Glasramen in de St-Martinuskerk

De glasramen in de kooromgang van de St Martinuskerk zijn allemaal geschonken door clerici van de kerk en door parochianen. De kooromgang in wijzerzin doorlopend komen we eerst het glasraam tegen geschonken door de familie De Craene – Vandenhende.

De middenste afbeelding van de 3 glasramen stelt Karel de Grote voor. Op de 2 buitenste staan de H.Elisabeth en de H.Joanna de Chantal. 

Carolus Ludovicus De Craene is geboren te Zwevegem op 11.12.1816, zoon van Pierre Jacques De Craene en Rosalie Depape en +Ronse, 11.7.1881 en huwt als weduwnaar van Adele De Prosts, te Ronse op 21.5.1851 met Maria Francisca Vandenhende. Zij is de zus van kanunnik Louis Joseph Vandenhende (°Ronse, 1814- +Gent, 1901). Hun ouders zijn Louis Ezechiël Vandenhende en Catherine Velghe.

Ze hebben een winkel in de Peperstraat nr.11 en hij is tevens tabaksfabricant. De oudste zoon (°Ronse, 10.4.1852 en +Ronse, 22.3.1859, 6 jaar oud) heette zoals zijn vader, Charles Louis. De 2 heiligen op de zijglasramen zijn de naamheiligen van hun 2 dochters : Marie Elise, geboren te Ronse,19.10.1852 en Marie Jeannette, geboren te Ronse, 9.10.1859. (Elise = Elisabeth en Jeanette = Joanna). Charles De Craene was lid van de kerkfabriek.(1)

■ Het volgende 3-delige glasraam is geschonken door de familie Desmet – Derodere in 1897.

In het midden staat de H.Emmanuel, links de H.Philippa en rechts de H.Julia. Dhr.Desmet was ook een lid van de kerkfabriek.(1)

■ Een ééndelig glasraam met de afbeelding van de H. Juliana Cornelionensis is geschonken door de weduwe Beatse Buyle en familie. Onderaan staat het wapenschild van Ronse, de dubbelkoppige adelaar. De familie Beatse-Buyle ligt begraven op het oud-kerkhof te Ronse.

■ Het glasraam met de afbeelding van de H.Petrus is geschonken in 1927 door en ter herinnering aan EH. A. De Prez. Amatus De Prez, geboren te Lede in 1859, was pastoor van de St Martinuskerk van 1906 tot 1927. Het wapenschild is van Paus Pius XI; paus van 1922 tot 1939.

■ In 1927 schenkt EH. Joseph Arnould een glasraam met zijn naamheilige St Jozef  met onderaan de vlaamse leeuw op een wapenschild.

■ Als voorzitter van de Bond van het Heilig Hart laat Oswald Ponette een glasraam plaatsen met de afbeelding van Jezus en het Heilig Hart, Sanctissimum Cor Jesu. Oswald Emile Ponette (1837-1910) was burgemeester van Ronse van 1896 tot 1910. Onderaan staat het wapenschild van paus Leo XIII met de wapenspreuk Lumen in caelo

“ Posuit clerus huius ec(lesi)ae V.Pycke par V.Devos & H.Bonner vicep “ : tekst op het glasraam geschonken door de pastoor Vital Pycke en onderpastoors Victor Devos en Hector Bonner van deze kerk. EH. V.Pycke was pastoor van de St Martinuskerk van 1892 tot 1906 en heeft dus de bouw van de nieuwe kerk meegemaakt samen met EH. V. Devos.

  EH. Vital Pycke

■ De familie Theophile Arnould – Blondine Verschelden schenken  glasraam met de afbeelding van de H.Joannes Baptista. Bij het overlijden van zijn schoonmoeder, Colette Hantson, in 1892 geeft hij ‘cultivateur’ op als beroep en woont in de 7° wijk te Ronse. Blondine Verschelden is de dochter van Pierre Francois Verschelden en Colette Hantson. Het gezin Arnould – Verschelden : op 8.12.1893 wordt te Ronse hun zoon Adolphe geboren.

■ De fam. Desmet – Derodere schenkt een tweede glasraam met de HH. Octavianus, Joseph en Yves.

■ Een glasraam met de afbeeldingen van de HH. Hortensia, Melania en Caecelia is geschonken door de fam.Dupont. 

Heel waarschijnlijk betreft het hier de dochters en vrouw van Pierre Andre Dupont, fabrikant. Gehuwd met Melanie Brackelaire en hun 2 dochters: Marie Cecile Dupont, °Ronse, 26.6.1841 en Camille Hortense Dupont, °Ronse, 21.8.1852. Het middenste glasraam is de patroonheilige van de moeder, H. Melania, geflankeerd door de 2 naamheilige van de dochters.

■ Het glasraam boven de deur van de sacristie is geschonken door de fam.Reynaert en stelt de HH. Judocus, Felix en Seraphina voor. Geschonken door Felix Reynaert, °Ronse, 9.9.1838 en +Ronse, 11.3.1915, zoon van Judocus Reynaert (°Kwaremont, 23.9.1791 en +Ronse, 1.1.1860) en Seraphine Roose (°Ronse, 5.5.1795 en +Ronse, 4.2.1853). Felix was priester en pastoor in Engeland.

 

 

GLASRAMEN IN DE KERK

Dit glasraam in de zuidkant van het schip is geschonken door de familie Velghe-De Donder. Emmanuel Louis Velghe, °Ronse, 3.7.1809 en +Ronse, 20.5.1891 en Colette De Donder, °Ellezelles, 29.10.1811 en +Ronse, 18.3.1877. Emmanuel Velghe, cafehouder,  was eigenaar van het oostelijk deel van de gronden waarop de nieuwe St-Martinuskerk werd gebouwd. Hun zoon Maximilien Victor Velghe (1841-1902) was arts te Ronse. Zoon Abel Velghe (1846-1901), gehuwd met Jeanne Nelen was industrieel. Links onderaan staat het wapenschild van de toenmalige Paus Pius X.

