Tijdlijn van de verbouwing aan de St Martinuskerk 1823-1832

De brieven, plannen, schetsen, orderboeken en notitie's van de verbouwing van de St Martinuskerk in 1829 kunnen op de onderstaande linken gedownload worden. Dit archief van architect Roelandt, die de verbouwing aan de St Martinuskerk leidde, is te omvangrijk om hier te plaatsen.(1) Ieder item is voorzien van de kopies van de originele documenten en van transcripties van deze teksten. Het betreft de aanbouw van een nieuw koor, sacristie en vergaderzaal. De foto toont het nieuw (1830) aangebouwde deel. Dit gedeelte is nu echter afgebroken.

-   14.6.1823 : Brief van kerkfabriek aan arch. Roelandt om hem aan te manen spoed te zetten achter zijn plannen voor de uitbreiding van de kerk.             https://www.dropbox.com/s/aaf9bxxy7opnrkd/briefRoelandt.jpg?dl=0

-   19.7.1823 : "Debet..." , rekening te betalen aan arch.Roelandt door de Kerkmeesters.         www.dropbox.com/s/3j95p5awg6vt33w/Debet19071823.pdf?dl=0

-   22.8.1827Brief van arch.Roelandt aan pastoor Vandermijnsbrugge om met de kerkfabriek de werken samen te bespreken en tevens zijn rekening voor het opmaken van de plannen.(150 gulden)                                                                           www.dropbox.com/s/hucnsc0hofrblii/brief22081827B.pdf?dl=0

-   3.6.1828 : Brief van pastoor Vandermijnsbrugge aan arch. Roelandt met het aandringen om het plan van de werken te ontvangen.     www.dropbox.com/s/cg8gkpou9jbysbz/brief3061828.pdf?dl=0

-   11.8.1828 : “Bestek en voorwaarden tot het erbouwen en vergrooten een gedeelte…”       https://www.dropbox.com/s/mp0w0r7bidxbxql/Bestek1828.pdf?dl=0

-   11.8.1828 : Bestek voor 17378,45 gulden en uitvoering van de werken.                        www.dropbox.com/s/3jjxkeov6thnkfv/BestekB1828.pdf?dl=0

-   12.8.1830 : Brief aan Kerkenraad van St Martinus van arch.Roelandt met plans en bestek.(Begeleidende brief bij bestek van 11.8.1828)  www.dropbox.com/s/gyoin0h116btn45/Brief12081828.pdf?dl=0

-   11.10.1828 : Plan voor verbouwing                                                                 https://www.dropbox.com/s/jdkjcbebmzjijkd/Plan11okt1828.pdf?dl=0

-   (datum:?) : "Nivellement de l'église..."                                                                         www.dropbox.com/s/f9k74mw54xnzd3j/Nivellement.pdf?dl=0

-   31.3.1829 : “Voorwaarde..”. Lastenboek voor de verbouwing.                       https://www.dropbox.com/s/ju7ka2f1d2hxgkn/Voorwaarde1829.pdf?dl=0

-   31.3.1829 : Bestek en begrotingskosten : 22319,16 gulden                                         www.dropbox.com/s/bn5205bdwcvlbw4/Bestek1829.pdf?dl=0

-   1829 : Grondplan en doorsnede van de kerk getekend door L.Minard.                   www.dropbox.com/s/7f3au46zzhlrjce/Plan1829Minard.pdf?dl=0

-   16.5.1829 : “Begrooting der benoodigde materialen..”                                   https://www.dropbox.com/s/glh301xidin9oxv/Begrooting1829.pdf?dl=0

-   22.10.1829 : Brief aan arch.Roelandt van aannemer A.Desmamre met een discussiepunt in verband met graafwerken.   www.dropbox.com/s/giz2g0i9tuf6dku/brief22101829.pdf?dl=0

-   9.11.1829 : Brief aan arch. Roelandt van aannemer A.Desmamre om een voorschot op de gedane kosten te krijgen.   www.dropbox.com/s/a3c4zmfpwneyqu3/brief9111829.pdf?dl=0

-   12.12.1829 : Brief aan arch. Roelandt van aannemer Paquet met vragen omtrent de gestelde eisen aan bouwmaterialen.     www.dropbox.com/s/aahc42z00jq9is4/Brief12121829.pdf?dl=0

-   (datum : ?) : Plan : N-Z doorsnede van het koor                           https://www.dropbox.com/s/cyrirnkmpwoogtu/DoorsnedeVanKoorPlan.pdf?dl=0

