Studenten van Ronse te Leuven (1734-1779)

De universiteit van Leuven was voor de Franse revolutie samengesteld uit verschillende colleges, zoals “Falconenses”  De Valk, “Castrenses”, “Lilienses”, “Porcenses” Het varken.  Dit laatste college dat zijn naam ontleend heeft aan de “Taveerne van het wilde vercken” recht tegenover, bood voorbereidende jaren aan om toegang te krijgen tot de hogere faculteiten van theologie, geneeskunde en rechten. Men kon in “Porcenses” inschrijven vanaf 15 jarige leeftijd en meestal rijke studenten konden zich dat veroorloven. Uit de inschrijvingslijsten van 1734 tot 1779, geschreven in latijn, worden hier de Ronsische studenten vermeld met hun inschrijvingsdatum, hun gekozen college en hun sociale status zoals genoteerd staat in de oorspronkelijke lijsten van de universiteit. Bij hun naamvermelding staat steeds hun plaats van herkomst genoteerd. (7) Voor Ronsenaars is dat “Rothnacensis”. De studenten werden op die lijsten onderverdeeld in 4 categoriën : “Nobilis”, de edelen, “Maiorennes”,  “Minorennes” en “Pauperes”, de armen. Het is dus niet verwonderlijk dat met een dergelijke sociale piramide, de universiteit moest stoppen in 1796, toen “égalité” het woord, het ideaal was.

Inschrijving van Stefanus Bouchez Rothnacensis, 1753

Ingeschreven studenten uit Ronse aan de universiteit te Leuven

Lucas De Couvreur : 1734 als ‘pauper’

Petrus Ignatius De Bisschop : 1736, in “Falconenses” als ‘pauper’.Geboren te Ronse, St Martinuspar., 18.1.1717, zoon van Petrus  De Bisschop en Marie Goré

Carolus Van Dooren : 12.1.1740, in “Falconenses” als ‘minorenses’.Geboren te Ronse, St Martinuspar., 30.9.1720, zoon van Franciscus Vandendooren en Marie Catherine Helluy. Zijn peter is de pastoor van de St Martinuskerk , Carolus Jacobus Helluy.

-          Petrus Ludovicus De Buisson : 1741 in “Porcenses” als ‘pauper’

-          Franciscus Soudan : 10.1.1742 in “Falconenses” als ‘minorennes’.Geboren te Ronse, St Martinuspar., 30.3.1721, zoon van Joannes Baptiste Soudan en Marie Barbara Foucart.

-          Jacobus Vanden Ende : 1743 in “Falconenses” als ‘minorenses’.Geboren te Ronse, St Martinuspar.,25.7.1723, zoon van Joannis Vandeneijnde en Maria Elisabeth Dedoncker.

-          Leopoldus Vanden Hende : 1745 in “Porcenses” als ‘minorenses’.Geboren te Ronse, St Martinuspar., 30.11.1723, zoon van Guilielmus Vandenhende en Marie Dimanche.

-          Christophorus Franciscus De Blieck : 1745 in “Porcenses” als ‘pauper’. Geboren te Ronse, St Martinuspar.,5.1.1722, zoon van Guilielmus De Blieck en Maria Antonia Vandendriessche.  Zijn peter was Christophorus Vanmeldert, kanunnik te Ronse.

-          Joannes Ludovicus Bernaert : 1745 in “Falconenses” als ‘pauper’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 17.10.1725, zoon van Joannes Ludovicus Bernaerd en Marie Barbara Deltour.

-          Petrus Thomas Cambier : 1746 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 20.2.1727, zoon van Petrus Cambier en Barbara Lemaire. Thomas Willems, onderpastoor van St Martinus, is zijn peter. De vader is vicarus van het St Hermes Collegiaal.

-         Joannes Baptista Le Louvroy : 1746 in ‘Falconenses. Geboren te Ronse, St Martinuspar.,4.7.1719, zoon van Aegidius DeLouvroy en Ludovica Vandespiegel.

- Ignatius Fostier: °Ronse, SP, 16.3.1724 en +Oudenaarde, 19.1.1797, zoon van Nicolaus Laurentius Fostier en Maria Catharine Vansteenkiste. Ingeschreven als "minorennes" in De Valk, anno 1745. Hij wordt religieus in St. Adrianus te Geraardsbergen.

-        Joannes Baptiste James : 1746 in “Falconenses”. Geboren te Ronse, St Martinuspar.,10.12.1726, zoon van Stephanus James en Petronilla Cambo. Jan Baptiste James is schepen te Ronse van 1758 tot 1763.(1)

JB Le Louvroy en JB James staan onder elkaar in de lijst. Mogelijk hebben ze samen de reis naar Leuven gedaan en samen ingeschreven.

