Francois Portois in de 'jeune garde impériale' van Napoleon

'La garde impériale’ werd door Napoleon opgericht in 1804. Het was een elitekorps met de taak Napoleon te beschermen. In 1814 was dit korps uitgegroeid tot 112482 soldaten, die onder het rechtstreeks bevel van Napoleon stonden. Dit leger werd dan na enige tijd onderverdeeld in ‘jeune’, ‘moyenne’ en ‘vieille garde’ en kreeg naast de beschermende taak van de keizer ook aanvalsopdrachten.(3) Deze soldaten waren beter gekleed, kregen beter eten en werden een stuk beter betaald. Kunnen lezen en schrijven was noodzakelijk.(4)

  soldaat van de “jeune garde impériale”

Joannes Franciscus Portois wordt te Ronse, St-Pieterparochie, geboren op 4 okt 1794 als zoon van Richard Portois en Anne Thérèse Cambier.  Vader Richard , zoon van Franciscus Portois en Anne Marie Haelters,  is handelaar.

Doopakte van Joannes Franciscus Portois, Ronse 1794

Hij gaat in het Napoleontische leger. Gebeurt dit door de loting of als vrijwilliger? Wanneer Francois zeer jong overlijdt te Solre-Le-Château (Fr) op 27.4.1814, 19 jaar oud, is hij fuselier in het 3°reg. ‘voltigeurs de la jeune garde impériale française’.  Fuseliers waren lichte infanteristen en goede schutters.  Dit 3° regiment van de ‘jeune garde impériale’ werd opgericht in 1810 en bestond uit jonge, sterke mannen met een goede educatie (bien éduqué).(2)  Hij verbleef bij zijn overlijden te Solre-Le-Château in de Rue des réligieuses in het huis van Jean Rouez.(1)

 Overlijdensakte van soldaat Francois Portois, 1814

Familieverband tussen Francois Portois (grootoom) en Gustave Royers. ( Ronse, Gustave Royersstraat)

Referenties

(1) Akten van burgerlijke stand, Ronse, 1814

(2) www.wikipedia.be/ (jeune garde impériale)

(3) www.vivelempereur.skyrock.com

(4) Johan Op De Beeck, Napoleon, deel 2: van keizer tot mythe, Manteau, Antwerpen, 2014