-   (datum : ?) : “Ontwerp vergrooting..”,  globaalplan van verbouwing               https://www.dropbox.com/s/9v6fn33pfd2885j/Ontwerpplan.pdf?dl=0

-   22.3.1830 : Brief aan arch. Roelandt van aannemer Paquet om plan van houtstructuur van het dak op te sturen.     www.dropbox.com/s/gubbj6fx1gciz44/brief22031830.pdf?dl=0

-   26.3.1830 : Brief aan arch. Roelandt van aannemer Paquet in verband met enkele fouten in de plannen.   www.dropbox.com/s/818czjhs399fq4p/Brief26031830.pdf?dl=0

-   8.4.1830Brief aan arch.Roelandt van aannemer A.Desmamre om hem op de werken de stand van zaken te laten zien (oude sacristie is afgebroken), zodat ze verder kunnen met de werken.                                                     www.dropbox.com/s/r22oyito7qhlwkl/brief08041830.pdf?dl=0

-   31.5.1830 : Brief aan arch. Roelandt van A. Desmamre om betaling te krijgen van geleverde werken.         www.dropbox.com/s/l6yw54zuzkpbr6a/Brief3151830.pdf?dl=0

-   13.8.1830 : Brief aan arch.Roelandt van aannemer A.Desmamre om geld te krijgen bovenop de betaling van 4300fl.     www.dropbox.com/s/rsn25tcdk90uh5a/Brief13081830.pdf?dl=0

-   1.10.1830 : Brief aan arch.Roelandt van aannemer A.Desmanre met de hoop hem in Ronse te zien.     www.dropbox.com/s/8ax9jhscrhvm1s0/Brief01101830.pdf?dl=0

-   8.10.1830 : Brief van aannemer A.Desmamre aan arch.Roelandt om geld te ontvangen van een betaling die geblokkeerd staat.     www.dropbox.com/s/cmslf4n9xrcgfiy/brief8101830.pdf?dl=0

-   12.10.1830 : Brief aan arch. Roelandt van aannemer A.Desmamre om geld van een betaling dat geblokkeerd is vrij te maken.     www.dropbox.com/s/7tsh7e4es8phe7m/brief12101830.pdf?dl=0

-   28.10.1830 : Relevé des travaux exécutés                                                                       www.dropbox.com/s/qdppuyryj886q4j/Releve1830.pdf?dl=0

-   9.11.1830 : Brief aan arch. Roelandt van aannemer A.Desmamre om een voorschot op de gedane kosten te krijgen.     www.dropbox.com/s/a3c4zmfpwneyqu3/brief9111829.pdf?dl=0

-   18.11.1830 : Brief van gemeentebestuur aan arch. Roelandt met klachten over de werken.             www.dropbox.com/s/655t9n52e68yyz3/Brief18111830.pdf?dl=0

-   15.12.1830 : Brief aan arch.Roelandt van aannemer Paquet om zijn aanwezigheid te bekomen op de werken en stand van zaken van het houtgebinte van het dak.                                                                                                          www.dropbox.com/s/9u84fkrglz64plm/brief15121830.pdf?dl=0

-   21.12.1830 : Brief aan arch.Roelandt van aannemer Desmamre om zijn aanwezigheid te krijgen op de werken en zo ook een betaling.     www.dropbox.com/s/n3yulehei5vxcml/brief21121830.pdf?dl=0

-   29.12.1830Brief aan arch.Roelandt van pastoor Vandermijnsbrugge om het betalingscertificaat voor de aannemer nog uit te stellen omdat sommige werken nog niet of slecht gedaan zijn.                                                           www.dropbox.com/s/922j9zza7308qnu/brief29121830.pdf?dl=0

-   1830 : Uitgegeven certificaten (uitbetalingen) aan de aannemer Pacquet    www.dropbox.com/s/i4q57vcoldm17bn/certificaten1830.pdf?dl=0

-   8.1.1831 : Brief aan arch.Roelandt van Marlier die bij zijn bezoek aan de werken vernederd is geweest.     www.dropbox.com/s/tdhrxqw8s5dq1ao/brief08011831.pdf?dl=0

-   1831 : “Ouvrages exécutés en 1829, 1830…” : uitgevoerde werken in 1829 en 1830                   https://www.dropbox.com/s/v3xa45p73kpc7jl/Ouvrages1829.pdf?dl=0

-   25.2.1831: Brief aan arch.Roelandt van aannemer Paquet om de stand van de werken mede te delen en zijn goedkeuring en aanwezigheid te Ronse te vragen.                                                                                                           www.dropbox.com/s/ewzo8yck6zire5x/brief25021831.pdf?dl=0