-          Henricus Ludovicus De Scheppere : 4.11.1749 als ‘maiorennes’.

-          Joannes Baptiste Mondet : 1750 in “Falconenses” als ‘minorenses’. Meer over deze JB. Mondet staat te lezen in artikel “JB Mondet, rector te Leuven, 1772”.(2)

-          Franciscus Emanuel Fostier : 1750 in “Falconenses” als ‘minorenses’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 22.8.1731, zoon van Philippe Emmanuel Fostier en Marie Catherine Demeulemeester. Hij huwt in 1759 met Catherine Therese Josephine Fostier en overlijdt in 1814. Hij was een Fostier-afstammeling aan zowel vaders- als moederskant.

"...dominus franciscus emmanuel fostier, toparcha de ten berghe, curie flandria advocatus, ac hujus oppidi ex consul, habitans in hac parochie,et..." (uit Parochieregister St Martinus, Ronse, 1780)

-          Abraham Van Bosterhout : 1751 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse als Abraham Benedictus, St Petruspar., 2.2.1732, zoon van Judocus Van Bosterhout en Anna Francisca Gheerolfs. Zijn jongere broer, Franciscus, studeert eveneens aan de universiteit. (zie lager)

-          Stefanus Bouchez : 1753 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse,St Martinuspar., 8.3.1732, zoon van Carolus Bouchez en Anne Therese Waignaert.

-          Joannes Planchon : 1755 als ‘maiorennes’. Geboren te Ronse als Joannes Baptiste Lucas, St Martinuspar., 6.11.1734, zoon van Carolus Gabrielus Planchon en Marie Joseph Letton. Zijn peter, Joannes Baptiste Lucas Vanden Driessche, was baljuw te Nukerke.

-          Franciscus Van Bosterhout : 1755 als ‘maiorennes’. Geboren te Ronse als Franciscus Emmanuel, 23.5.1733, St Petruspar., zoon van Judocus Van Bosterhout en Anna Francisca Gheerolfs. Huwt te Gent op 30.7.1772 met Joanna Sabina Theresia Fostier. Op 19.10.1784 overlijdt hij te Ronse, 51 jaar oud.

-          Joannes Anthonius Van Den Driessche : 18.12.1755 in “Falconenses’ als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 13.1.1737, zoon van Joannis Baptiste Vandendriessche en Marie Antonie Gossè.

-          Franciscus Hansart : 18.12.1755 in “Falconenses” als ‘minorennes’

-          Nicolas Josephus Macquet : 1757 in “Porcenses” als ‘pauper’

-          Philippus Alexius Benedictus Fostier : 6.11.1758 als ‘maiorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 16.7.1735, zoon van Philippus Emanuel Fostier en Marie Catherine Demeulemeester.  Zijn oudere broer is ook ingeschreven in de universiteit (zie hoger).Hij huwt in 1784 met Marie Anna Claessens en overlijdt hetzelfde jaar.

Joannes Franciscus Ludovicus De Schepper : 1759 als ‘maiorennes’. Geboren te Ronse, SM, 17.2.1743, zoon van Joannis Baptiste Benedictus De Scheppere (schepen te Ronse, arts te Gent) en Jacoba De Pascal; huwt te Gent, 1.6.1765 met Catherine Beydens en overlijdt te Gent, 13.9.1805. Beroep: arts

Joannes Baptiste Colbrant : 24.1.1759 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, SM, 29.12.1736, zoon van Fidel Martin Colbrant en Marie Livine Schallon. Hij wordt op 16.11.1767 benoemd  aan het kapittel te St Omer (Fr); “nominatus ad capitulum audomarense”.(7)

Huwelijksakte, Ronse, St.-Martinus, 3.7.1767 van Thomas Ryckaert en Anna Catherina Colbrant, zijn zuster. (f°3489)

Bernardinus Fostier: 24.1.1759 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Hij wordt kanunnik benoemd te Ronse, St-Hermescollegiaal. Overlijdt te Ronse, 22.2.1771

Jacobus Ludovicus Van Coetsem : 1763 in “Castrenses” als maiorennes’. Afgestudeerd als dokter en gehuwd met Maria Francisca Van Lierde, vestigt hij zich te Gent. In de “Courrier De Gand” van 1825 wordt de openbare verkoop van zijn doktersboeken aangekondigd.(3)

Petrus Antonius De Schrijver : 1763 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 18.12.1745, zoon van Norbertus De Schrijver en Maria Catharina Pijcke.

Joannes Emmanuel Mondet : 1763 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Petruspar., 19.11.1745, zoon van Joannes Franciscus Mondet en Marie Margarita Van Meldert. Hij studeert af te Leuven als licentiaat in de rechten en huwt Marie Anne Louisa Van Hove in 1787. Hun huwelijk gaat door in de kapel van het kasteel te Ronse. Hij is dan ook consul van Ronse.

