Bevolkingsstatistieken 18°eeuw

 
Vanaf 1774 zien we een duidelijke stijging in de geboorten. De economische heropleving tijdens het Oostenrijks bewind liet zich weerspiegelen in een bevolkingsaangroei.
 
  RSM : St Martinusparochie - RSP : St Petrusparochie
  RSM RSP Geboorten
1701 92 114 206
1702   125  
1734 107    
1735 116    
1744 104 146 250
1745 103    
1746 119    
1750 120 165 285
1751 144 160 304
1752 122 145 267
1753 109 156 265
1754 112 171 283
1755 146 162 308
1756 116 181 297
1757 120 180 300
1758 131 151 282
1759 95 167 262
1760 113 161 274
1761 113 172 285
1762 113 145 258
1763 122 153 275
1764 126 149 275
1765 124 160 284
1766 122 161 283
1767 129 160 289
1768 111 141 252
1769 132 130 262
1770 139 155 294
1771 125 133 258
1772 133 144 277
1773 122 132 254
1774 148 165 313
1775 151 143 294
1776 128 171 299
1777 146 156 302
1778 157 154 311
1779 151 172 323
1780 151 169 320
1781 149 186 335
1782 166 176 342
1783 155 153 308
1784 152 182 334
1785 156 167 323
1786 181 195 376
1797     316
1798     350
1799     350
1800     369
                  RSM  RSP Huwelijken
1702 20 30 50
1703    22 20 42
1704 23 22 45
1705 23 19 42
1706    24 20 44
1707 34 37 71
1708 25 32 57
1709 14 13 27
1710   28  
1711   29  
1712   23  
1730 34    
1731 21    
1735 28 23 51
1736 28 30 58
1737 22 26 48
1738 17 13 30
1745 19 25 44
1746 26 32 58
1747 35 50 85
1748 23 26 49
1749 29 26 55
1750 30 34 64
1751 16 28 44
1752 16 17 33
1753 30 34 64
1754 22 37 59
1755 28 26 54
1756 26 26 52
1757 20 33 53
1758 27 27 54
1759 35 51 86
1760 25 27 52
1790 23 37 60
1798     107
1799     96
1800          43
Overlijdens RSM RSP
1701 31 34 65
1702 25 18 43
1703 26(1) 39 65
1704 36 41 67
1705 33 45 78

  INWONERS
1795 9499
   

 

In welke maand huwde men in de 18°eeuw te Ronse? Op deze grafiek staan het aantal huwelijken per maand voor de periode 1745-1759. Wat opvalt is dat er zeer weinig getrouwd werd in de maanden maart, april en december. Reden: huwen tijdens de vasten, (vasten valt in maart en april) was verboden door de kerk. Zo ook tijdens de advent (maand december). De weinige huwelijken in die 3 maanden zijn huwelijken die 'dringend nodig waren' of juist voor of na de vasten/ advent vielen. Ook is te zien dat de maanden (feb en nov) komende voor deze 'verboden maanden' een grote voorkeur hebben om te trouwen. Dit is uiteraard niet enkel in Ronse het geval en die regelgeving was ook van toepassing in de 17°eeuw.
De Mechelse catechismus van 1623: " Waerom en laet de H. Kerke de Houwelijcken niet toe in den Advent ende Vasten?
Want het tyden zyn van Penitentie ende Devotie/de welcke door de blijschap/die op de Bruyloften ghemeynelijck gheschiedt belet worden".
________________________________________________________

(1) Genoteerd van 22 feb. tot 28 nov. Volledig?