzas (1142-1191).(1) Momenteel is dit het officiele wapenschild van de Vlaamse gemeenschap.

 

Plaats: St-Hermeskerk, zuidelijke transcept, tegen plafond

Fenologie:

- een zwarte leeuw staande op zijn achterpoten en klauwend. De klauwen zijn rood

- gouden (gele) achtergrond

- leeuw kijkt naar links. Dit is volgens de heraldische regels naar rechts, gezien vanuit het standpunt van de drager.

_______________________________________________________________

Familie van Nassau

Jan VIII van Nassau-Siegen koopt in 1629 de baronnie van Ronse van de familie Granvelle en begint onmiddellijk met de bouw van een kasteel. Het gebouw was klaar in 1636. Hijzelf overlijdt reeds in 1638 en zijn weduwe Ernestine Yolande de Ligne blijft op het kasteel  

Op de Sanderus-kaart van Ronse in het boek van Blaeu uit 1649 staat het wapenschild met een fout afgebeeld. Het kwadrant linksonder heeft daar een rode balk op een witte achtergrond.(foto boven rechts)

_______________________________________________________________

Familie Fostier de Landenbourg

Maximilien Fostier de Landenbourg, °Ronse, 10.1.1813 en +Ronse, 9.8.1890, zoon van Ferdinand Fostier en Marie Barbe Wallemacq, huwt te Grandmetz op 18.5.1840 met Joséphine Therese Errembault de Dudzele, °Grandmetz, 13.11.1822 en +Ronse, 7.6.1888, dochter van Gustave Errembault de Dudzeele en Josephine Deparis.

 

Wapenspreuk : Nil nisi ardua fortis.

Plaats: St-Hermeskerk, koor. Op het glasraam in het koor van de St-Hermeskerk staat ‘forteis’ in plaats van ‘fortis’; een schrijffout. Tevens staat dit wapenschild op het Oud-kerkhof, graf Fostier de Landenbourg, Errembault de Dudzele en de l’Arbre de Malander.


Fenologie:

- schild is vertikaal in 2 delen verdeeld

- linkergedeelte, met een keper, heeft onderaan een everzwijnkop en bovenaan 2 eikebladeren met eikel op witte achtergrond met groene gehoekte balk in midden.

- rechtergedeelte heeft blauwe kleur met 3 goudkleurige rundskoppen

______________________________________________________________

Familie Magherman

Joannes Gustav Magherman, geboren te Ronse op 14.11.1808, broer van Ives-Sabin, laat in 1888 in het koor van de St Hermeskerk te Ronse een glasraam plaatsen met zijn familieschild en spreuk “Dulciter et caute”, ‘zachter en voorzichtig’. Zijn wapenschild is niet hetzelfde als het wapenschild van zijn voorouders. Zijn voorouders komen uit Melden. Het gezin van Joannes Baptiste Magherman (+Melden,1788) en Elisabeth Van Quiquelberghe woonde te Melden op de hoeve ‘Ter Rijdt’ aan de linkerkant op de weg van Leupegem naar Berchem. Op de Ferrariskaart (1774) staat de hoeve getekend en benoemd als ‘Magermanhof’. Momenteel bestaat de hoeve nog altijd. Boven de inkomdeur staat het ‘vorige’ wapenschild van de familie Magherman. 

Plaats: St-Hermeskerk, koor

Fenologie:

- de vorm van het schild is een Empireschild.

- een gedeelde vlakverdeling met een doorsnede aan de linkerzijde. De linkerzijde is verdeeld in 4 kwadranten waarvan linksboven en rechtsonder een keper hebben.

- het rechtergedeelte met een keper

Dit zelfde familiewapen vinden we terug op de briefhoofding van ‘Magherman Frères’. Zij gebruiken als spreuk “ industria et prudentia” met een verwijzing naar-, een synoniem van- de familiespreuk : “prudentia”, voorzichtigheid,“..caute”, voorzichtig.

________________________________________________________________

Familie Van Zuylen

Het wapenschild van de familie van Zuylen zijn drie rode zuilen op een wit veld met de wapenspreuk ‘Non titubans’, Niet wijkend. Deze familie oorspronkelijk komende uit Nederland, vestigde zich in Brugge. Gegraveerde datum 1829.

Plaats: gegraveerd op een marmeren lessenaar in de crypte

Hetzelfde wapenschild staat op het bermmonument te Rumst, opgericht ter nagedachtenis van Helin, de achterkleinzoon van Jean Jacques van Zuylen die daar verongelukte met zijn wagen in 1912.

________________________________________________________________

Familie Glorieux

Stefaan Modest (Etienne Modeste) Glorieux, °St-Denijs, 3.5.1802 (13 floreal jaar 10) en +Lede, 25.11.1872, was de zoon van Etienne Glorieux en Marie Rose Buyssena. Hij was onderpastoor van de St-Hermeskerk te Ronse en stichter van de congregaties van de Broeders van de Goede Werken en van de Zusters van Barmhartigheid.

Plaats: op standbeeld van St.M. Glorieux, gemaakt door Florent Devos in de St-Pietersnieuwstraat.

Fenologie:

- boven de dwarsbalk staan 3 cherubijnen, aanziende kinderhoofdjes met vleugels.

- onder de dwarsbalk een lopende haas

________________________________________________________________

Paus Pius X

Paus Pius X was Paus van 1903 tot 1914

Plaats: St-Martinuskerk, in glasraam geschonken door de familie Velghe-Dedonder

________________________________________________________________

Paus Benedictus XV

Paus Benedictus XV was paus van 1914 tot 1922.

Plaats: St-Martinuskerk, glasraam van de familie Fevrier

_______________________________________________________________

Paus Pius XI

Paus Pius XI was paus van 1922 tot 1939

Plaats: St-Martinuskerk, glasraam van pastoor Deprez (1927) in kooromgang

______________________________________________________________

Antoon Stillemans

Antoon Stillemans, °St-Niklaas, 10.12.1832 en +Gent, 5.11.1916, was bisschop van Gent toen (1914) het glasraam van de familie Velghe-Dedonder in de St-Martinuskerk werd geplaatst. Zijn wapenspreuk was 'Vivat Jesus'.

 

 Antonius Stillemans, bisschop van Gent

Plaats: St-Martinuskerk, glasraam in zuidelijke kant van het schip. Glasraam van de familie Velghe-Dedonder. In dit glasraam staat ook het wapenschild van paus Pius X.

______________________________________________________________