"Gouden zaken" te Ronse

In Ronse en zoals  waarschijnlijk in andere steden was het de gewoonte of misschien een noodzaak om einde 19° - begin 20°eeuw een zaak, een winkel een franse en of een gouden naam te geven. De naam begon met “AUX…/ A LA…”  of zoals vele vlaamse herbergen met   “IN…”.  Na dit eerste woord kwam een naam die duidelijk verwees naar het beroep en de zaken die er verkocht werden. Blijkbaar was het bijvoeglijk naamwoord ‘GOUD’ , ‘D’OR’ zeer belangrijk en gaf het aan dat het een kwaliteitsvolle zaak was.  Zo hadden we in Ronse enkele winkels die dit duidelijk wilden maken via hun naam. 

AUX CISEAUX D'OR

Kleermakerszaak op de hoek van de Peperstraat en het Rooseveltplein, uitgebaat door Pierre Malfait (°Deerlijk) en Mathilde Detemmerman. Hun zoon Valère wordt ook kleermaker in de K.Vandoorenstraat (toen Vooruitgangstraat nr.84) en had daar tevens een stomerij-droogkuis. Hun dochter, Valerie, huwt met Adolphe Dutoict, bakker in de Abeelstraat.

A LA CLEF D’OR

A la clef d’or was een winkel in de Peperstraat, opgericht door Eugène Vandenbossche. De zaak werd door zijn zoon overgenomen. Hier werden alle soorten materialen verkocht die uit metaal bestonden: van sloten, sleutels tot nagels en aanverwante zaken.

AU CHAPEAU D’OR

 La Renaisienne, 1875

AU MARTEAU D’OR

Au marteau d’or was gevestigd in de Wijnstraat, 33 van Waterloos-Fiévet en was een schrijnwerkerij en tevens winkel. Naast het maken en herstellen van meubelen, verkochten ze ook tapijt,grafkisten en linnen. Tevens verhuurden ze tafels voor banketten.  Op 15 augustus 1900 was er een kerkdienst  van de St Martinuskerk in open lucht op de Grote markt. Deze zaak mocht het altaar plaatsen; kostprijs voor dat altaar was 15fr.

AU SOULIER D’OR

Au soulier d’or was een schoenenwinkel opgericht door Maurice Hantson (1899-1974). De eerste vestiging was in de Zuidstraat nr.37, daarna verhuist naar nr.41 in dezelfde straat. De zaak werd overgenomen door zijn zoon Hector.

IN DE GOUDEN SCHAAR

In de gouden schaar , een vlaamse naam, in de St Martensstraat 16. Tegenover de oude St Martinuskerk was een kleermaker gevestigd die tevens stoffen verkocht. H.Callebaut had zijn beroep geleerd in het weeshuis te Ronse en was begonnen met zijn zaak rond 1925.

  < ‘De verbroedering 1933’

AU GANT D’OR

Au gant d’or was een handschoenenwinkel /fabriek van Albert Eeckhout in de Wijnstraat, 35.

 < Publi op cinema-foto’s

IN DE GOUDEN KLAK

Zaak van Ostijn – Depoortere op het St Martensplein (nu Kerkplein), waar juwelen, hoeden en mutsen verkocht werden.

CABARET Pomme d'or

Op het kadasterplan van 1855 staat een herberg vermeld 'Pomme d'or', gelegen in de Rode Mutslaan. De straat heette toen nog Pontstraat.

HOTEL DE L'ETOILE D'OR

Oswald Ponette, °Ronse, 3.9.1837 en +Ronse, 27.11.1910, zoon van Julien Ponette en Marie Catherine Deman, huwt met Sylvie Vanneste. Zij baatten het hotel l’Etoile d'or uit in de Hoogstraat te Ronse. Van 1884 tot 1910 bij zijn overlijden, zetelde hij in de Gemeenteraad van Ronse; in 1896 werd hij burgemeester. In dit hotel werd in 1884 een voorlopige overeenkomst getekend tussen Grawitz en de textielindustrielen.

LE RAYON D'OR

Likeurwinkel, gelegen in de Engelsenlaan, van Marcel Raevens - Aveline Naert

L' ABEILLE D'OR

Bijenprodukten van Oscar Everaert

 

En om alles volledig 'waardevol' te maken werden zelfs 'gouden' producten aangeboden.