-   8.3.1831 : Brief aan arch.Roelandt van aannemer Paquet om zijn aanwezigheid op de werken en betaling te krijgen.         www.dropbox.com/s/vmqr919rvbfmiy5/Brief08031831.pdf?dl=0

-   29.3.1831 : “Travaux exécutés”. Verslag van gedane werken en veranderingen in de uit te voeren werken. Kostprijs : 18909,86 Fl.     https://www.dropbox.com/s/zg55n99xunhylc9/Travaux1831.pdf?dl=0

-   (datum :?) : “Bestek en begrooting kosten der te doen werken…”                               https://www.dropbox.com/s/u2blygg5ot4juw6/Bestek.pdf?dl=0

-   18.5.1831 : Brief van pastoor Vandermijnsbrugge aan arch.Roelandt ivm financiële discussie.             www.dropbox.com/s/lu3a1clszlqciqn/brief18051831.pdf?dl=0

-   15.6.1831: Brief aan architect Roelandt van aannemer Paquet om zijn aanwezigheid te vragen op de werken                 https://www.dropbox.com/s/kvjw1xqc8x6veit/Brief15jun1831.pdf?dl=0

-   (datum :?) : "Note de bois pour la charpente.."                                         https://www.dropbox.com/s/9c7l22bjet9o8ti/Note%20de%20bois.pdf?dl=0

-   (datum :?) : "Note de bois pour la charpente.."(bis)                                     www.dropbox.com/s/6mwcq05iezh3ox0/Note%20de%20bois2.pdf?dl=0

-   > 1831 : "Etat des travaux exécutés en plus et en moins...". Meer en mindere werken met kostenberekening.                   www.dropbox.com/s/m02a4u7udrf5e9b/EtatTravauxPlusMoins.pdf?dl=0

-   > 1831 : "Etat des travaux exécutés...". Bijkomende werken na nieuw order van stad Ronse.                 www.dropbox.com/s/fpo1o6wy5r2zcga/EtatTravaux.pdf?dl=0

-   > 1831 : "Etat des travaux exécutés en plus et en moins.." (bis)                                   www.dropbox.com/s/tko2qt8spso7ua4/EtatTravaux2.pdf?dl=0

-   1831 : "Travaux exécutés en maçonneries et autres en 1831"                         www.dropbox.com/s/mybzucsahbrn3gy/TravauxMacon1831.pdf?dl=0

-   17.11.1831 : Brief aan arch.Roelandt van aannemer Paquet met de financiele stand van de uitbetaling van de architect aan 5% van de werkkosten en voorstel tot uitbetaling van voorschot van 17000 florijnen aan aannemer Paquet via de pastoor;   www.dropbox.com/s/vdz8nbdh7oqm635/brief17111831.pdf?dl=0

-   30.12.1831 : Brief aan arch.Roelandt van pastoor Vandermijnsbrugge om zijn goedkeuring te krijgen voor betaling aan aannemer Paquet.   www.dropbox.com/s/zplbropyv639bxk/Brief30121831.pdf?dl=0

-   1832 : Kaft van verzamelmap                                                                               www.dropbox.com/s/cvh4i0ktw04w0xy/KaftOmslag1832.pdf?dl=0

-   5.1.1832 / 5.11.1832 : 4 brieven op één document geschreven : Goedkeuring van arch.Roelandt om het tiende (1700 gulden) van de totale som te betalen aan aannemer Paquet; Brieven van arch.Roelandt ivm betalingen aan Paquet; Betaling van 176,65 Fl ereloon aan arch.Roelandt door Paquet. (Kladnotities)                                                                                         www.dropbox.com/s/wasy6ua18m1znrx/brief05011832.pdf?dl=0

-   17.7.1832 : Brief aan arch.Roelandt van aannemer Paquet om de lijst van min- en meerwerken te ontvangen zodat een juiste afrekening kan gemaakt worden van 19750 gulden.                                                                                   www.dropbox.com/s/eluz1j7feo1evrs/brief17071832.pdf?dl=0

-   6.9.1832 : Brief aan arch.Roelandt van pastoor Vandermijnsbrugge met verzoek om nog te wachten op betaling omdat de stad de subsidie nog niet heeft betaald.                                                                                www.dropbox.com/s/7defm25kj4gh94n/Brief6091832.pdf?dl=0

Referentie's

(1) Alle documenten zij tevens raadpleegbaar op : adore.ugent.be  (zoekterm : Ronse)