Philippus Emmanuel Mondet :  30.1.1765 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, 25.6.1744, zoon van Theodorus Josephus Mondet en Marie Dorothea Fostier. Hij was zowel aan vaders- als aan moederskant verwant met Fostier. Na zijn studies wordt hij priester en kapelaan in het collegiaal van de St Hermeskerk te Ronse.

St Martinus -parochieregister 1770

Thomas Joseph Lermain : 15.1.1766 in “Falconnences” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, 21.12.1745, zoon van Joannis Baptiste Lermain en Maria Francisca Pallantijn.

Carolus Josephus Stalins : 15.1.1766 in “Falconnences” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, 26.5.1745, zoon van Carolus Stalins en Marie Anna Vancoppenolle.

Promotie te Leuven in 1767 (4)

C.J. Stalins wordt pastoor te Poeke in 1775 en keert op het einde van zijn leven terug naar Ronse waar hij overlijdt op 6.2.1812.

Parochieregister Poeke, 1778

Joannes Ludovicus Franciscus Soudan : 28.1.1767, in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 30.7.1749, zoon van Ludovicus Franciscus Soudan en Maria Margarita Soudan.

Romanus Norbertus Van Hove : 12.1.1768, in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, 10.7.1747, zoon van Petrus Franciscus Van Hove en Joanna Maria Bijl; oudere broer van Alexander Ludovicus (zie lager). Hij wordt kapellaan-schatbewaarder in de St Hermeskerk te Ronse. Op Kerstdag 1798 wordt hij gearresteerd door het Napoleontische leger en verbannen naar Ile d’Oléron vanwaar hij in 1800 terugkeert. Na een ongeval  sterft hij te Gent op 7.5.1811.(10)

-          Alexander Joannis Baptiste Stocquart : 4.1.1769, in “Porcenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 19.5.1748, zoon van Joannis Baptista Stocquart en AngelinaFollet.

-          Joannes Franciscus Joseph Couvreur : 20.1.1770 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 22.3.1751, zoon van Franciscus Josephus Couvreur en Maria Carolina Waignart.

-          Joannes Baptiste Joseph Spieleers : 20.1.1770 in “Falconenses” als ‘minirennes’

-          Dominicus Tonnelier : 20.1.1770 in “Falconenses” als ‘minorennes’

-          Franciscus Emmanuel Bataille : 20.1.1770 in “Falconenses” als “pauper’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 24.10.1753, zoon van Franciscus Bataille en Maria Barbara Bernard.

-          Petrus Josephus De Malander : 1772 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, 22.11.1754, zoon van Gaspar De Malander en Joanna Teresia Baert. Deze ouders zijn tevens de voorouders van Ephrem De Malander, burgemeester en notaris te Ronse.

Doopakte St Martinusparochie

-          Augustinus Vandeput : 1773 in “Falconenses” als ‘minorennes’

-          Leander Romanus De Laruelle: 10.1.1774 in “Castrenses” als ‘minorennes’.Geboren te Ronse, St Petruspar., 29.2.1756, zoon van Hermes De Laruelle en Maria Ludovica Tramesure. In 1789 staat hij vermeldt als Kanunnik te Ronse in zijn geboorteparochie(5) en één jaar later wordt hij ontvanger van het kapittel. Hij is pastoor van de St Petrusparochie tot in 1818.

-          Emmanuel De Schrijver : 24.1.1774 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 25.12.1753, zoon van Norbertus De Schrijver en Maria Catharina Pijcke. Zijn broer, Petrus Antonius, was ook ingeschreven te Leuven in 1763 (zie hoger).

-          Leonardus Mouroit : 24.1.1774 in “Falconenses” als ‘minorennes’

-          Joannes Delplace : 23.2.1775 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar.,  als Joannes Franciscus, 9.12.1755, zoon van (overleden) Joannes Franciscus Delplace en Maria Francisca Vandendooren. Zijn peter is Ludovicus Franciscus Vandendooren, pastoor te Kwaremont.

