Familie Febvrier en St.Martinuskerk (1904)

Via de onderpastoor Emiel De Meester van de St Martinuskerk wordt bij de firma Rooms in Gent een beeld besteld van St Antonius van Padua. De onderpastoor De Meester schrijft een kleine nota op de brief van Rooms (1): “Dit werk zal betaald worden door Raphaël en Rachel Febvrier maar deze bestelling, ingegeven door een wens, mag niet openbaar gemaakt worden en zeker niet aan hun moeder verteld worden.” “ prière de n’en parler à personne, pas même à Mme Febvrier leur mère.” Na 115 jaar zal wel niemand nog bezwaar hebben dat dit nu verteld wordt.

“Eerwaarde Heer en vriend

Met veel genoegen zal ik trachten een beeld van St Antonius te maken, waardig van de kerk en het overige en dat met tegen den feestdag van den heilige in 1905. De prijs, beeld met kind Jesus in gewoon hout, 1m25 hoog (10% minder als de beelden op den koor) gepolij… met voetstuk in eikenhout, verzenden en plaatsen medebegrepen, moet zijn 825 franken. Aan zoo’n beeld is veel meer werk als aan een enkel beeld! Heb…….. goede genegenheid en aanvaard, Eerwaarde Heer en vriend, de hartelijk groeten van uw toegenegen  Rooms. Gent, 20 juni 1904”

Vader Janvier Julien Fevrier uit Ronse huwt met Emerentia Fontaine en geeft als beroep ‘fabricant’ op. Eén van de kinderen is Raphaël, geboren te Ronse op 17.8.1859. Het gezin woont dan in de Priesterstraat (huidig nr.28). Het beeld zal klaar zijn tegen de feestdag van St Antonius volgend jaar (13 juni 1905) en kost 825fr. Eén dag voor het feest van St Antonius , op 12 juni 1905, ontvangt de firma Rooms de 825fr voor het maken van het beeld.

“ Ontvangen van den Eerw. Heer E. De Meester onderpastoor op St Martens te Ronsse, de som van achthonderd vijf en twintig franken over het maken en plaatsen van een St Antoniusbeeld met voetstuk. Ronsse, 12 juni 1905.   Rooms”

Om een idee te hebben hoeveel 825fr toen relatief waard was : de doopvont in de kerk kostte toen 3500fr en de preekstoel 5500fr bij dezelfde firma Rooms.   Maar Raphaël Febvrier zal deze schenking aan de kerk niet meer meemaken want hij sterft voor deze datum op 24.3.1905 op 45 jarige leeftijd.

Er is tevens een groot glasraam in de kerk geschonken door deze familie in 1914-15 met de voorstellingen van heiligen Henoch, Lukas en Elias. Links onder is tevens het pauselijk wapenschild van Benedictus XV, die paus was in die periode.(2)

Referentie’s

(1)    RA Gent, PAR264/nr.243

(2)    Anon., Sint-Martinus 1896-1996 Ronse,