______________________________________________________

Dit glasraam in de zuiderkant van het schip is geschonken door de familie Degand-Dopchie. Emmanuel Francois Degand, °Ellezelles, 7.3.1850, was gehuwd te Ronse op 5.9.1891 met Aline Virginie Dopchie, °Ronse, 2.1.1859, dochter van Pierre Julien Dopchie en Charlotte Denonne. Bij hun huwelijk is hij gemeentesecretaris te Ellezelles. Ze woonden in de Zuidstraat te Ronse, huidig hotel Lou Pahou. Emmanuel Degand overlijdt te Ronse, 4.3.1929, 79 jaar oud.

_________________________________________

Een ander glasraam in het schip is geschonken door Georges Decanniere en Marie SerruysGeorges Decanniere, °Kortrijk, 24.5.1868 en +Ronse, 12.12.1945, zoon van Julien Decanniere en Marie Mathilde De Leersnijder, huwt als weduwnaar van Josephine Rooymans te Ronse op 29.7.1912 met Marie Serruys

_______________________________________

De familie Georges Dopchie (1870-1932) - Jeanne Velghe (1884-1954) hebben ook een glasraam geschonken in de zuidkant van het schip. Georges Dopchie was de zoon van Leopold en Adolphine Vermeulen. Hij was schepen (1907) te Ronse. Hun graf ligt nog steeds op het oud-kerkhof te Ronse. Jeanne Velghe was de dochter van Abel Velghe en Jeanne Nelen.

 Familiale relatie met Velghe-De Donder (glasraam annex)

____________________________________________________

Aan de noordkant van het schip is een glasraam geschonken door Torcq-Dopchie. Charles Louis Torcq, °Wattripont, 16.7.1858 en +Ronse, x.3.1935 (2), zoon van Charles Louis Torcq en Rosalie Dubois, huwt te Ronse, 2.1.1901 met Mathilde Dopchie, °Ronse, 2.1.1859, dochter van Pierre Julien Dopchie en Virginie Charlotte Denonne (1833-1873). Bij hun huwelijk is hij handelsvertegenwoordiger en zij industriele. Het gezin woonde in de Tuinstraat te Ronse.(1921)

__________________________________

Het grote glasraam achteraan de kerk is geschonken door Ephrem De Malander. Geboren te Ronse, 28.9.1843 en overleden op 11.3.1930; gehuwd met Jeanne Theresia Debuysscher (1829-1918); notaris en burgemeester van Ronse van 1872 tot 1895.

Links onderaan staat de tekst: Posuere Ephrem De Malander huius civitatis burgimagister ab an 1872 ad anum 1896 qui hanc ecclesiam magistro operis Modesto De Noyette ex Ledeberg DOM erigi curavit eiusque uxor Theresia Debuysscher ano Dm 1897.

In deze tekst op het glasraam staat dat hij burgemeester was tot 1896, maar dit is fout en moet 1895 zijn! De persoon boven deze tekst houdt een papier vast met griekse woorden: è agapè kai eykrateia psuchen kathalroy sin. (Naastenliefde en beheersing, ziel en zuiverheid)

Centraal in dit glasraam staat de patroonheilige van de kerk: Sanctus Martinus.

_____________________________________________________

Het grote glasraam in de noordelijke zijbeuk is opgedragen ter herinnering aan Leonard De Malander en zijn vrouw Amelia Dupont. Ouders van Ephrem De Malander. Jean Leonard De Malander, °Ronse, 16.6.1818 en +Ronse, 18.4.1888 was gehuwd te Ronse, 7.10.1840 met Amelie Dupont. Hij was organist en stadsontvanger. Hun beide naamheiligen staan centraal links en rechts op het glasraam. Amelie Dupont , °Ronse, 21.8.1806 en +Ronse, 23.2.1887. Dit glasraam wordt hen in 1901 opgedragen door hun dochter Marie Eveline De Malander, haar man Arthur Vander Snickt en Ludovicus De L'Arbre, man van hun kleindochter Zulema De Malander (dochter van Ephrem). Arthur Vander Snickt was brouwer op de Grote Markt te Ronse.

De naamheilige Amelia, Amelberga van Temse, wordt hier afgebeeld met een witte gans  aan haar voeten, omdat zij zou verhinderd hebben dat een zwerm wilde ganzen de zaden kwamen oppikken op haar akkerland te Mater.

________________________________________________________

Het grote glasraam in de zuidelijke zijbeuk werd geschonken door de familie David Cambier ter herinnering aan hun moeder Melanie Vander Eecken. De tekst: "In testimonium fide christianae et piae memoriae Melaniae Vander Eecken has fenes pos David Cambier eius coniux collegii aedituorum huius ecclesiae praeses eorumque liberi Vitalis, Felix, Arsenius, Cyrillus Maria Victor presb Leo iur civ doctor Audomarus notar Octavius presb 1896". De naamheiligen van de kinderen staan afgebeeld op de glasramen.

David Cambier, °Ronse, 11.11.1809 en +Ronse, 24.4.1896; Melanie Vander Eecken, °Nukerke, 8.12.1820 en +Ronse, 21.4.1868. Kinderen: Vital (1845-1936); Felix (1847-1903); Arsene (1849-1933); Cyr (1850-1928); Maria (1853-1926); Victor (1855-1932); Leon (1856-1939); Omer (1859-1915) en Octave (1861-1932)

________________________________________________________

Referenties en illustraties

(1)   Sint-Martinuskerk te Ronse, folder uitgeven door de kerkfabriek, 2014.

(2)