-          Ludovicus Van Hove : 23.2.1775 in “Falconenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, St Matinuspar., 22.2.1756, als Alexander Ludovicus, zoon van Petrus Franciscus Van Hove en Joanna Maria Bijl. Hij huwt in 1790 met Therese De Riemacker. Tijdens de Brabantse revolutie leidt hij de Ronsische opstandelingen tegen het Oostenrijkse bewind. In 1790 wordt hij baljuw te Ronse. In 1798 wordt hij gearresteerd door de Fransen en weggevoerd naar Parijs. Na eerst in 1801 in de gemeenteraad te zetelen, wordt hij burgemeester van Ronse in 1808. Hij heeft in die functie veel verwezenlijkt te Ronse. (10)

-          Joannis Ludovicus Manouvrier : 22.1.1776 in “Falconnenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse, 21.5.1757, St Martinuspar., zoon van Ludovicus Josephus Manouvrier (alias Dujardin) en Joanna Teresia De Bisschop.(8)

-          Constantinus Josephus Roemmens : 22.1.1776 in “Falconnenses” als ‘minorennes’

-          Ludovicus Bouchez : 13.1.1777 in “Falconnenses” als ‘minorennes’. Geboren te Ronse als Carolus Ludovicus, 16.4.1757, zoon van Carolus Josephus Bouchez, procurator en notaris,(12) en Clara Isabella Mondet. Clara Isabella Mondet overlijdt in 1779, 48 jaar oud en wordt begraven in de St Martinuskerk. Ludovicus wordt kanunnik aan het St-Hermescollegiaal te Ronse en daarna pastoor te Oombergen.

Overlijdensakte van zijn moeder, Clara Isabella Mondet, Ronse, St Martinus, 1779. "18 sepulta est in templo Domicella Clara Isabella Mondet uxor D. Caroli Josephi Bouchez, procuratoris et Notarii Regii 48 annorum..."

-          Joannis Franciscus Hercule Philippus Emmanuel Fostier de ten Berghe : 1.10.1778 als ‘maiorennes’. Geboren te Ronse, St Martinuspar., 5.1.1762, zoon van Franciscus Emmanuel Fostier en Catharina Theresia Fostier. Zijn vader is bij zijn geboorte lid van de Curie van Vlaanderen en was ook ingeschreven als student te Leuven in 1750.(zie hoger)

Doopakte parochieregister

Inschrijving te Leuven 1778

Wanneer hij zich inschrijft te Leuven , 16 jaar oud,  laat hij zich Fostier de tenberghe noemen. ‘Ten berghe’ is een plaats te Ronse , ten noorden van de enclave Landenbourg; ten oosten van de huidige Dammekensstraat. (9) Zijn peter Bernardinus Fostier was heer van Landenbourg. Wil hij door die naamtoevoeging van ‘ten berghe’ zich profileren als adel of simpelweg een woonplaats bijvoegen?  Toch wordt hij te Leuven niet bij de ‘nobiles’ gevoegd. Het was in de 18°eeuw gebruikelijk om naast de familienaam de plaats/de hoeve van afkomst te vermelden; hier dus hoeve ‘ten berghe’.(11) Hij werkt als advocaat (1810/1824) aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde.(6)

Lijst van advocaten bij Rechtbank te Oudenaarde 1824 (6)

Nawoord

Gedurende de 46 jaar inschrijvingen te Leuven die hier vermeld staan, zijn er 49 Ronsenaars ingeschreven. Sommige werden niet teruggevonden in de geboorteregisters van Ronse. Mogelijk zijn ze elders geboren en kort na hun geboorte naar Ronse gekomen en geven ze ‘Rothnacum’ als afkomstplaats op. Dit kleine aantal staat natuurlijk in fel contrast met het aantal universiteitsstudenten tegenwoordig. De financiele- en praktische mogelijkheden waren 250 jaar geleden ook niet te vergelijken met nu.

Referentie’s en aantekeningen

(1)    O.Delghust, Liste des magistrats communaux de la ville de Renaix, Renaix, Spiers Marc, 1951

(2)    https://ronse-door-de-eeuwen.webnode.be/j-b-mondet-ronsenaar-rector-te-leuven-1772/

(3)    Vandekerkhove, Courrier de Gand, 1825

(4)    Van Gintertaelen, Promotiones generales philosophiae, 1798

(5)    Pieter De Sloovere, Den grooten Brugschen comptoir-almanach, 1789

(6)    A.B. Steven, Almanak der provincie Oost-Vlaanderen, 1824

(7)    www.arch.be (Oude universiteit, inschrijvingslijsten nr.27-28)

(8)    www.arch.be ( parochieregister St Martinus Ronse)

(9)    Kaart van Ronse, 1684. Ten berghe ligt ten noorden van de enclave Landenbourg maar er is nog een plaats Ten berge in Ronse, namelijk ten westen van de Muziekbos, grenzend aan Louise-Marie.

(10) O.Delghust, Célébrités Renaisiennes, Annalen, GOKRTI, 1965

(11) Zo vermeldt Philippus Ludovicus Magherman (1731-1783), grootvader van Ives Sabin Magherman (burgemeester van Ronse) na zijn naam ‘de ter Rijdt’. ‘Ter Rijdt’ was de ouderlijke hoeve gelegen op de weg van Leupegem naar Berchem.

(12) Procurator : gevolmachtigde, advocaat, woordvoerder : https://www.dumont-andre.nl/woordenboek/p.html